Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/040.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/040.php on line 4


Szkolenia dla przyszłych Wnioskodawców Funduszu Wymiany Kulturalnej

14-15 kwietnia 2010


Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu ubiegania się o środki na realizację projektów miękkich współfinansowanych z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Szkolenia odbędą się w Warszawie 14 i 15 kwietnia 2010 r.

Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego do Funduszu Wymiany Kulturalnej, poszukiwania partnerów do projektów, jak również będzie możliwość skonsultowania idei projektu z pracownikami Departamentu Funduszy Europejskich.

Szkolenia są bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. W ramach szkolenia będą dostępne materiały szkoleniowe.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl i przesłanie go do dnia 9 kwietnia 2010 r. na adres e-mail: mbacinska@mkidn.gov.pl (nr telefonu 22 421 0 534).

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym zgłoszenie uczestnictwa nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o miejscu szkolenia.

Więcej informacji: www.fwk.mkidn.gov.plWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/040.php on line 38

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/040.php on line 38