SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ
KOMISJA EUROPEJSKA - POLITYKA REGIONALNA - INFOREGIOW PARLAMENCIE EUROPEJSKIMZMIANA ADRESU SIEDZIBY I NUMERU TELEFONU

PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN

Informujemy, że z dniem 01.09.2017 zmianie ulega adres naszej siedziby.
Nowy adres Punktu to: ul. 3 maja 18/5a, 20-078 Lublin
Numery telefonów, faksu oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.


NOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN


powiekszenie
01.12.2020 Nagroda im. Sacharowa 2020: wywiady z laureatami

Uroczystość wręczenia tegorocznej Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli dla demokratycznej opozycji na Białorusi odbędzie się 16 grudnia.powiekszenie
30.11.2020 W 2019 r. unijne emisje gazów cieplarnianych spadły do najniższego poziomu od trzech dekad

Komisja przyjęła dziś roczne sprawozdanie z postępów działań UE w dziedzinie klimatu, które opisuje postępy poczynione w Unii w 2019 r. w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych. Emisje gazów cieplarnianych w UE-27 zmniejszyły się o 3,7 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy PKB wzrósł o 1,5 proc. Emisje ograniczono obecnie o 24 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.powiekszenie
25.11.2020 Parlament Europejski chce przyznać unijnym konsumentom prawo do reperowania

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020 odbędzie się wirtualnie w całej Unii Europejskiej w dniach 9-13 listopada 2020 r. Jest on organizowany przez Komisję Europejską we współpracy z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. To piąta edycja tego wydarzenia, które ma zachęcać osoby w każdym wieku do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET), sektorowi mającemu znaczenie dla odbudowy gospodarczej i społecznej w kontekście COVID-19.powiekszenie
06.11.2020 Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych: „Kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej”

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020 odbędzie się wirtualnie w całej Unii Europejskiej w dniach 9-13 listopada 2020 r. Jest on organizowany przez Komisję Europejską we współpracy z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. To piąta edycja tego wydarzenia, które ma zachęcać osoby w każdym wieku do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET), sektorowi mającemu znaczenie dla odbudowy gospodarczej i społecznej w kontekście COVID-19.powiekszenie
05.11.2020 Prognoza gospodarcza z jesieni 2020 r.: Przerwany proces odzyskiwania równowagi – ponowne nasilenie pandemii zwiększa niepewność

Pandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczne i ekonomiczne są bardzo dotkliwe. W pierwszej połowie roku działalność gospodarcza w Europie narażona była na poważny wstrząs; w trzecim kwartale nastąpiło pewne odbicie, wraz ze stopniowym znoszeniem środków ograniczających. Jednak ponowne nasilenie pandemii w ostatnich tygodniach powoduje zakłócenia, ponieważ władze poszczególnych krajów wprowadzają nowe środki w zakresie zdrowia publicznego celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Sytuacja epidemiologiczna oznacza, że przewidywania dotyczące wzrostu w okresie objętym prognozą są obarczone niezwykle wysokim stopniem niepewności i narażone na ryzyko.powiekszenie
02.11.2020 PKE: Dialog obywatelski ONLINE - Maseczki, szczepionki, kwarantanny - COVID w sezonie grypowym

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dialogu Obywatelskim ONLINE „Maseczki, szczepionki, kwarantanny – COVID w sezonie grypowym”, który odbędzie się w czwartek 5 listopada br. w godz. 10:00-11:00.powiekszenie
28.10.2020 Nawrót koronawirusa: Komisja podejmuje działania zwiększające gotowość UE na walkę z koronawirusem i rozszerza środki reagowania w całej Unii

Komisja Europejska uruchamia dziś szereg dodatkowych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, ratowanie życia ludzkiego i zwiększenie odporności rynku wewnętrznego. Są to środki, dzięki którym zyskamy lepszą wiedzę o rozprzestrzenianiu się wirusa i skuteczności naszej reakcji, zwiększymy skalę przeprowadzania właściwie dobranych testów i udoskonalimy ustalanie kontaktów zakaźnych.powiekszenie
19.10.2020 Zaproszenie na Symulację Obrad Parlamentu Europejskiego

