Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/013.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/013.php on line 4

GRUDZIEŃ 2007
SZKOLENIE
DLA NAUCZYCIELI i DYREKTORÓW SZKÓŁ

„Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej dla polskich szkół.
Nowy okres programowy 2007 – 2013”

Nowy okres programowy w Funduszach strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 to czas, jaki Polska musi wykorzystać na rozwój, zarówno infrastruktury, jak też kadr, nauki i wszelkich aspektów życia i gospodarki, które mają wpływ na mieszkańców naszego kraju. W nowym okresie programowania Fundusze Strukturalne dostępne będą nie tylko dla przedsiębiorców, samorządów czy organizacji pozarządowych, ale także bezpośrednio dla szkół. Środki europejskie mają przyczynić się do stworzenia w szkołach dodatkowych możliwości nauczania, które pozwolą w większym stopniu przygotować polską młodzież do wejścia w dorosłe życie.

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej oraz Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, zorganizowały bezpłatne szkolenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką pozyskiwania środków europejskich na dodatkowe działania w szkole, na temat nowego okresu programowania Funduszy Strukturalnych w Polsce, a także możliwości, jakie dają one polskim szkołom.

Głównym celem przedsięwzięcia było przekazanie nauczycielom wiedzy i umiejętności, która pozwoli im lepiej uczyć o polityce regionalnej Unii Europejskiej oraz o możliwościach, jakie stwarza Polsce korzystanie z funduszy pomocowych w latach 2007 – 2013, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się także, jak Oni i ich szkoły mogą ubiegać się o fundusze UE na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, na zakup nowych pomocy dydaktycznych. Nowe Fundusze Strukturalne dla Polski na lata 2007 - 2013 przewidują bardzo duże nakłady na pomoc polskim szkołom. Uczestnictwo w szkoleniu było szansą dla nauczyciela i szkoły na sprawniejsze i korzystniejsze pozyskiwanie środków europejskich.

Szkolenie miało charakter dwudniowy i było realizowane w dniach 3 - 4 grudnia 2007 oraz 10 – 11 grudnia 2007. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina.

Jarosław Szczepaniak
Dyrektor Europe Direct – Lublin
Konrad Konefał
Dyrektor Instytutu Rynku Pracy Fundacji Nowy Staw

Zaproszenie /MS WORD/ ; Zaproszenie /PDF/
Karta zgłoszeniowa /MS WORD/ ; Karta zgłoszeniowa /PDF/
Harmonogram szkolenia /MS WORD/ ; Harmonogram szkolenia /PDF/

HARMONOGRAM SZKOLENIA
„Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej dla polskich szkół.

Nowy okres programowy 2007 – 2013”

23 – 4 grudnia 2007
10 – 11 grudnia 2007
Ośrodek Szkoleniowo – Konferencyjny
Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
Nasutów 98A

I dzień

13.30–14.00
Obiad;

14.00-14.15
Powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie tematyki oraz informacje na temat organizatora;

14.15–15.45
Polityka Regionalna Unii Europejskiej,
Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013 – wprowadzenie;

15.45–16.00
Przerwa kawowa;

16.00–17.30
Możliwości finansowania działań szkoły ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

18.00- ...
Kolacja;

II dzień

9.00
Śniadanie;

10.00 – 11.30
Podstawowe zasady konstruowania projektów społecznych - spójność: problem - cele - działania - wskaźniki – budżet, Część I - warsztaty;

11.30 – 12.00
Przerwa kawowa;

12.00 – 12.45
Podstawowe zasady konstruowania projektów społecznych - spójność: problem - cele - działania - wskaźniki – budżet, Część II – warsztaty;

12.45 – 13.15
Procedura aplikowania o środki z PO KL - wniosek aplikacyjny i instytucje wdrażające;

13.15 – 13.30
Ewaluacja szkolenia;

13.30
Obiad;

Harmonogram szkolenia /MS WORD/ ; Harmonogram szkolenia /PDF/


PROJEKT WSPIERANY ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Europe Direct – Lublin
Lubelski Punkt Informacji Europejskiej
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin
Tel. (081) 534 61 91,
Fax (081) 534 61 92

europe-direct@europe-direct.lublin.pl

LINKI

Zaproszenie /MS WORD/ ; Zaproszenie /PDF/
Karta zgłoszeniowa /MS WORD/ ; Karta zgłoszeniowa /PDF/
Harmonogram szkolenia /MS WORD/ ; Harmonogram szkolenia /PDF/

europe-direct@europe-direct.lublin.plWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/013.php on line 115

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/013.php on line 115