Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/046.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/046.php on line 4

MAJ 2010

X Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
i rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną


Serdecznie zapraszamy do udziału w X Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich na temat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, który odbędzie się 27.05.2010 w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o godzinie 9.00. W trakcie Zjazdu ogłoszone zostaną wyniki konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną przeprowadzoną w szkołach województwa lubelskiego.

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej rok 2010 został ustanowiony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jego celem jest zainicjowanie działań, które w realny sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa. Idea Europejskiego Roku stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w UE. Dlatego też ta tematyka stała się tematem tegorocznego zjazdu SKE. Podczas zjazdu zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną.

Organizatorami Konkursu są: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, prof. Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Henryka Strojnowska Wicewojewoda Lubelski oraz Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty.

Jury powołane przez organizatorów oceniło prace nadesłane w terminie. Laureaci pierwszego miejsca (maksymalnie trzy osoby), wezmą udział w wyjeździe do Parlamentu Europejskiego, ufundowanym przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Organizatorami zjazdu są Punkt Informacyjny Europe Direct- Lublin
oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie.Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/046.php on line 44

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/046.php on line 44