PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl

Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.
AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KOMISJA EUROPEJSKA - POLITYKA REGIONALNA - INFOREGIO


W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

NOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLINUnijne przepisy BHP
Komisja Europejska podejmuje dzisiaj działania promujące unijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w UE.Pakiet na rzecz usług
Komisja przedstawia dzisiaj ambitny i wyważony pakiet środków, który ułatwi przedsiębiorcom i wykwalifikowanym specjalistom świadczenie usług na rzecz potencjalnie pięciuset milionów klientów w UE. Nowe rozwiązania w sektorze usług przyniosą korzyści konsumentom, osobom poszukującym pracy i przedsiębiorcom oraz przyczynią się do wzrostu gospodarczego w całej Europie.Rozbudowa warszawskiego metra
Unia Europejska zainwestuje ponad 432 mln EUR z Funduszu Spójności w rozbudowę warszawskiego metra, zgodnie z założeniami strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej w ramach unii energetycznej.Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie
Opublikowany dziś najnowszy doroczny przegląd „Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie” wskazuje na pozytywne tendencje. Powstało około 3 mln miejsc pracy i wzrosło zatrudnienie, dzięki czemu zmniejszyło się ubóstwo. Stopa bezrobocia jednak wciąż jest wysoka, przy czym obserwuje się duże dysproporcje między państwami członkowskimi. Rynki pracy i społeczeństwa będą musiały dostosować się do nowych form pracy.EBI wspiera pierwsze polskie inwestycje rządowe w Planie Junckera
Inwestycje Przewozów Regionalnych i TAURON Polskiej Energii to pierwsze projekty spółek skarbu państwa, które otrzymają finansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), części tzw. Planu Junckera. Według listopadowych danych Komisji Europejskiej Polska zajmuje 6. pozycję w UE pod względem wykorzystania środków z tego źródła.Innowacyjne działania miejskie
W ramach inicjatywy na rzecz innowacyjnych działań miejskich Komisja ogłasza dziś drugie zaproszenie do składania projektów o wartości 50 mln euro. Miasta mogą bezpośrednio składać wnioski, aby otrzymać środki z UE na finansowanie innowacyjnych projektów miejskich.Galileo już działa
15 grudnia 2016 r. Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo zacznie oferować pierwsze usługi na rzecz władz publicznych, przedsiębiorstw i obywateli.XVI Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
"Ja w Unii Europejskiej"

Dnia 9 grudnia 2016 roku odbył się kolejny, XVI Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw wraz z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Lublin oraz z innymi organizacjami.


PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW UE

praktyczne informacje
Priorytety legislacji
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, premier Słowacji, sprawującej obecnie prezydencję Rady, Robert Fico, oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podpisali dzisiaj pierwszą wspólną deklarację określającą cele i priorytety UE w procesie legislacyjnym w 2017 r.


Komisja inauguruje Europejski Korpus Solidarności
Komisja Europejska inauguruje dziś – zaledwie dwa miesiące po zapowiedzi przewodniczącego Jeana Claude'a Junckera – Europejski Korpus Solidarności. Jest to pierwszy rezultat działań wskazanych jako priorytetowe w planie z Bratysławy. Od dziś młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą zaangażować się w działania na rzecz społeczeństwa w całej UE oraz uzyskać wartościowe doświadczenia i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zawodowej.


Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
W dniach 5–9 grudnia 2016 r. Komisja Europejska organizuje pierwszy Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, aby zachęcić ludzi do odkrywania, wykorzystywania i doskonalenia swoich talentów i umiejętności poprzez kształcenie zawodowe. Jest to jedno z kluczowych działań zaproponowanych przez Komisję w ramach Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, zaprezentowanego w czerwcu tego roku. 


Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia
Komisja, wspólnie z państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami, partnerami społecznym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi, uruchomiła dziś inicjatywę „Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia”. Inicjatywa ta pomoże sprostać dużemu zapotrzebowaniu na umiejętności cyfrowe w Europie, które są niezbędne obecnie na rynku pracy i w społeczeństwie.


