Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/008-1.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/008-1.php on line 4

SZKOŁA W REGIONIE - REGION W EUROPIE
KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE


Rozstrzygnięcie konkursów w ramach projektu
„Szkoła w regionie, region w Europie”

Zakończyła się realizacja projektu „Szkoła w regionie, region w Europie”, koordynowanego przez Stowarzyszenie Towarzystwo „Amicus” przy współpracy sieci informacji europejskiej Europe Direct i Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej.

Głównym celem przedsięwzięcia było przekazanie nauczycielom wiedzy i umiejętności, która pozwoli im lepiej uczyć o polityce regionalnej Unii Europejskiej oraz o możliwościach, jakie stwarza Polsce korzystanie z funduszy pomocowych w latach 2007 - 2013.

Ostatnim etapem projektu była organizacja konkursów przeznaczonych dla nauczycieli i młodych ludzi, zainteresowanych tematyką europejską i Funduszami Strukturalnymi Unii Europejskiej w Polsce. W ramach projekty zrealizowano 3 konkursy:

Konkurs „Unia w sąsiedztwie, czyli jak zmieniło się moje otoczenie” -
Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy – mapy gminy, zawierającej informacje na temat projektów zrealizowanych na terenie gminy i sfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE. Prócz zaznaczonych miejsc, w których zrealizowano projekty, mapa powinna zawierać także podstawowe informacje o projektach (kto je zrealizował, jaki był ich koszt oraz jakie rezultaty).

Konkurs „Scenariusz o polityce regionalnej UE” -
W konkursie brali udział nauczyciele publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ich zadaniem było przygotowanie scenariusza lekcji o polityce regionalnej UE lub o wpływie tej polityki na rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Konkurs „Mamy pomysł!” -
Zadaniem zespołu uczniów pracujących pod kierunkiem nauczycieli było przygotowanie pomysłu na projekt działania lokalnego. Celem tego projektu było rozwiązanie realnego problemu, dotyczącego młodych ludzi w lokalnej społeczności. Założenia projektu powinny być dostosowane do wskazań jednego z programów operacyjnych, który będzie realizowany w Polsce w latach 2007-2013.


Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się
26 września 2007 r. o godz. 12.00,
w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
w sali nr 5114.

Wyniki konkursów, realizowanych w ramach projektu
« Szkoła w regionie, region w Europie »

„Mamy pomysł ”

Posiedzenie komisji konkursowej konkursu odbyło się dnia 31.08.2007 .
Komisja zdecydowała przyznać :

I miejsce
XV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
Podwale 11, 20-337 Lublin
Praca: „My dla Nas czyli nic dla nas bez nas”
Imię i nazwisko opiekuna grupy uczniów: Anna Dymel
Uczniowie - autorzy pracy :

 1. Magdalena Bednarczyk
 2. Karolina Błaziak
 3. Monika Brzozowska
 4. Michał Janiec
 5. Jagoda Lal
 6. Marek Lato
 7. Justyna Kowalska

II Miejsce
Zespół Szkół w Mosinie , Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera – Krotowskiego
ul. Sowiniecka 75 , 62-050 Mosina
Praca : „Szkoła bliżej dzieci i młodzieży”
Imię i nazwisko opiekuna grupy uczniów: Beata Buchwald
Uczniowie - autorzy pracy :

 1. Inez Biegańska
 2. Joanna Buchwald
 3. Paulina Buchwald
 4. Katarzyna Krzewińska
 5. Joanna Leśniewicz
 6. Maja Lewandowska
 7. Monika Wróblewska

III Miejsce
Zespół Szkół nr 9 ,
ul. Cicha 59, 85-650 Bydgoszcz
Praca : Świadomy wybór - w zgodzie ze sobą i gospodarką rynkową.
Imię i nazwisko opiekuna grupy uczniów: Anna Kiełpinska, Zdzisława Jankowska
Uczniowie - autorzy pracy :

 1. Kamila Kaczmarek
 2. Jakub Kaczmarek
 3. Tomasz Kozłowski
 4. Patryk Gacka
 5. Karolina Maciak
 6. Aleksandra Łoś
 7. Agata Konkol
 8. Patrycja Klein
 9. Agnieszka Ligmann

„Unia w sąsiedztwie , czyli jak zmieniło się moje otoczenie”

Posiedzenie komisji konkursowej konkursu odbyło się dnia 24 i 28.08.2007 .
Komisja zdecydowała przyznać

I miejsce
Publiczne Gimnazjum nr 1, im. Powstańców Śląskich
ul. Kraszewskiego 30, 48-340 Głuchołazy
Praca : Gmina Głuchołazy
Imię i nazwisko opiekuna grupy uczniów: Wiesława Wanicka
Uczniowie - autorzy pracy :

 1. Aneta Opioła
 2. Iwona Opioła
 3. Matylda Pieluch
 4. Marta Grican
 5. Ewa Sadowska

II Miejsce
Gimnazjum w Rogowie
ul. Szkolna 2 , 44-362 Rogów
Praca: Obiekty które częściowo lub w całości finansowała UE.
Imię i nazwisko opiekuna grupy uczniów: Krystyna Doroszko
Uczniowie - autorzy pracy :

 1. Judyta Kaczmarek
 2. Joanna Smyczek
 3. Judyta Procek
 4. Joanna Bober

III Miejsce
Gimnazjum nr 10 im. I.J. Paderewskiego w Gliwicach
ul. Lipowa 29, 44-100 Gliwice
Praca : Prezentacja multimedialna na konkurs „Unia w sąsiedztwie”
Imię i nazwisko opiekuna grupy uczniów: Zygmunt Piórkowski
Uczniowie - autorzy pracy :

 1. Przemysław Sala
 2. Michał Pawlikowski

„Scenariusz o polityce regionalnej UE”

Posiedzenie komisji konkursowej konkursu odbyło siędniach 27 i 29 sierpnia 2007 r.
Komisja zdecydowała przyznać

I Miejsce
SpecjalnyOśrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Olsztyńska 9 14-100 Ostróda
Praca: „Unia Europejska coraz bardziej nam bliska i pomocna w rozwoju słabiejrozwiniętych regionów kraju”
Imięi nazwisko nauczyciela: Grażyna Modrzewska

II Miejsce
Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków
ul. Chopina34 ; 41-300 DąbrowaGórnicza
Praca: „Polityka Regionalna Unii Europejskiej – lekcjapowtórzeniowa”
Imięi nazwisko nauczyciela: Anna Mackiewicz

III Miejsce
Gimnazjum nr 10 im. I.J.Paderewskiego
w Gliwicach
Praca: „Gdyby Rzymianie prowadzili politykę regionalną…, czyli o korzyściach z europejskiej solidarności”
Imięi nazwisko nauczyciela: Zygmunt Piórkowski


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

PLIKI DO POBRANIA
Tak zapraszaliśmy do udziału w konkursie ...Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/008-1.php on line 175

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/008-1.php on line 175