Już po raz kolejny zapraszamy do udziału w Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego. Ze względu na niesłabnącą pandemię koronawirusa pierwszy raz w historii Symulacja odbędzie się on-line.powiekszenie
19.10.2020 Koronawirus: Rusza unijna brama sieciowa zapewniająca interoperacyjność – pierwsze aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania podłączone do systemu

Zdjęcie: pexels

Aby w pełni wykorzystać potencjał aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania w celu przerwania łańcucha transgranicznych zakażeń koronawirusem i ratowania życia, Komisja, na wniosek państw członkowskich UE, stworzyła ogólnounijny system zapewniający interoperacyjność – tzw. „bramę sieciową”.powiekszenie
15.10.2020 Parlament Europejski przyzna nagrodę dziennikarską im. Caruany Galizii w rocznicę jej morderstwa

Upamiętniając trzecią rocznicę zabójstwa maltańskiej dziennikarki śledczej, Parlament Europejski inauguruje nagrodę za dziennikarstwo odzwierciedlające zasady i wartości UE.powiekszenie
02.10.2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI UE INWESTUJE W POLSKĄ SIEĆ BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI

Zdjęcie: pixabay

Komisja Europejska zatwierdziła dziś inwestycję o wartości ponad 71 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na utworzenie sieci światłowodowej i sprzętu badawczego, w celu pogłębienia współpracy między laboratoriami badawczymi w Polsce. Projekt ten ma wpłynąć na poprawę jakości badań akademickich oraz zapewnienie ściślejszej współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim, co doprowadzi do większego rynkowego wykorzystywania wyników badań.powiekszenie
28.09.2020 UNIA CELNA: NOWY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ DALSZEGO WSPIERANIA ORGANÓW CELNYCH UE W ICH KLUCZOWEJ ROLI, JAKĄ JEST OCHRONA DOCHODÓW, DOBROBYTU I BEZPIECZEŃSTWA UE

Zdjęcie: pixabay

Komisja Europejska uruchomiła dziś nowy plan działania na rzecz unii celnej, w którym określono szereg środków mających na celu uczynienie w ciągu najbliższych czterech lat unijnych służb celnych bardziej inteligentnymi, innowacyjnymi i sprawniejszymi. Zapowiedziane środki wzmocnią unię celną jako podstawę jednolitego rynku. Potwierdzają one również jego ważną rolę w ochronie dochodów UE, a także bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu obywateli oraz przedsiębiorstw UE.powiekszenie
24.09.2020 PAKIET DOTYCZĄCY FINANSÓW CYFROWYCH: KOMISJA OKREŚLA NOWE, AMBITNE PODEJŚCIE, ABY PROMOWAĆ ODPOWIEDZIALNE INNOWACJE PRZYNOSZĄCE KORZYŚCI KONSUMENTOM I PRZEDSIĘBIORSTWOM

Zdjęcie: pixabay

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj nowy pakiet dotyczący finansów cyfrowych obejmujący strategie w zakresie finansów cyfrowych i płatności detalicznych oraz wnioski ustawodawcze w sprawie kryptoaktywów i odporności cyfrowej. Przedstawiony dziś pakiet przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności Europy w sektorze finansowym, torując jej drogę do stania się podmiotem wyznaczającym światowe standardy. Pakiet ten zapewni konsumentom szerszą ofertę i zwiększone możliwości w zakresie usług finansowych i nowoczesnych płatności, jednocześnie gwarantując ochronę konsumentów i stabilność finansową.powiekszenie
20.09.2020 Ruszyła dziecięca liga #biegnijlublin

Zdjęcie: EUROPE DIRECT LUBLIN

W ostatnią niedzielę, tj. 20.09.2020 r., na stadionie lekkoatletycznym Startu, odbyła się Dziecięca Liga #biegnijlublin. Najmłodsi prowadzili rywalizację w kilku kategoriach wiekowych. Na stadionie nie mogło zabraknąć także Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin. Na naszym stoisku młodzi uczestnicy imprezy mogli otrzymać książeczki dotyczące Unii Europejskiej, a także ułożyć puzzle z mapą świata, oczywiście przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności związanych z koronawirusem.powiekszenie
22.09.2020 EUROPEJSKI PLAN WALKI Z RAKIEM: LEPSZA OCHRONA PRACOWNIKÓW PRZED RAKOTWÓRCZYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