Czysta energia a konkurencyjność
Komisja Europejska zaprezentowała dziś pakiet środków mających na celu utrzymanie konkurencyjności Unii Europejskiej w czasach, gdy przejście na czystą energię zmienia światowe rynki energii.


Inwestycje strategiczne
Komisja uwzględnia ustalenia z trzech ocen, zgodne ze jej wnioskiem dotyczącym umocnienia i poszerzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), podstawy planu inwestycyjnego dla Europy.


XVI Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Regionalnym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Tematem tegorocznego spotkania będzie tożsamość narodowa młodzieży w Unii Europejskiej i zagadnienia związane z międzynarodową solidarnością młodzieży.


Nowy impuls dla start-upów w Europie
Inicjatywa Komisji na rzecz nowych przedsiębiorstw (tzw. start-upów) oraz firm rozszerzających swoją działalność (tzw. scale-upów) ma pomóc innowacyjnym europejskim przedsiębiorcom w stawaniu się światowymi liderami. Łączy ona wszystkie możliwości, jakie UE już ma do zaoferowania, i kładzie nowy nacisk na inwestycje kapitału wysokiego ryzyka, prawo dotyczące niewypłacalności i opodatkowanie.


Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polską pomoc w wysokości 7,95 mld PLN na zamykanie kopalń
Komisja Europejska uznała plany Polski dotyczące udzielenia 7,95 mld PLN wsparcia na złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków likwidacji niekonkurencyjnych kopalń węgla do 2018 r. za zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja stwierdziła, że wsparcie to nie zakłóci nadmiernie konkurencji.


Komisja Europejska - Zestawienie informacji
Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa Unii.


Unia bezpieczeństwa: Komisja proponuje unijny system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż
„Musimy wiedzieć, kto przekracza nasze granice. Do listopada przedstawimy wniosek w sprawie automatycznego systemu określającego, kto będzie mógł podróżować do Europy.


Osiem nowych projektów w ramach Instrumentu Partnerstwa
Komisja Europejska zatwierdziła osiem nowych projektów w ramach Instrumentu Partnerstwa – na łączną sumę ponad 32 mln EUR – na rzecz zacieśniania współpracy z krajami partnerskimi w priorytetowych obszarach.


Postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej.


Wsparcie z programu LIFE na rzecz 144 innowacyjnych projektów
Wsparcie z programu LIFE na rzecz 144 innowacyjnych projektów dotyczących poprawy stanu środowiska i działań w dziedzinie klimatu.


Realizacja unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych
Komisja przyjęła swoje najnowsze sprawozdanie z postępów w realizacji unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych...


Nowa polityka przestrzeni kosmicznej UE
W nowej polityce przestrzeni kosmicznej Komisja Europejska kładzie nacisk na poprawę życia codziennego ludzi i zwiększenie konkurencyjności Europy.


Zmiany w opodatkowaniu firm
Komisja ogłosiła dzisiaj plany daleko idących zmian w sposobie opodatkowania firm na jednolitym rynku, tak aby opodatkowanie to było sprawiedliwsze i sprzyjało wzrostowi gospodarczemu.


Zarządzanie migracjami - pierwsze efekty
Widzimy pierwsze efekty naszego nowego podejścia do zarządzania migracjami wspólnie z państwami trzecimi, będącymi krajami pochodzenia albo tranzytowymi...


Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz dziewiąty z rzędu pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie finansowe UE.
Trybunał stwierdził, że w szczególności w obszarze polityki spójności i rolnictwa ogólny szacowany poziom błędu w płatnościach obniżył się jeszcze bardziej z 4,4 proc. w 2014 r. do 3,8 proc. w 2015 r.


Komisja Europejska przedstawiła dziś pierwsze z całej serii comiesięcznych sprawozdań z postępów w realizacji skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa.
W sprawozdaniu omówiono pokrótce działania Komisji na rzecz walki z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością oraz starania podjęte w celu zwiększenia odporności Unii na tego rodzaju zagrożenia...


Wchodzi w życie umowa o partnerstwie gospodarczym z krajami Afryki Południowej
Sprzyjająca rozwojowi umowa z pięcioma krajami Afryki Południowej zapewni im od razu bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynków UE.


