PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.MAJ 2010

X Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
i rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną


Serdecznie zapraszamy do udziału w X Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich na temat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, który odbędzie się 27.05.2010 w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o godzinie 9.00. W trakcie Zjazdu ogłoszone zostaną wyniki konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną przeprowadzoną w szkołach województwa lubelskiego.

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej rok 2010 został ustanowiony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jego celem jest zainicjowanie działań, które w realny sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa. Idea Europejskiego Roku stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w UE. Dlatego też ta tematyka stała się tematem tegorocznego zjazdu SKE. Podczas zjazdu zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną.

Organizatorami Konkursu są: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, prof. Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Henryka Strojnowska Wicewojewoda Lubelski oraz Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty.

Jury powołane przez organizatorów oceniło prace nadesłane w terminie. Laureaci pierwszego miejsca (maksymalnie trzy osoby), wezmą udział w wyjeździe do Parlamentu Europejskiego, ufundowanym przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Organizatorami zjazdu są Punkt Informacyjny Europe Direct- Lublin
oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie.
PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY