Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/012.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/012.php on line 4

LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2007
SZKOLENIE
„Zakładanie i prowadzenie własnej firmy, Fundusze europejskie dla przedsiębiorców”
27 listopada 2007 roku , 12 grudnia 2007 roku

Szanowni Państwo,

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej organizuje szkolenie dla osób bezrobotnych, mieszkańców województwa lubelskiego. Bezpłatne szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych oraz dla studentów ostatnich lat studiów, osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności własnej firmy.

W czasie szkolenia uczestnicy poznają możliwości, jakie daje polskim przedsiębiorcom członkostwo w Unii Europejskiej oraz poznają zasady rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie dają środki europejskie przeznaczone do walki z bezrobociem i na rozwój przedsiębiorczości.

Szkolenie organizowane przez Europe Direct – Lublin pomoże w dążeniach do założenia własnego przedsiębiorstwa. Organizator pokrywa koszty związane z wyżywieniem, a także pokrywa koszt wynagrodzenia trenerów i materiałów szkoleniowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Europe Direct – Lublin lub telefonicznie.
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie karty zgłoszeniowej .
Wypełnioną kartę należy przesłać fax-em, e-mailem
lub pocztą tradycyjną na adres Europe Direct – Lublin zamieszczony poniżej.

Europe Direct – Lublin
Lubelski Punkt Informacji Europejskiej
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin
Tel. (081) 534 61 91,
Fax (081) 534 61 92

europe-direct@europe-direct.lublin.pl


Z poważaniem,
Jarosław Szczepaniak
Dyrektor Europe Direct – Lublin

Karta zgłoszeniowa /MS WORD/
Harmonogram szkolenia /MS WORD/

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować Państwa, że zostaliście Państwo zakwalifikowani do udziału w szkoleniu „Zakładanie i prowadzenie własnej firmy, Fundusze europejskie dla przedsiębiorców” organizowanym przez Europe Direct - Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej.
Poniżej znajduje się lista uczestników szkolenia.
Szkolenie odbędzie się zgodnie z harmonogramem, zaczynamy o godzinie 9.25.

Mając na uwadze liczne pytania odnośnie dojazdu do Ośrodka szkoleniowego - poniżej znajduje się link do strony internetowej poświęconej Ośrodkowi, wraz z mapką dojazdu.
http://www.eds-fundacja.pl/00/nasutow/0000.html

Do Ośrodka można dojechać samochodem prywatnym, a także autobusami PKS Lublin, Transped oraz busami komunikacji prywatnej kursującymi przez Niemce lub Dys.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: (081) 536 10 83.

Z poważaniem,
Jarosław Szczepaniak
Dyrektor Europe Direct - Lublin
tel. +48 81 534 61 91
fax +48 81 534 61 92
e-mail europe-direct@europe-direct.lublin.pl

Uczestnicy projektu
„Zakładanie i prowadzenie własnej firmy,

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców”
Termin 12.12.2007

 1. Michał Ponikowski
 2. Paweł Kondrat
 3. Marcin Maśkiewicz
 4. Dominika Rokosz
 5. Sylwia Pyrda
 6. Krzysztof Pyrda
 7. Krzysztof Stachura
 8. Barbara Podstawka
 9. Sebastian Trusz
 10. Marcin Szaruga
 11. Wojciech Michalewski
 12. Bartłomiej Martys
 13. Monika Litwiniuk
 14. Sylwia Kowalczyk
 15. Katarzyna Kurek
 16. Paweł Owczarczyk- po nadesłaniu zgłoszenia (od p. Nowickiego)
 17. Renata Sobstyl
 18. Piotr Kacper Sawicki
 19. Kamil Okoń
 20. Agata Domańska
 21. Agnieszka Kapica
 22. Agnieszka Wilczewska
 23. Marek Poznański
 24. Grzegorz Maj
 25. Anna Krukowska
 26. Elżbieta Dominik
 27. Monika Adamowicz
 28. Andrzej Adamiak
 29. Aneta Krawczyk
 30. Małgorzata Staniszek
 31. Artur Małek
 32. Przemysław Guz
 33. Andrzej Adamiak
 34. Edyta Monika Grzesiuk
 35. Karol Dołężka


HARMONOGRAM SZKOLENIA
„Zakładanie i prowadzenie własnej firmy, Fundusze europejskie dla przedsiębiorców”

27 listopada 2007 roku
12 grudnia 2007 roku

Ośrodek Szkoleniowo – Konferencyjny
Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
Nasutów 98A

9.25 Powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie tematyki oraz informacje na temat organizatora;

9.30 – 11.00 Rejestracja działalności gospodarczej. Formy prowadzenia własnej działalności gospodarczej i formy opodatkowania działalności;

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa;

11.15 – 12.45 Planowania działalności gospodarczej – biznes plan;

12.45 – 13.30 Obiad;

13.30 – 15.00 Unijne źródła finansowania działalności małej firmy. Wykorzystanie środków z Funduszy Strukturalnych Unii europejskiej na rozpoczęcie i rozwój własnej działalności gospodarczej;

15.00 – 15.15 Ewaluacja szkolenia, ankieta ewaluacyjna, zakończenie szkolenia;

Harmonogram szkolenia 27.12. - 12.12. 2007 /PDF/

PROJEKT WSPIERANY ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ

LINKI

Karta zgłoszeniowa /MS WORD/
Harmonogram szkolenia 27 listopada 2007 /PDF/

europe-direct@europe-direct.lublin.plWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/012.php on line 149

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/012.php on line 149