Polityka spójności w praktyce: najważniejsze wyniki unijnych inwestycji w latach 2007-2013
Komisja Europejska opublikowała wyniki niezależnej oceny unijnych inwestycji zrealizowanych w latach 2007-2013 oraz szczegółowe sprawozdania dotyczące poszczególnych państw członkowskich.


Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozpoczyna dziś oficjalnie działalność, niespełna rok po przedstawieniu projektu jej utworzenia przez Komisję.
Inauguracja nowej agencji będzie miała miejsce na przejściu granicznym Kapitan Andreevo, położonym na granicy zewnętrznej Bułgarii z Turcją.


Komisja Europejska - Zestawienie informacji
Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego...


Minął rok: grupa wysokiego szczebla przedstawia swoje zalecenia, aby ułatwić przedsiębiorstwom dostęp do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
Zgodnie z inicjatywą „budżet UE ukierunkowany na wyniki” oraz w myśl dążenia do lepszego stanowienia prawa, Komisja postanowiła podsumować dotychczasową działalność grupy wysokiego szczebla ds. uproszczenia w odniesieniu do beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.


Podczas światowego szczytu w sprawie ochrony dzikiej fauny i flory UE będzie walczyła o dalsze zaostrzenie zasad handlu dziką fauną i florą
W dniu 24 września przedstawiciele 182 krajów i UE zbiorą się na siedemnastej sesji Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Johannesburgu (Republika Południowej Afryki), aby uzgodnić konkretne środki służące lepszej ochronie określonych najbardziej zagrożonych gatunków na świecie.


Koniec opłat roamingowych w UE od 2017 r.: Komisja ustala nowe zasady gwarantujące korzyści wszystkim Europejczykom
Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Jeana Claude'a Junckera zawartą w orędziu o stanie Unii komisarze UE omówili dzisiaj zmodyfikowany projekt przepisów mających na celu zapobiegnięcie nadużyciom związanym z opłatami roamingowymi po zniesieniu tych opłat w czerwcu 2017 r.


Komisja publikuje wstępne ustalenia badania sektora handlu elektronicznego
We wstępnym sprawozdaniu Komisji Europejskiej z badania sektora handlu elektronicznego potwierdzono szybki rozwój handlu elektronicznego w UE i ostrzeżono przed praktykami handlowymi, które mogą wpłynąć na ograniczenie konkurencji i wyboru konsumentów.


Realizacja unii bezpieczeństwa
Komisja proponuje unijny system certyfikacji sprzętu wykorzystywanego do kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych i w celu propagowania bardziej konkurencyjnego sektora bezpieczeństwa w UE


Tablica wyników dla rynków konsumenckich 2016
Komisja Europejska opublikowała dziś tablicę wyników dla rynków konsumenckich 2016, która monitoruje ratingi unijnych konsumentów, pokazujące działanie 42 rynków towarów i usług. Sytuacja na rynku poprawiła się, ale należy podjąć dalsze działania w sektorze telekomunikacyjnym i energetycznym.


Komisja proponuje ustanowić
rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

Opiera się on na niedawno przyjętym wieloletnim planie zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim oraz uwzględnia opinie naukowe uzyskane w maju 2016 r.


Komisja przedstawia wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2017.
Komisja przedstawiła wniosek do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. W ten sposób Komisja pragnie podkreślić rolę europejskiego dziedzictwa kulturowego w budowaniu poczucia wspólnej historii i tożsamości.


Dwa nowe instrumenty finansowe w celu pobudzenia inwestycji na rzecz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
Zadaniem tych instrumentów jest ułatwienie młodym przedsiębiorcom i promotorom projektów rozwoju obszarów miejskich dostępu do finansowania.


Orędzie o stanie Unii Europejskiej
W środę 14 września br. Przewodniczący Komisji Europejskiej zaprezentuje – na forum Parlamentu Europejskiego – orędzie o stanie Unii.


