Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/014.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/014.php on line 4

PAŹDZIERNIK 2008
SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Możliwości finansowania projektów realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach nowej perspektywy budżetowej
Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013.

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej w Lublinie serdecznie zaprasza przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego na szkolenie poświęcone możliwościom finansowania projektów realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A (www.eds-fundacja.pl) w dniu 3.10.2008 r.

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013 są dla polskich przedsiębiorców ogromną szansą na rozwój. Zdajemy sobie jednak sprawę z ogromnego zapotrzebowani na wiedzę i szczegółowe informacje na temat nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej i możliwości wykorzystania nowych Funduszy Strukturalnych przez polskich przedsiębiorców. Właśnie z myślą pragniemy zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu. W trakcie szkolenia uzyskają Państwo informacje na temat:

  1. Prezentacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
  2. Źródła finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
  3. Unijne źródła finansowania działalności małej firmy. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozpoczęcie i rozwój własnej działalności gospodarczej.
  4. Dobre praktyki.

Po zakończonym szkoleniu będzie istniała możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu Funduszy Strukturalnych dla samorządów w Polsce. Będziecie Państwo mogli uzyskać poradę i szczegółowe informacje odnośnie realizowanych przez Państwa firmy projektów w ramach Funduszy Strukturalnych UE. Dodatkowo osoba prowadząca będzie prowadziła dyżury w Punkcie Europe Direct.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do Ośrodka Szkoleniowo– Konferencyjnego. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie, przy której działa Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin, funkcjonujący w ramach Sieci Informacyjnej Komisji Europejskiej. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Europe Direct – Lublin, Lubelskiego Punktu Informacji Europejskiej osobiście, faxem, drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia 29.09.2008 r do godziny 15.00 (liczy się data wpłynięcia):

Europe Direct – Lublin
Lubelski Punkt Informacji Europejskiej
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl

Zgłoszenia należy składać wyłącznie przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej załączonej do Zaproszenia. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą elektroniczną do osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem szkolenia i wzorem Zgłoszenia dostępne są także pod numerem telefonu (0-81) 534 61 91.


Zaproszenie /MS WORD/ ; Zaproszenie /PDF - do druku/
Karta zgłoszeniowa /MS WORD/ ; Karta zgłoszeniowa /PDF - do druku/


PROJEKT WSPIERANY ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Europe Direct – Lublin
Lubelski Punkt Informacji Europejskiej
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin
Tel. (081) 534 61 91,
Fax (081) 534 61 92

europe-direct@europe-direct.lublin.pl

LINKI

Zaproszenie /MS WORD/ ; Zaproszenie /PDF - do druku/
Karta zgłoszeniowa /MS WORD/ ; Karta zgłoszeniowa /PDF - do druku/

europe-direct@europe-direct.lublin.plWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/014.php on line 62

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/014.php on line 62