Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/026.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/026.php on line 4

Szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Departament Funduszy Europejskich

we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Urzędem Miasta Gdańska

zapraszają na szkolenie z zakresu
ubiegania się o środki na realizację projektów miękkich
współfinansowanych z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Szkolenie odbędzie się: 10 sierpnia 2009 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie, przy ul. Leszczyńskiego 14/1-3

Podczas szkoleń poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego do Funduszu Wymiany Kulturalnej, poszukiwania partnerów do projektów, jak również będzie możliwość skonsultowania idei projektu z pracownikami Departamentu Funduszy Europejskich.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej FWK pod adresem: www.fwk.mkidn.gov.pl i przesłanie go do dnia 31 lipca 2009r. na adres e-mail: msuchecka@mkidn.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym zgłoszenie uczestnictwa nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o szkoleniu.

Osobą do kontaktu w Lublinie pozostaje Andrzej Skórski tel. 081 534 61 91,
e-mail: biuro@rcie.lublin.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.


DO POBRANIA - ZGŁOSZENIE WERSJA MS WORD


Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/026.php on line 49

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/026.php on line 49