Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/031.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/031.php on line 4

Szkolenie z pozyskiwania środków na działalność gospodarczą
24 listopada 2009 r.


Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej w Lublinie, serdecznie zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy strukturalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A (www.nasutow.pl) w dniu 24.11.2009 r.

Po zakończonym szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu Funduszy Strukturalnych. Będziecie Państwo mogli uzyskać poradę i szczegółowe informacje odnośnie do realizowanych przez Państwa projektów dotyczących pozyskania Funduszy Strukturalnych z UE.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych.
Organizator pokrywa także koszt dojazdu z Lublina
do Ośrodka Szkoleniowo– Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem
(koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane).


Szkolenie współfinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie, przy której działa Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin, funkcjonujący w ramach Sieci Informacyjnej Komisji Europejskiej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania się Państwa na szkolenie.

Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Europe Direct – Lublin, Lubelskiego Punktu Informacji Europejskiej osobiście,
faxem lub drogą elektroniczną do dnia 19.11.2009 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpłynięcia):

Europe Direct – Lublin Lubelski Punkt Informacji Europejskiej
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl

Zgłoszenia należy składać wyłącznie przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej
/pobierz kartę zgłoszeniową/.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą elektroniczną.

Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski
tel. 081 534 61 91, email: a.skorski@eds-fundacja.plOśrodek Szkoleniowo – Konferencyjny
Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
w NasutowieWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/031.php on line 68

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/031.php on line 68