PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.MAJ 2010

Parlament Europejski w Lublinie


W dniu 7 maja 2010 r., przed godziną 9:00. w budynku lubelskiego Ratusza zaczynają gromadzić się młodzi ludzie z różnych rejonów Lubelszczyzny, aby wcielić się w role posłów i posłanek Parlamentu Europejskiego. Powitania od Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin, przewodniczącego parlamentu oraz jury. Symulację obrad czas zacząć. Licealiści podzieleni na frakcje żywiołowo rozmawiają o tematach, które zostaną dzisiaj poruszone – Euro i kryzysie gospodarczym, rozszerzeniu Unii Europejskiej, walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Kilka minut przerwy i poszczególne frakcje przystępują do prezentacji swoich stanowisk. Zadziwia przygotowanie merytoryczne uczestników, a zwłaszcza liderów – padają dane liczbowe, odniesienia do historii, przywołane zostają aktualne wydarzenia. Nie brakuje prób znalezienia rozwiązań na problemy trapiące obecnie Unię Europejską – chociażby na wyjście z kryzysu Grecji. W czasie przeznaczonym na dyskusję młodzież chętnie zabiera głos. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż w swoich wypowiedziach uczestnicy debaty muszą oddać nie swoje poglądy, ale poglądy frakcji, do której zostali losowo przydzieleni. Najwięcej emocji wzbudza rozpatrywany na końcu problem ubóstwa i walki z nim. Kolejni eurodeputowani zgłaszają chęć wypowiedzenia się w tej kwestii, lecz niestety przewodniczący parlamentu musi kończyć obrady i przystąpić do ostatniego głosowania – czy eurodeputowani uważają Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym za dobrą inicjatywę? Znaczna większość posłów i posłanek jest „za”, tylko jedna z sześciu frakcji wstrzymuje się od głosu.

Jury ma trudny orzech do zgryzienia – komu przyznać pierwsze miejsce? Wszak wszyscy na nie zasłużyli. Po burzliwych naradach przewodnicząca jury jeszcze raz przypomina kryteria, wedle których oceniano uczestników: przygotowanie merytoryczne, retoryka, zgodność wygłaszanych wypowiedzi z poglądami i programem reprezentowanej frakcji, umiejętność współdziałania i pracy w zespole, kultura osobista. Rozpoczyna się wyczytywanie nagrodzonych. Członkowie każdej z jeszcze niewyczytanych grup mają nadzieję, że to im w udziale przypadnie główna nagroda, czyli wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W końcu pada nazwa zwycięskiej frakcji. Zostaje nią Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Drugie miejsce zajmują Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, trzecie – Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy/Nordycka Zielona Lewica. Na twarzach zwycięzców nieopisana radość, na twarzach pozostałych cień smutku, że to nie oni. Ale nie wszystko stracone. Kolejne lubelskie obrady Parlamentu Europejskiego już za rok.

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY