SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ
KOMISJA EUROPEJSKA - POLITYKA REGIONALNA - INFOREGIOW PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
NOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN


05.05.2021 Konkurs Fotograficzny „Mój Dzień Europy” #EUCHALLENGE #DzieńEuropy2021.

Europejski Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz EUROPE DIRECT Lublin, zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym „Mój Dzień Europy” #EUCHALLENGE #DzieńEuropy2021. Konkurs jest częścią świętowania Dnia Europy i rozpocznie się 9 maja 2021 r. Zachęcamy mieszkańców Lubelszczyzny do wspólnego świętowania w ten wyjątkowy dzień! Podzielcie się tym, jak spędzacie „Dzień Europy”. Czas trwania Konkursu 9-31 maja 2021 r.05.05.2021 Komisja proponuje nowe rozporządzenie, które ma rozwiązać problem zakłóceń powodowanych przez subsydia zagraniczne na jednolitym rynku

Komisja Europejska proponuje dziś nowy akt prawny, który ma pomóc eliminować ewentualny zakłócający wpływ subsydiów zagranicznych na jednolitym rynku. Dzisiejszy wniosek ustawodawczy poprzedziło przyjęcie w czerwcu 2020 r. białej księgi oraz przeprowadzenie na jej temat szerokich konsultacji z zainteresowanymi stronami. Nowe rozporządzenie ma zlikwidować lukę w przepisach regulujących funkcjonowanie jednolitego rynku. Problem polega na tym, że o ile subsydia przyznawane przez państwa członkowskie podlegają ścisłej kontroli, to subsydia przyznawane przez rządy państw spoza UE są obecnie w dużej mierze poza kontrolą. Dzięki nowym przepisom będzie można skutecznie kontrolować zagraniczne subsydia, które mogą powodować zakłócenia i naruszać równe warunki działania na jednolitym rynku w dowolnej sytuacji rynkowej. Jest to ważne także dla realizacji przyjętej również dziś zaktualizowanej strategii przemysłowej UE, gdyż wspierając sprawiedliwy i konkurencyjny jednolity rynek, stwarzamy odpowiednie warunki do dynamicznego rozwoju przemysłu europejskiego.05.05.2021 MŁODY GŁOS EUROPY - JAK MŁODE POLKI I POLACY WIDZĄ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W UE

W jakiej Unii Europejskiej chce żyć młodzież? Co ich zdaniem wymaga zmian i reform? 9 maja 2021 r., w Dzień Europy, Komisja Europejska w Polsce oddaje głos młodym ludziom, aby powiedzieli, co jest dla nich ważne i jak wyobrażają sobie swoją przyszłość. Debata online z udziałem młodzieży i ekspertów będzie transmitowana na żywo od godz. 12:00 na Facebooku oraz na kanale YouTube Komisji Europejskiej w Polsce.03.05.2021 Europejska Unia Zdrowotna: otwarte konsultacje publiczne Komisji poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia

Komisja opublikowała dziś otwarte konsultacje publiczne poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – ważnego elementu Europejskiej Unii Zdrowia. Celem tej przestrzeni jest pełne wykorzystanie możliwości związanych z cyfrową ochroną zdrowia, by zapewnić opiekę zdrowotną wysokiej jakości i zmniejszać nierówności. Umożliwi ona dostęp do danych dotyczących zdrowia do celów profilaktyki, diagnostyki i leczenia, badań i innowacji, a także kształtowania polityki i prawodawstwa. Baczną uwagę będzie się tu zwracać na poszanowanie praw osób fizycznych do kontrolowania własnych danych dotyczących zdrowia. Odpowiedzi na konsultacje będzie można nadsyłać do 26 lipca 2021 r.29.04.2021 Certyfikat szczepień UE na COVID-19 musi ułatwiać swobodne przemieszczanie się bez dyskryminacji

• Na terenie całej UE potrzebne są powszechne, dostępne, terminowe i bezpłatne testy
• Unijne certyfikaty szczepień na COVID-19 nie są dokumentami podróży
• Państwa członkowskie nie powinny nakładać kwarantanny/testów na posiadaczy certyfikatów

W czwartek Parlament przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie wniosku dotyczącego certyfikatu potwierdzającego prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie w czasie pandemii.27.04.2021 Zarządzanie migracjami: nowa strategia UE dotycząca dobrowolnych powrotów i reintegracji