Pozytywne efekty przepisów ws. wynagrodzeń w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych
Unijne przepisy dotyczące wynagrodzeń w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych są skuteczne, ale wyjaśnienia wymaga zasada proporcjonalności


Praworządność – Komisja skierowała do Polski zalecenie
Komisja Europejska przyjęła dziś zalecenie w sprawie praworządności w Polsce, w którym przedstawiła swoje zastrzeżenia i zalecane sposoby rozwiązania kwestii, których zastrzeżenia te dotyczą.


Dzień Europy w Lublinie
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z lubelskich obchodów Dnia Europy. Działo się naprawdę dużo: gra miejska, symulacja obrad Parlamentu Europejskiego, stoisko informacyjno - konsultacyjne przed lubelskim Ratuszem oraz możliwość zrobienia sobie zdjęcia z Syriuszem.


Festiwal Piosenki Europejskiej - znamy już laureatów
Już po raz IX Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej z Łucki koło Lubartowa zorganizowało Festiwal Piosenki Europejskiej. Wzięli w nim udział uczniowie z sześciu gimnazjów z powiatu lubartowskiego oraz lubelskiego.


Komisja Europejska przyjęła dziś opinię dotyczącą praworządności w Polsce.
W następstwie intensywnych rozmów, prowadzonych z władzami polskimi od dnia 13 stycznia, Komisja uznała za niezbędne sformalizowanie swojej oceny bieżącej sytuacji w formie wspomnianej opinii.


Wsparcie dla przedsiębiorczości społecznej
Unia wspiera porozumienie w sprawie finansowania przedsiębiorczości społecznej w Polsce kwotą 8 mln euro


Sektor audiowizualny pod lupą Komisji
Komisja zaproponowała zaktualizowanie unijnych przepisów w sektorze audiowizualnym w celu stworzenia sprawiedliwszych warunków dla wszystkich podmiotów, promowania europejskich filmów, ochrony małoletnich i skuteczniejszego zwalczania mowy nienawiści.


Bezpieczniejsze zakupy i sprzedaż produktów oraz usług online
Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj pakiet środków umożliwiających konsumentom i przedsiębiorstwom łatwiejsze i bezpieczniejsze zakupy i sprzedaż produktów oraz usług online w całej Unii Europejskiej.


Światowy Szczyt Humanitarny: UE zobowiązuje się do działania
Podczas Światowego Szczytu Humanitarnego w Stambule Unia Europejska zobowiązała się do poprawy zapobiegania i gotowości, usprawnienia międzynarodowych reakcji oraz pomocy w znalezieniu sposobów wsparcia przeciążonego systemu pomocy humanitarnej.


Wyroby tytoniowe - 10 zmian
Ostrzeżenia o szkodliwości palenia na 65 proc. powierzchni paczki papierosów, zakaz sprzedaży aromatyzowanych produktów tytoniowych, wycofanie z obrotu paczek mniejszych niż 20 sztuk papierosów ... - to m.in. zmiany, jakie wprowadza Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych. Jej zapisy państwa członkowskie powinny były wprowadzić do prawa krajowego do 20 maja 2016 roku.


W Stambule o pomocy humanitarnej
Ponad 50 światowych przywódców i przedstawicieli 5 000 podmiotów zajmujących się pomocą humanitarną, rozwojem i polityką, spotka się w dniach 23-24 maja w Stambule w poczuciu współodpowiedzialności za odwrócenie rosnącej tendencji potrzeb humanitarnych i zwiększenie skuteczności działania.


Wytyczne KE dotyczące polityki gospodarczej
Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj proponowane zalecenia dla poszczególnych krajów na 2016 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12–18 miesięcy. Państwa członkowskie osiągają postępy w reformach i eliminują zakłócenia równowagi makroekonomicznej...


Unijni komisarze na EKG
20 maja w Polsce przebywać będzie wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za euro i dialog społeczny Valdis Dombrovskis oraz komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Günther Oettinger. Unijni komisarze wezmą udział w VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbywa się w dniach 18-20 maja w Katowicach.


Komisja proponuje przepisy mające lepiej chronić pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami
W UE zachorowania na nowotwory stanowią główną przyczynę śmierci pracowników. Są odpowiedzialne za 53 proc. wszystkich przypadków. Z tego względu stanowią największe ryzyko dla zdrowia pracowników w UE.


