Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/030.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/030.php on line 4

„PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI 2010”

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI 2010” organizowaną przez Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie, która odbędzie się w środę dnia 25 listopada 2009 r.

Konferencja poświęcona będzie Programowi Kapitał Ludzki w 2010 roku, a szczególnie projektom ponadnarodowym oraz innowacyjnym, a także Planom Działań na rok przyszły.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.30 w Hotelu Mercure Unia Lublin przy Al. Racławickich 12 w Lublinie (Centrum Konferencyjne na parterze).

Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.lublin.roEFS.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI
Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie
„PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI 2010”

TERMIN 25 listopada 2009 r. (środa)
CZAS TRWANIA 10.30-14.00
MIEJSCE Hotel Mercure Unia Lubin, Al. Racławickie 12, Centrum Konferencyjne


10.00-10.30
Rejestracja uczestników

10.30-10.40
Otwarcie konferencji
Jolanta Bodo – Prezes, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

10.40-11.00
Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie 2009-2010
Robert Chmura – Kierownik, Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie

11.00-11.45
Projekty innowacyjne w Programie Kapitał Ludzki
Wojciech Powierza – Krajowa Instytucja Wspomagająca, Fundacja Fundusz Współpracy

11.45-12.00
Przerwa kawowa

12.00-12.45
Projekty ponadnarodowe w Programie Kapitał Ludzki
Wojciech Powierza – Krajowa Instytucja Wspomagająca, Fundacja Fundusz Współpracy

12.45-13.15
Plany Działania dla Priorytetu VIII i IX Programu Kapitał Ludzki
Ewa Olejniczek-Wójcik – Koordynator ds. programowania i zarządzania, Departament EFS, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

13.15-13.45
Plany Działania dla Priorytetu VI i VII Programu Kapitał Ludzki
Przedstawiciel – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

13.45-14.00
Podsumowanie konferencji
Robert Chmura – Kierownik, Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie

14.00
Lunch


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 081 533 12 17 lub e-mail: karolinag@flop.lublin.plSERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/030.php on line 101

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/030.php on line 101