Komisja przyjmuje dzisiaj pierwszą unijną strategię dotyczącą dobrowolnych powrotów i reintegracji. Z pomocą tej strategii wspieramy dobrowolne powroty i reintegrację jako integralną część wspólnego unijnego systemu powrotów, kluczowego elementu nowego paktu migracji i azylu. Określono w niej praktyczne działania służące wzmocnieniu prawnych i operacyjnych ram dobrowolnych powrotów z Europy i z państw tranzytu, podniesieniu jakości programów powrotowych i reintegracyjnych, nawiązanie lepszych powiązań z inicjatywami rozwoju i wzmocnienie współpracy z państwami partnerskimi.27.04.2021 NATO 2030: perspektywa Polski, Niemiec i USA

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na webinarium pt. NATO 2030: perspektywa Polski, Niemiec i USA, godz. 11.00-12.30.26.04.2021 Ostatnia debata w Parlamencie przed podpisaniem umowy o stosunkach między UE i Wielką Brytanią

We wtorkowej debacie kluby polityczne Parlamentu opowiedziały się za umową, która określa zasady przyszłych relacji UE-Wielka Brytania. Większość posłów, tak jak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i portugalska prezydencja Rady podkreślało, że żałują wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Posłowie uznali jednak, że aby zminimalizować negatywne skutki brexitu i zapewnić integralność jednolitego rynku trzeba  poprzeć umowę o handlu i współpracy  między UE a Wielką Brytanią.26.04.2021 CZY EUROPEJSKA UNIA ZDROWOTNA JEST POTRZEBNA?

W maju rozpoczyna się ogólnoeuropejska Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Ma na celu zaangażowanie Europejczyków w dyskusję wokół najważniejszych procesów, które zachodzą obecnie na naszym kontynencie.

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, we współpracy z ośrodkiem dialogu i analiz THINKTANK, zaprasza na cykl debat skierowanych do szerokiej publiczności, o sprawach dotyczących każdego Polaka. Cykl 10 „ROZMÓW O EUROPIE” rozpoczniemy dyskusją o sektorze zdrowia, który ma dziś kluczowe znaczenie dla nas wszystkich:21.04.2021 PANDEMIA DEZINFORMACJI – CZY JEST NA NIĄ LEKARSTWO?

Jak demaskować fake newsy? Dlaczego w nie wierzymy? Czym grozi dezinformacja o COVID-19? Na te i inne pytania podczas Dialogu Obywatelskiego online 26 kwietnia br. odpowiedzą wirusolog dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, socjolog dr. Tomasz Sobierajski, Piotr Świtalski z Komisji Europejskiej oraz Aleksandra i Piotr Stanisławscy, autorzy bloga „Crazy Nauka”.20.04.2021 Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka – Online

W dniu 15 kwietnia 2021 r. na platformie Zoom odbyło się spotkanie o wyjątkowym charakterze. Głównym celem spotkania było pokazanie młodzieży możliwości, jakie oferuje Unia Europejska oraz szans, które niesie ze sobą nowa perspektywa europejska. Młodzież uzyskała niezbędne informacje i wskazówki do skorzystania z programów i informacji na temat mobilności i inicjatyw międzynarodowych.19.04.2021 Konferencja w sprawie przyszłości Europy: uruchomienie wielojęzycznej platformy cyfrowej

Zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, uruchamia wielojęzyczną platformę cyfrową Konferencji w sprawie przyszłości Europy i zaprasza obywateli UE do wniesienia wkładu w kształtowanie przyszłości zarówno swojej, jak i całej Europy. Platforma dostępna jest w 24 językach, dzięki czemu obywatele z całej Unii mogą dzielić się i wymieniać pomysłami i poglądami podczas wydarzeń online.14.04.2021 NextGenerationEU: Komisja chce pozyskać do 800 mld euro, aby sfinansować odbudowę

Komisja podjęła dziś kroki w celu zapewnienia, by pożyczki w ramach tymczasowego instrumentu odbudowy NextGenerationEU były finansowane na jak najkorzystniejszych warunkach dla państw członkowskich UE i ich obywateli. Komisja wykorzysta strategię zdywersyfikowanego finansowania, aby do 2026 r. pozyskać maksymalnie ok. 800 mld euro w cenach bieżących. Takie podejście, zgodne z najlepszymi praktykami emitentów długu państwowego, umożliwi Komisji sprawne i skuteczne pozyskanie niezbędnych środków. Przyciągnie to również inwestorów do Europy i wzmocni międzynarodową rolę euro.08.04.2021 Konferencja w sprawie Przyszłości Europy: start platformy dla obywateli 19 kwietnia