KE przedstawia zasady przejrzystości podatkowej dla korporacji wielonarodowych
Komisja wskazuje, w jaki sposób osiągnąć większą przejrzystość w zakresie podatku od przedsiębiorstw, proponując wprowadzenie obowiązku składania publicznych sprawozdań przez największe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w UE. Przedstawiony dziś wniosek jest wynikiem prac Komisji nad rozwiązaniem problemu unikania przez przedsiębiorstwa opodatkowania w Europie.


Torowanie drogi ku unii bezpieczeństwa
Komisja rozpoczyna dzisiaj przygotowywanie planu działań na rzecz utworzenia prawdziwej i skutecznej unii bezpieczeństwa państw UE – w oparciu o Europejską agendę bezpieczeństwa przedstawioną 28 kwietnia 2015r. Chociaż w pierwszej kolejności odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na państwach członkowskich, zagrożeń o wymiarze międzynarodowym, takich jak terroryzm, nie da się skutecznie rozwiązać bez wspólnego europejskiego podejścia.


Ochrona konkurencji: Komisja kieruje do Google pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w związku z systemem operacyjnym Android i aplikacjami mobilnymi
Komisja Europejska poinformowała Google o swojej wstępnej opinii, że spółka naruszyła zasady konkurencji i nadużyła swojej pozycji dominującej nakładając ograniczenia na producentów urządzeń z systemem Android i operatorów sieci komórkowych.


Na oficjalną pomoc rozwojową UE przeznacza się najwyższy jak dotąd odsetek dochodu narodowego brutto
Unia Europejska i jej państwa członkowskie również w 2015 r. utrzymały swoją pozycję czołowego darczyńcy na świecie, dostarczając ponad połowę ogółu oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), zgłoszonej w ubiegłym roku przez członków Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD-DAC).


Zapraszamy na wspólne obchody Dnia Europy!
W ramach corocznych obchodów Dnia Europy zapraszamy wszystkich do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe - Direct Lublin, działający przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin oraz Stowarzyszenie Rowerowy Lublin, w dniach 7-9 maja 2016r.


Bezpieczeństwo: UE reaguje na tzw. zagrożenia hybrydowe i wzmacnia współpracę z NATO
W ostatnich latach, UE jest w coraz większym stopniu narażona na tzw. zagrożenia hybrydowe, które obejmują wrogie działania zmierzające do destabilizacji określonego regionu lub państwa. Dlatego Komisja Europejska oraz Wysoka Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przyjęły ramy umożliwiające przeciwdziałanie takim zagrożeniom...


Silniejsze i bardziej inteligentne granice w UE:
Komisja proponuje ustanowienie systemu wjazdu/wyjazdu

Komisja Europejska przedstawia dziś swój zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu w celu przyspieszenia, ułatwienia i wzmocnienia procedur odprawy granicznej cudzoziemców podróżujących do UE.


Wsparcie UE na edukację dla ponad 2,3 mln dzieci w 42 krajach znajdujących się w sytuacjach nadzwyczajnych
Komisja Europejska zaprezentowała dzisiaj pakiet pomocy humanitarnej o wartości 52 mln EUR przeznaczony w 2016 r. na projekty edukacyjne dla dzieci z rejonów objętych kryzysem. Finansowaniem objęte zostanie ponad 2,3 mln dzieci w 42 krajach na całym świecie.


Bezpieczeństwo ruchu drogowego: nowe dane statystyczne przemawiają za podjęciem kolejnych działań na rzecz ratowania życia na drogach UE
Statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego z 2015 r., opublikowane w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską, potwierdzają, że europejskie drogi wciąż pozostają najbezpieczniejsze na świecie.


Komisja Europejska mianowała nowego szefa Przedstawicielstwa w Warszawie
Komisja Europejska mianowała dzisiaj dr Marka Prawdę dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Dr Marek Prawda, który obejmie urząd 1 kwietnia 2016 r., ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dyplomacji. Od początku lat 90-tych dr Marek Prawda pełnił stanowisko dyplomaty za różnych rządów Polski zarówno w Warszawie, jak i za granicą.


