Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/035.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/035.php on line 4

Szkolenie
"Bądź przedsiębiorczy"
możliwości pozyskania funduszy unijnych na działalność gospodarczą.
06.03.2010 r. Ośrodek Szkoleniowo – Konferencyjny
Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej w Lublinie, serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Bądź przedsiębiorczy” – możliwości pozyskania funduszy unijnych na działalność gospodarczą. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A (www.nasutow.pl) w dniu 06.03.2010

W czasie szkolenia uczestnicy poznają możliwości, jakie daje polskim przedsiębiorcom członkostwo w Unii Europejskiej oraz zasady rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie dają środki europejskie przeznaczone do walki z bezrobociem i na rozwój przedsiębiorczości.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych.

Organizator pokrywa także koszt dojazdu z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo– Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane).

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie, przy której działa Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin, funkcjonujący w ramach Sieci Informacyjnej Komisji Europejskiej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania się Państwa na szkolenie.

Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Europe Direct – Lublin,
Lubelskiego Punktu Informacji Europejskiej
osobiście, faxem lub drogą elektroniczną do dnia 11.12.2009 r. do godziny 12.00
(liczy się data wpłynięcia):

Europe Direct – Lublin Lubelski Punkt Informacji Europejskiej
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl

Zgłoszenia należy składać wyłącznie przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej .
Karta zgłoszeniowa do pobrania MS Word

Harmonogram szkolenia do pobrania MS Word.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą elektroniczną.

Osobą do kontaktu pozostaje Eliza Iwan
tel. 081 534 61 91, email: e.iwan@eds-fundacja.plOśrodek Szkoleniowo – Konferencyjny
Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
w NasutowieWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/035.php on line 76

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/035.php on line 76