Zaproszenie dla obywateli UE: "Przyszłość jest w Twoich rękach" - Trwają prace nad uruchomieniem platformy cyfrowej konferencji, zaplanowanym na 19 kwietnia - Przygotowania do inauguracji 9 maja (Dzień Europy). Podczas posiedzenia w środę Rada Wykonawcza Konferencji w sprawie Przyszłości Europy pracowała nad przygotowaniem jej rozpoczęcia. Rada Wykonawcza zatwierdziła wielojęzyczną platformę cyfrową, która umożliwi obywatelom z całej UE aktywne uczestnictwo w konferencji. Uzgodniła również swoje metody pracy i poczyniła zaawansowane przygotowania do inauguracji konferencji w Dniu Europy (9 maja).07.04.2021 Koronawirus: Komisja uruchamia 123 mln euro na badania naukowe i innowacje w celu zwalczania zagrożeń związanych z wariantami

Komisja uruchamia 123 mln euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na pilne badania nad wariantami koronawirusa. Nadzwyczajne środki finansowe po raz pierwszy uruchomione w ramach programu „Horyzont Europa” uzupełniają szereg finansowanych przez UE działań w zakresie badań naukowych i innowacji mających na celu walkę z koronawirusem i stanowią wkład w działania Komisji na rzecz zapobiegania skutkom wywołanym wariantami koronawirusa, łagodzenia ich i reagowania na nie, zgodnie z europejskim planem gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19:   Inkubator Hera”.31.03.2021 Praworządność: Komisja Europejska kieruje sprawę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów i zwraca się o zarządzenie środków tymczasowych

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce w związku z ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. dotyczącą sądownictwa, która weszła w życie 14 lutego 2020 r. Komisja postanowiła również zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie. Komisja jest zdania, że polska ustawa o sądownictwie podważa niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodna z zasadą nadrzędności prawa UE. Ponadto ustawa ta uniemożliwia polskim sądom – m.in. w drodze postępowań dyscyplinarnych – bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziów, a także zwracanie się w takich sprawach z odesłaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości.30.03.2021 Komisja wypłaca sześciu państwom członkowskim kolejne 13 mld euro w ramach SURE

Komisja Europejska wypłaciła sześciu krajom UE 13 mld euro w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. Jest to już trzecia wypłata w 2021 r. W wyniku tej operacji Czechy otrzymały 1 mld euro, Belgia 2,2 mld euro, Hiszpania 4,06 mld euro, Irlandia 2,47 mld euro, Włochy 1,87 mld euro, a Polska 1,4 mld euro. Irlandia otrzymała finansowanie z tego instrumentu po raz pierwszy. Pozostałych pięć państw UE korzystało już z pożyczek w ramach SURE.25.03.2021 Zwiększenie zaufania do badań naukowych nad produktami spożywczymi: nowe przepisy sprzyjają większej przejrzystości i niezależności

27 marca 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. Wniosek Komisji dotyczący tego rozporządzenia został przyjęty w 2019 r. w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Wejście w życie rozporządzenia nie tylko stanowi ważny krok naprzód w modernizacji polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności, ale jest również doskonałym przykładem bezpośrednich skutków politycznych europejskiej inicjatywy obywatelskiej.25.03.2021 Europejski Zielony Ład: Komisja przedstawia działania w celu pobudzenia produkcji ekologicznej

Dziś Komisja opublikowała plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Jego ogólnym celem jest zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, zajęcie do 2030 r. pod uprawy ekologiczne 25 proc. użytków rolnych i znaczne zwiększenie akwakultury ekologicznej.24.03.2021 Komisja proponuje działania na rzecz przestrzegania praw dziecka i wspierania dzieci w potrzebie

Komisja przyjęła dziś pierwszą kompleksową strategię UE na rzecz praw dziecka, a także wniosek dotyczący zalecenia Rady ustanawiającego europejską gwarancję dla dzieci w celu promowania równych szans dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przygotowując obie inicjatywy, Komisja, we współpracy z czołowymi światowymi organizacjami praw dziecka, zgromadziła opinie ponad 10 tys. dzieci.22.03.2021 Sprawozdanie potwierdza: SURE skutecznie chroni miejsca pracy i dochody