Zdjęcie: Pixabay

Co roku w UE w wyniku narażenia na działanie czynników rakotwórczych na nowotwory pochodzenia zawodowego choruje około 120 tys. osób, a około 80 tys. osób umiera. Aby lepiej chronić pracowników przed nowotworami, Komisja zaproponowała dzisiaj dalsze ograniczenie narażenia ich na rakotwórcze substancje chemiczne.powiekszenie
22.09.2020 DZIAŁANIA W ODPOWIEDZI NA KORONAWIRUSA: 95,9 MLN EURO W RAMACH POLITYKI SPÓJNOŚCI NA WZMOCNIENIE ZDROWIA, EDUKACJI I MŚP W POLSCE

Zdjęcie: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Komisja zatwierdziła dziś zmianę Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Polsce. Poprzez realokację niemal 95,9 mln euro z funduszy polityki spójności, UE pomoże w przezwyciężeniu skutków kryzysu wywołanego koronawirusem.powiekszenie
21.09.2020 ORĘDZIE O STANIE UNII: KOMISJA PRZYJMUJE ZMIENIONE WYTYCZNE W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA W RAMACH UNIJNEGO SYSTEMU HANDLU EMISJAMI

Zdjęcie: Margrethe Vestager. Twitter

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i celem UE, jakim jest uczynienie z UE pierwszej gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r., Komisja przyjęła dziś zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach unijnego systemu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w kontekście nowego okresu rozliczeniowego po 2021 r. („wytyczne ETS”).Wytyczne wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. wraz z nowym okresem rozliczeniowym ETS i zastąpią poprzednie wytyczne przyjęte w 2012 r.powiekszenie
17.09.2020 POSŁOWIE WZYWAJĄ DO SANKCJI PRZECIWKO ŁUKASZENCE ORAZ TRUCICIELOM NAWALNEGO

Posłowie wzywają do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich na Białorusi i wzywają UE do nałożenia sankcji na prezydenta Łukaszenkę i sprawców zatrucia Aleksieja Nawalnego.powiekszenie
15.09.2020 EBI wspiera działania na rzecz zapewnienia dostępu do tanich mieszkań oraz na rzecz rewitalizacji zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w Szczecinie.

EBI wspiera działania na rzecz zapewnienia dostępu do tanich mieszkań oraz na rzecz rewitalizacji zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w Szczecinie.powiekszenie
11.09.2020 Orędzie o stanie Unii

W środę 16 września br. o godz. 9:00 przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego swoje pierwsze orędzie o stanie Unii. W dorocznym orędziu o stanie Unii podsumowywane są osiągnięcia z ubiegłego roku i przedstawiane priorytety na nadchodzący rok. Przewodnicząca wyjaśni również, w jaki sposób Komisja planuje zająć się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi staje Unia Europejska.powiekszenie
09.09.2020 Koronawirus: Komisja kompletuje portfel szczepionek po zakończeniu rozmów z szóstym producentem

Komisja Europejska zakończyła dziś wstępne rozmowy z konsorcjum BioNTech-Pfizer na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. BioNTech-Pfizer to szósty podmiot, z którym Komisja zakończyła negocjacje, po Sanofi-GSK (31 lipca), Johnson & Johnson (13 sierpnia), CureVac (18 sierpnia) oraz Moderna (24 sierpnia). Pierwsza umowa, podpisana z AstraZeneca, weszła w życie 27 sierpnia.powiekszenie
01.09.2020 Konsultacje społeczne: Komisja pragnie poznać zdanie obywateli na temat nowej strategii na rzecz praw dziecka

Komisja rozpoczęła w dniu dzisiejszym konsultacje społeczne w sprawie nowej strategii UE na rzecz praw dziecka. Strategia zapewni ramy polityczne, które pod jednym dachem obejmą wszystkie obecne i przyszłe działania i polityki unijne w zakresie praw dziecka.
O UNII EUROPEJSKIEJ - SIECI, INFORMACJE, PORADY

NA STRONIE EC.EUROPA.EUINKUBATOR WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ

INFORMACJE O PROJEKCIE


VISION OF EUROPE

STRONA PROJEKTU


WIĘCEJ WIADOMOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN

facebook