Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/020.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/020.php on line 4

27 KWIETNIA 2009
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PROGRAMEM "MŁODZIEŻ w DZIAŁANIU"
Zapraszamy


Kwiecień 2009 r.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ośrodek szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na spotkanie informacyjne poświęcone programowi Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".


Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2009 r. w poniedziałek w Lublinie
przy ulicy Leszczyńskiego14/1-3,
w biurze Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w godz. 13.00 – 16.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".

Formularz zgłoszenia należy przesłać mailem na adres e.iwan@eds-fundacja.pl
lub faksem na numer: 0 81 534 61 92 do dn. 24 kwietnia 2009 r.

Podczas spotkania uczestnicy poznają ogólne zasady Programu i specyfikę poszczególnych jego Akcji.
Spotkanie jest przeznaczone dla osób, które chciałyby skorzystać z możliwości finansowania projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu"
Uczestnikami mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy lub w inny sposób działają lub zamierzają działać na rzecz społeczności lokalnej.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków programu „Młodzież w działaniu”

DO POBRANIA : Formularz zgłoszeniowy /MS Word/


Europe Direct – Lublin
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl


Lokalizacja Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy StawWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/020.php on line 56

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/020.php on line 56