Komisja opublikowała pierwszą wstępną ocenę skuteczności SURE – instrumentu o wartości 100 mld euro, służącego ochronie miejsc pracy i dochodów przed skutkami pandemii COVID-19. Ze sprawozdania wynika, że instrument istotnie złagodził poważne społeczno-gospodarcze skutki kryzysu związanego z koronawirusem. Państwa członkowskie, które korzystają z SURE, doświadczają dzięki niemu znacznie mniejszego wzrostu bezrobocia w obecnym kryzysie niż w czasie światowego kryzysu finansowego, mimo większego niż wówczas spadku PKB.17.03.2021 Koronawirus: Komisja proponuje system zielonych zaświadczeń cyfrowych

Komisja Europejska zaproponowała dziś system zielonych zaświadczeń cyfrowych , który ułatwi bezpieczne przemieszczanie się na terenie UE w czasie pandemii COVID-19. Zielone zaświadczenia cyfrowe będą dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, uzyskała ujemny wynik testu lub przeszła tę chorobę. Będą one dostępne nieodpłatnie w wersji cyfrowej lub papierowej. Będą zawierały kod QR gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność zaświadczenia. Komisja stworzy portal, tak aby wszystkie tego rodzaju zaświadczenia można było weryfikować w całej UE, a także wesprze państwa członkowskie w technicznym wdrażaniu systemu zaświadczeń. Decyzja o tym, z których ograniczeń uzasadnionych względami zdrowia publicznego można zwolnić podróżnych, pozostanie w gestii państw członkowskich, jednak zwolnienia te będą musiały być stosowane jednakowo względem wszystkich podróżnych posiadających zielone zaświadczenie cyfrowe.16.03.2021 ZJAZD SZKOLNYCH KLUBÓW AKTYWNEGO EUROPEJCZYKA

Europejski Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin, zaprasza do udziału w Zjeździe Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka. Wspomniane wydarzenie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. na platformie Zoom. Początek spotkania przewidziano na godzinę 10.00.10.03.2021 Konferencja w sprawie przyszłości Europy: zaangażowanie we współpracę z obywatelami na rzecz budowania odporniejszej Europy

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, premier Portugalii António Costa, w imieniu prezydencji Rady, oraz przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podpisali dziś wspólną deklarację dotyczącą konferencji w sprawie przyszłości Europy. Tym samym rozpocznie się seria debat i dyskusji, które umożliwią mieszkańcom każdego zakątka Europy podzielenie się pomysłami, które pomogą kształtować przyszłość Europy.10.03.2021 Zwalczanie lokalnych ognisk koronawirusa

Komisja wspiera państwa członkowskie w zwalczaniu lokalnych ognisk koronawirusa, oferując cztery miliony dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer jeszcze w tym miesiącu. Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z BioNTech-Pfizer w sprawie dostarczenia państwom członkowskim w ciągu najbliższych dwóch tygodni dodatkowych czterech milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19, aby zwalczać lokalne ogniska koronawirusa i ułatwić swobodne przemieszczanie się na granicach.02.03.2021 Webinar: Plan odbudowy Europy po pandemii Covid-19

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Lubelskie Convention Bureau, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin, Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin zapraszają na webinarium pt. „Plan odbudowy Europy po pandemii Covid-19”, Lublin, 10 marca 2021 r. o godz. 11.00-12.30.


Webinarium będzie transmitowane pod następującym linkiem:
FB Lublin & Region Convention Bureau, @LubelskieConvention:
https://www.facebook.com/events/872199446846494/02.03.2021 II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg

W dniu 2.03.2021 r., w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (ul. Bursaki 12), odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”.

Celem realizowanego przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi staje sama Unia oraz jej państwa członkowskie.04.03.2021 Europejski filar praw socjalnych: od zasad do działań

Komisja przedstawia dziś ambitny program na rzecz silnej Europy socjalnej, która koncentruje się na zatrudnieniu i umiejętnościach w przyszłości, a także toruje drogę do sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zwiększającego odporność ożywienia społeczno-gospodarczego. Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych przedstawia konkretne kroki mające na celu dalsze wdrażanie zasad Europejskiego filaru praw socjalnych w ramach wspólnych wysiłków państw członkowskich i UE, przy aktywnym zaangażowaniu partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawiono w nim również główne cele UE w zakresie zatrudnienia, umiejętności i ochrony socjalnej, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.
O UNII EUROPEJSKIEJ - SIECI, INFORMACJE, PORADY

NA STRONIE EC.EUROPA.EUINKUBATOR WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ

INFORMACJE O PROJEKCIE


VISION OF EUROPE

STRONA PROJEKTU


WIĘCEJ WIADOMOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN

facebook