Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/018.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/018.php on line 4

LISTOPAD 2008
SZKOLENIE NT. FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Zapraszamy - szkolenie bezpłatne


Listopad 2008 r.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin serdecznie zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów zainteresowanych tematyką pozyskiwania środków europejskich na bezpłatne szkolenie dotyczące Funduszy Strukturalnych dostępnych w województwie lubelskim.

Szkolenie będzie trwało jeden dzień. Odbędą się dwie sesje szkoleniowe w dniach 27 i 28 listopada 2008 r. (każda sesja będzie obejmować te same tematy). Szkolenie odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie (ok. 15 km od Lublina).

Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie pracownikom placówek oświatowych wiedzy o możliwościach, jakie stwarza Polsce korzystanie z Funduszy Strukturalnych w latach 2007 – 2013, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób ich szkoły mogą ubiegać się o fundusze UE na organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, a także na zakup pomocy dydaktycznych. Uczestnictwo w szkoleniu jest szansą dla nauczyciela i szkoły na sprawniejsze i korzystniejsze pozyskiwanie środków europejskich.

Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 osoby.
Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.
Udział w szkoleniu, wyżywienie i ewentualny nocleg są bezpłatne.
Nie zwracamy kosztów podróży.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Europe Direct – Lublin
do dnia 21 listopada 2008.

Zgłoszenia należy składać przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej załączonej do zaproszenia.
Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przysyłać emailem, faxem, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Europe Direct Lublin. Prosimy o zaznaczenie preferowanego terminu szkolenia.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem szkolenia dostępne są na stronie internetowej Europe Direct – Lublin www.europe-direct.lublin.pl oraz pod numerem telefonu (0-81) 5346191.


DO POBRANIA :
Karta zgłoszeniowa /MS Word/


Projekt jest wspierany ze środków Komisji Europejskiej.

Europe Direct – Lublin
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl


Informacje o ośrodku konferencyjno - szkoleniowym
Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw w Nasutowie

Mapa dojazdu do ośrodka w Nasutowie


Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/018.php on line 59

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/018.php on line 59