Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/003.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/003.php on line 4

24 LISTOPADA 2006
PRZYSZŁOŚC UNII EUROPEJSKIEJ
KONFERENCJA EUROPE DIRECT - LUBLIN

W dniu 24 listopada 2006 roku Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej, zorganizował konferencje poświęconą przyszłości Unii Europejskiej i możliwościom, jakie daje nowy okres programowania 2007 – 2013 dla szkół, młodzieży i organizacji młodzieżowych.

Podczas spotkania uczestnicy konferencji poznali plany i projekty działań i programów, jakie dla młodzieży, szkół i organizacji młodzieżowych przeznaczone będą w ramach nowego okresu programowania Unii Europejskiej.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z dotychczasową współpracą ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi, która odbywała się w ramach obecnych programów edukacyjnych Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Programu MŁODZIEŻ i Socrates Comenius. Mieli okazję poznać także podstawowe założenia nowych programów edukacyjnych Unii Europejskiej, które będą dostępne w Polsce w latach 2007 – 2013.

W czasie konferencji doszło też do spotkania nauczycieli z Polski i Ukrainy. Targi edukacyjne, w których udział wzięli uczestnicy konferencji, przyczynią się, miejmy nadzieję, do powstania licznych partnerstw i współpracy pomiędzy szkołami z Lubelszczyzny i Ukrainy. Działania Unii Europejskiej skierowane na wschód zmierzają do nawiązania jak najszerszej współpracy z państwami sąsiadującymi z Unią Europejską. W czasie targów zaprezentowano założenia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, która obejmuje także Ukrainę. Wzajemna wymiana doświadczeń i relacje z realizowanych projektów przez polskie szkoły z pewnością przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy na temat Unii Europejskiej wśród młodzieży na Ukrainie. Europe Direct – Lublin, którego działalność prowadzona jest na pograniczu Unii Europejskiej, będzie starał się także w przyszłości wspierać działania o charakterze europejskim skierowane do naszych wschodnich sąsiadów.

Konferencja oraz targi edukacyjne miały oprawę mniej uroczystą od wstępnie zakładanej. Powodem ograniczeń organizacyjnych była ogłoszona na dzień 24 listopada żałoba narodowa po tragedii w kopalni „Halemba”. Program konferencji i targów, które we wcześniejszej formie planowane były we współpracy z Polskim Radiem Lublin, ograniczony został do działań czysto merytorycznych i szkoleniowych.
KLIKNIĘCIE NA ZDJĘCIE POWODUJE JEGO POWIĘKSZENIEWarning: include(../komp/dol.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/003.php on line 24

Warning: include(../komp/dol.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/003.php on line 24

Warning: include(): Failed opening '../komp/dol.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/003.php on line 24