Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/037.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/037.php on line 4


Konferencja
"Pięć lat Polski w Unii Europejskiej - wyzwania regionu lubelskiego"

23 maja 2009 r.


Konferencja ma na celu podsumowanie 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Odbędzie się na Zamku Lubelskim i jest skierowana jest do szerokiej publiczności, a przede wszystkim przedstawicieli lokalnych instytucji, samorządów, organizacji pozarządowych, a także zainteresowanej tą tematyką młodzieży.

Tematy, które zostaną poruszane na konferencji to przede wszystkim: bilans członkostwa Polski w UE, wpływ członkostwa w UE na Lubelszczyznę i zmiany, jakie się dokonały od czasu przystąpienia do UE, podsumowanie wykorzystania środków unijnych przez Polskę i Lubelszczyznę, ocena stopnia innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie po wejściu Polski do UE.Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/037.php on line 34

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/037.php on line 34