Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/019.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/019.php on line 4

GRUDZIEŃ 2008
SZKOLENIE NA TEMAT ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI
Zapraszamy - szkolenie bezpłatne


Listopad 2008 r.

Europe Direct – Lublin serdecznie zaprasza studentów ostatnich lat oraz osoby bezrobotne z województwa lubelskiego na bezpłatne szkolenie dotyczące zarządzania projektami społecznymi finansowanymi ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie studentom i osobom bezrobotnym wiedzy na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz nabycie umiejętności opracowywania projektów na konkursy w ramach POKL.

Szkolenie będzie trwało jeden dzień (od godz. 10 do godz. 15.30).
Odbędą się dwie sesje w dniach 9 i 10 grudnia (będą obejmować te same tematy).

Szkolenie odbędzie się w biurze Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie
(ul. Leszczyńskiego 14/3, I piętro).

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 grudnia 2008.
Zgłoszenia należy składać przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej .
Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przysyłać na poniższy adres emailem, faxem, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Europe Direct - Lublin.
Prosimy o zaznaczenie preferowanego terminu szkolenia.

DO POBRANIA : Karta zgłoszeniowa /MS Word/


Europe Direct – Lublin
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl

O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Nie zwracamy kosztów podróży

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem szkolenia dostępne są na stronie internetowej Europe Direct – Lublin
oraz pod numerem telefonu (0-81) 5346191


Projekt jest wspierany ze środków Komisji Europejskiej.


Lokalizacja Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy StawWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/019.php on line 56

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/019.php on line 56