Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/002.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/002.php on line 4

08 GRUDNIA 2005
KONFERENCJA REGIONALNA
"PARTNERSTWO BUDUJE POMOSTY
- współpraca międzysektorowa szansą dla Lubelszczyzny"


Lublin, dn. 28 listopada 2005 r.

Lubelski Ośrodek Samopomocy wraz z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw oraz Europe Direct - Lublin serdecznie zapraszają Państwa na konferencję regionalną "PARTNERSTWO BUDUJE POMOSTY - współpraca międzysektorowa szansą dla Lubelszczyzny", która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2005 r. w Lublinie.

Konferencja ma na celu przedstawienie możliwości współpracy sektora pozarządowego, samorządowego i biznesu w procesie rozwoju lokalnego Lubelszczyzny i rozwiązywaniu problemów społecznych naszego regionu.
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane fundusze strukturalne dostępne dla samorządów i przedsiębiorców oraz przedstawione najnowsze zmiany w konkursach dostępnych dla organizacji pozarządowych.

Dodatkowo dla zainteresowanych organizacji pozarządowych będzie możliwość uczestnictwa w seminarium informacyjnym "Standardy w przygotowaniu Raportów Rocznych w organizacjach pozarządowych". Podczas seminarium zostanie zaprezentowana metodologia pisania raportów rocznych oraz w przystępny sposób przedstawione wymagania wobec organizacji narzucone przez polskie prawodawstwo w zakresie sporządzania rocznych raportów.

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym do dnia 6 grudnia włącznie (liczy się data wpłynięcia):
faksem (0-81 743 66 13),
e-mailem los@los.lublin.pl
oraz pocztą na adres : Lubelski Ośrodek Samopomocy, ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin).

Liczba miejsc ograniczona!!! Liczy się kolejność zgłoszeń!!!

Z poważaniem :

Dariusz Wolanin
Prezes
Lubelskiego Ośrodka Samopomocy

Jarosław Szczepaniak
Dyrektor Europe Direct - Lublin
Lubelskiego Punktu Informacji Europejskiej

Konferencja regionalna
"PARTNERSTWO BUDUJE POMOSTY
- współpraca międzysektorowa szansą dla Lubelszczyzny"

Lublin, 8 grudnia 2005
Hotel VICTORIA, ul. Narutowicza 58/60, Lublin, Sala Restauracyjna

PROGRAM KONFERENCJI

09.00-09.30
recepcja, rozdanie materiałów konferencyjnych
09.30-09.35
otwarcie Konferencji
09.35-09.50
prezentacja projektu "Partnerstwo buduje pomosty - współpraca sektora pozarządowego, samorządowego biznesu w rozwiązywaniu problemów społecznych na Lubelszczyźnie"
09.50-10.05
prezentacja oferty Punktu Europe Direct - Lublin działającego przy Europejskim Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
10.05-11.05
Fundusze strukturalne dla samorządów - Andrzej Zbroja
11.05-11.35
przerwa kawowa
11.35-12.35
Fundusze strukturalne dla przedsiębiorstw - rozwój przedsiębiorczości jako droga zwalczania bezrobocia - Andrzej Zbroja
12.35-13.05
Najnowsze zmiany w działaniach 1.4 i 1.5 SPO RZL dla organizacji pozarządowych
13.05-13.30
Prezentacja oferty CRL-ROSzEFS - Lubelski Ośrodek Samopomocy i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
13.30-14.00
przerwa kawowa
14.00-16.30
"Standardy w przygotowaniu Raportów Rocznych w organizacjach pozarządowych" - seminarium informacyjne dla organizacji pozarządowych
(dla zainteresowanych - po uprzednim zgłoszeniu się na formularzu zgłoszeniowym)
PLIKI DO POBRANIA
Zgłoszenie /dokument M.Word/
Konferencja /dokument PDF/Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/002.php on line 148

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/002.php on line 148