SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


9 grudnia 2013 r. UE zezwala na swobodniejsze korzystanie z urządzeń elektronicznych w samolotach

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zaktualizowała wytyczne dotyczące korzystania z przenośnych urządzeń elektronicznych (np. smartfonów,tabletów i czytników elektronicznych) w samolotach.

Agencja potwierdza, że korzystanie z tych urządzeń w „trybie samolotowym” (wyłączony sygnał komórkowy) w trakcie całej podróży – również w czasie kołowania, startu i lądowania – nie zagraża bezpieczeństwu lotu. Siim Kallas, unijny komisarz ds. transportu i wiceprzewodniczący Komisji, zwrócił się do EASA o przyspieszenie przeglądu zasad korzystania w samolotach z urządzeń elektronicznych z włączonym sygnałem komórkowym. Nowe wytyczne powinny zostać opublikowane na początku 2014 r.

„Wszyscy lubimy być „online”, kiedy podróżujemy, jednak najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo. Poprosiłem o przegląd wytycznych w oparciu o jasną zasadę: to, co zagraża bezpieczeństwu, powinno być zabronione. Jeśli jednak coś jest bezpieczne, powinno być dozwolone w wyznaczonych granicach. Zrobiliśmy dziś pierwszy krok do zwiększenia swobody korzystania z urządzeń elektronicznych podczas kołowania, startu i lądowania. W następnej kolejności chcemy się zastanowić, na jakich zasadach można dopuścić korzystanie z sieci komórkowych na pokładzie samolotu. Przegląd ten wymaga czasu i musi się opierać na faktach. Mamy nadzieję, że nowe wytyczne UE dotyczące korzystania z urządzeń nadawczych w samolotach należących do unijnych przewoźników zostaną opublikowane w przyszłym roku”.

Nowe wytyczne

Opublikowane dziś zaktualizowane instrukcje bezpieczeństwa odnoszą się do przenośnych urządzeń elektronicznych z wyłączonym sygnałem komórkowym, czyli działających w „trybie samolotowym”. W wytycznych po raz pierwszy zezwala się na korzystanie z osobistych urządzeń elektronicznych w trybie samolotowym na wszystkich etapach podróży, od bramki w miejscu wylotu do bramki na lotnisku docelowym. Wcześniej wszystkie osobiste urządzenia elektroniczne musiały być wyłączone podczas kołowania, startu i lądowania.

Kolejne kroki — bluetooth, Wi-Fi, telefony komórkowe

Unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas zwrócił się do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) o przyspieszenie przeglądu zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń nadawczych na pokładzie samolotów. Nowe wytyczne zostaną opublikowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Obecnie linie lotnicze zazwyczaj nie pozwalają na połączenia telefoniczne czy korzystanie z Wi-Fi od momentu zamknięcia drzwi samolotu do momentu dotarcia do bramki i otwarcia drzwi na lotnisku docelowym. Połączenie z siecią jest teraz możliwe tylko w specjalnie wyposażonych samolotach po osiągnięciu wysokości przelotowej. W tym przypadku pasażer nie łączy się z siecią naziemną, lecz z bezpiecznym systemem pokładowym. Wyposażenie takie posiada obecnie niewiele samolotów, można jednak zakładać, że w nadchodzących latach ich liczba zwiększy się. Komisja przyjęła ostatnio decyzję dotyczącą telekomunikacji<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1066_en.htm> umożliwiającą świadczenie usług 3G i 4G w odpowiednio wyposażonych samolotach, aby poprawić jakość połączeń uzyskiwanych przy pomocy urządzeń nadawczych.

Jaki będzie to miało wpływ na mój najbliższy lot?

Teraz swoje regulaminy muszą dostosować linie lotnicze. Wiele z nich dokona tego prawdopodobnie w najbliższych tygodniach. Pasażerowie muszą zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa wydawanych przez załogę, dlatego z urządzeń elektronicznych można korzystać tylko wtedy, gdy pozwoli na to załoga samolotu. Załoga będzie nadal prosiła o uwagę w trakcie instruktażu postępowania w razie niebezpieczeństwa oraz może prosić o schowanie ciężkich przedmiotów podczas startu i lądowania.

Kiedy mogę korzystać z mojego smartfona, tabletu, czytnika elektronicznego lub odtwarzacza muzyki?

„Tryb samolotowy” włączony „Tryb samolotowy” wyłączony
Na ziemi (kołowanie) TAK, ale przed startem należy wysłuchać instruktażu postępowania w razie niebezpieczeństwa i schować ciężkie przedmioty NIE
Start TAK NIE
Kołowanie TAK TAK, ale tylko w specjalnie wyposażonych samolotach i za zgodą załogi
Lądowanie TAK NIE

Dodatkowe informacje:

MEMO/13/1100 <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1100_pl.htm>
SPEECH/13/1044 <http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-1044_en.htm>
http://easa.europa.eu/home.php
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/doc/2013-12-06-ped-technical-note.pdf

Wiceprzewodniczący Kallas w serwisie Twitter<https://twitter.com/SiimKallasEU>

Informacji udzielają:

Helen Kearns <mailto:Helen.Kearns@ec.europa.eu> (+32 2 298 76 38)
Dale Kidd <mailto:Dale.Kidd@ec.europa.eu> (+32 2 295 74 61)KEfacebook