Blokowanie geograficzne barierą w elektronicznym handlu transgranicznym
Coraz więcej towarów i usług sprzedaje się przez internet, ale transgraniczna sprzedaż internetowa w UE rośnie bardzo powoli. Wstępne wnioski płynące z przeprowadzonego przez Komisję badania sektora handlu elektronicznego pokazują, że w UE powszechne jest blokowanie geograficzne. Z praktyką tą mamy do czynienia, gdy sprzedawcy detaliczni i dostawcy treści cyfrowych ...


Phil Hogan,
unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, od wczoraj przebywa z wizytą w Polsce. Sytuacja na rynkach mleka i wieprzowiny, przegląd Wspólnej Polityki Rolnej, problemy związane z rozwojem obszarów wiejskich, program wsparcia dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem – to tematy rozmów Phila Hogana w Polsce.


Gospodarka Unii Europejskiej znajduje się w fazie ożywienia
Polska znalazła się wśród ośmiu krajów UE, w których Komisja Europejska nie zdiagnozowała zakłóceń gospodarczych. Jednocześnie liczba państw, których gospodarki mają kłopoty z równowagą makroekonomiczną, zmalała w porównaniu z ubiegłym rokiem. Komisja Europejska ocenia stan unijnych gospodarek w ramach cyklu koordynacji polityki gospodarczej zwanej Semestrem Europejskim.


Komisja przedstawia reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników
Ta sama praca w tym samym miejscu ma być wynagradzana w ten sam sposób – to podstawa reformy dyrektywy o delegowaniu pracowników, jaką proponuje Komisja Europejska. - Musimy ułatwić mobilność siły roboczej, ale musi ona funkcjonować w sprawiedliwy sposób – zaznacza komisarz Marianne Thyssen. Reforma jest odzwierciedleniem zobowiązania wyrażonego w wytycznych politycznych dla obecnej Komisji ...


KE rozpoczyna konsultacje społeczne
w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych

Komisja Europejska przedstawiła zarys europejskiego filaru praw socjalnych, dokumentu zapowiedzianego przez przewodniczącego Junckera we wrześniu ubiegłego roku i zapoczątkowała konsultacje społeczne w celu zebrania opinii innych instytucji europejskich, władz krajowych, parlamentów narodowych, partnerów społecznych,


Europejski semestr 2016: liczba państw członkowskich, których gospodarka doświadcza zakłóceń, zmalała w porównaniu z ubiegłym rokiem
Państwa członkowskie UE osiągają postępy w usuwaniu zakłóceń gospodarczych. Są również zaawansowane we wdrażaniu zeszłorocznych zaleceń dla poszczególnych krajów, choć stopień zaawansowania różni się w zależności od państwa i obszarów polityki.


Powrót do strefy Schengen: Komisja przedstawia plan przywrócenia pełnego funkcjonowania systemu Schengen
Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj szczegółowy plan działania, który ma na celu przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen do końca 2016 roku. Plan zakłada m.in. wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych i poprawę funkcjonowania systemu azylowego.


Platformy startowe dla nowych pomysłów
– ruszył program dla młodego biznesu

We wtorek 1 marca ruszyły nabory do programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów". To kompleksowy program wspierania startupów, realizowany w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020. Pomoże on młodym ludziom (do 35 roku życia) przekształcić pomysł w innowacyjny biznes.


Wspólny rejestr służący przejrzystości - KE zaczyna konsultacje społeczne
Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie rejestru służącego przejrzystości i zaprasza zainteresowane strony do wyrażania swoich opinii na temat przyszłego systemu, jaki będzie obowiązywał wszystkie instytucje UE


Komisja Europejska
przedstawia zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA

Komisja Europejska przedstawiła dziś teksty prawne wdrażające zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA ...


Największe od sześciu lat poparcie obywateli UE dla pomocy rozwojowej
Według nowych danych prawie dziewięciu na dziesięciu obywateli UE popiera pomoc rozwojową (89 proc. – co oznacza wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu z 2014 r.)


PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW

ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

DO GÓRY