PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.MARZEC 2007
KONFERENCJA
"UNIA EUROPEJSKA - 50 LAT RAZEM.
WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ, NADZIEJE NA PRZYSZŁOŚĆ"

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Europe Direct – Lublin, Prof. Zbigniew Zaleski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Towarzystwo Współpracy Europejskiej oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział Lublin mają zaszczyt zaprosić na konferencję „Unia Europejska – 50 lat razem. Wspólna przeszłość, nadzieje na przyszłość”, która odbędzie się dn. 23 marca 2007 r. w Auli Wydziału Politologii UMCS, Plac Litewski 3 w Lublinie. Współorganizatorami konferencji są Lubelski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Urząd Miasta Lublin.

Konferencja poświęcona będzie obchodom 50-lecia podpisania Traktatu Rzymskiego, który stanowi podstawę w kształtowaniu się Unii Europejskiej. W konferencji wezmą udział przedstawiciele świata polityki, nauki, samorządu lokalnego oraz reprezentanci organizacji pozarządowych z regionu lubelskiego. Honorowym patronatem objęła konferencję Komisarz Margot Wallström, która odpowiada w Komisji Europejskiej za stosunki między instytucjami i komunikację. Swoje doświadczenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej przedstawią Posłowie do Parlamentu Europejskiego z Hiszpanii, Węgier, Estonii i Polski.

Pierwsza część konferencji rozpocznie się w Auli Wydziału Politologii UMCS o godz. 10.45, na drugą część, z udziałem młodzieży i Szkolnych Klubów Europejskich, zapraszamy na godzinę 13.30 do Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy harmonogram obchodów w Lublinie znajduje się w załączniku.

W czasie Konferencji poruszane będą tematy związane z przyszłością Unii Europejskiej, kierunkami rozwoju Wspólnot w przyszłości. Jeden z paneli dyskusyjnych będzie poświęcony zagadnieniu rozwoju Lubelszczyzny oraz szansom, jakie mieszkańcy naszego regionu otrzymali po naszej akcesji do struktur unijnych.

1 część konferencji
odbędzie się w Auli Wydziału Politologii UMCS,
Plac Litewski 3 w Lublinie ; od godz. 10.45

2 część konferencji
spotkanie dla młodzieży i Szkolnych Klubów Europejskich
odbędzie się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ; od godz. od 13.30

3 część konferencji
wieczorne spotkania artystyczne
połączone z debatami o przyszłości Unii Europejskiej
odbędzie się w Filharmonii Lubelskiej ; od godz. 19.00


PROGRAM KONFERENCJI

Część I
Aula Wydziału Politologii UMCS
Plac Litewski 3, Lublin

10.45 – 11.00 Rejestracja uczestników;
11.00 – 11.10 Powitanie zaproszonych gości – posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego lubelskich uczelni, organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się na Lubelszczyźnie szeroko rozumianą tematyką europejską;
11.20 – 12.00 Panel dyskusyjny – przyszłość Unii Europejskiej – „Razem od 50 lat – kierunki rozwoju na przyszłość”;
12.00– 13.00 Panel dyskusyjny – przyszłość Lubelszczyzny w Unii Europejskiej;
13.00 – 13.30 Wystąpienie Przewodniczącego Rady Fundacji Polskiej Akademii Nauk o/Lublin - prof. dr hab. Jana Glińskiego oraz prezentacja multimedialna Pawła Chojnackiego - Wiceprezesa Fundacji pt. „Nauka i przemysł innowacyjny a Lubelszczyzna jako partner w Unii Europejskiej”;

Część II
Spotkanie Szkolnych Klubów Europejskich
Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
Ul. Spokojna 4, Lublin

13.30 – 14.00 Rejestracja uczestników;
14.00 – 14.10 Powitanie Szkolnych Klubów Europejskich;
14.10 – 15.00 Debata na temat szans polskiej młodzieży w integrującej się Europie z udziałem zaproszonych gości;
15.00 – 15.15 Przerwa
15.15 – 15.45 Wystąpienia zaproszonych gości, Prof. Zbigniewa Zaleskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli: Europe Direct – Lublin, Fundacji Polskiej Akademii Nauk – oddział w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta Lublin;
15.45 – 16.00 Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla młodzieży na plakat poświęcony 50. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego oraz wręczenie nagród;
16.00 – 16.45 Wystawa nadesłanych na konkurs prac plastycznych;
16.45 Uroczyste zakończenie spotkania dla młodzieży;

Część III
Wieczorne spotkania artystyczne połączone z debatami o przyszłości Unii Europejskiej
Filharmonia Lubelska

19.00 – 20.30 Koncert symfoniczny orkiestry pod dyrekcją Piotra Wijatkowskiego. Po koncercie odbędzie się spotkanie zaproszonych gości połączone z dyskusją i wymianą poglądów na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Organizatorzy:


Potwierdzenia udziału w konferencji prosimy składać w siedzibie
Europe Direct – Lublin, Lubelskiego Punktu Informacji Europejskiej
Ul. 3-go Maja 18/3A, 20-078 Lublin
Tel. (081) 534 61 91
Fax (081) 534 61 92
europe-direct@europe-direct.lublin.pl

.

LINKI
Program konferencji /dokument MSWord/
Plakat konferencji /plik .jpg/

europe-direct@europe-direct.lublin.pl
PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY