SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ
KOMISJA EUROPEJSKA - POLITYKA REGIONALNA - INFOREGIOW PARLAMENCIE EUROPEJSKIMZMIANA ADRESU SIEDZIBY I NUMERU TELEFONU

PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN

Informujemy, że z dniem 01.09.2017 zmianie ulega adres naszej siedziby.
Nowy adres Punktu to: ul. 3 maja 18/5a, 20-078 Lublin
Numery telefonów, faksu oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.


NOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN


24.02.2021 Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – nowa unijna strategia przystosowania się do zmiany klimatu

Komisja Europejska przyjęła dziś nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której nakreślono, jak przygotować się na nieuniknione skutki tej zmiany. Choć UE robi wszystko, co w jej mocy, aby przeciwdziałać zmianie klimatu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, musimy również przygotować się na jej nieuniknione konsekwencje. Od fal śmiercionośnych upałów i niszczycielskich susz, przez zniszczone lasy, po wybrzeża, które ucierpiały wskutek podnoszenia się poziomu mórz, zmiana klimatu już teraz zbiera żniwo w Europie i na świecie. W oparciu o strategię przystosowania się do zmiany klimatu z 2013 r. celem dzisiejszych wniosków jest przesunięcie punktu ciężkości ze zrozumienia problemu na opracowywanie rozwiązań oraz przejście od planowania do wdrażania.23.02.2021 Pomoc państwa: ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania

Pomoc państwa: Komisja zwraca się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag na temat zmienionych zasad pomocy państwa dotyczących ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje publiczne, podczas których wszystkie zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat ukierunkowanego przeglądu komunikatu w sprawie zasad pomocy państwa dotyczących ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (komunikatu w sprawie projektów IPCEI). Konsultacje będą trwały osiem tygodni, do 20 kwietnia 2021 r.22.02.2021 Przemysł UE: Komisja podejmuje działania na rzecz zwiększenia synergii między przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym

Komisja przedstawia dziś plan działania na rzecz synergii między przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym z myślą o dalszym zwiększeniu przewagi technologicznej Europy i wspieraniu jej bazy przemysłowej. Plan działania opracowano w związku z tym, że po raz pierwszy finansowanie unijne stwarza możliwości zwiększenia europejskich zdolności w zakresie innowacji, a to poprzez badanie i wykorzystywanie przełomowego potencjału technologii na styku między ich zastosowaniami w sektorach obronności i przestrzeni kosmicznej oraz w sferze cywilnej (np. chmura, procesory, technologie cybernetyczne i kwantowe oraz sztuczna inteligencja).22.02.2021 Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosi pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”.

Komisja Europejska przedstawiła dziś program prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na 2021 r. Jest to pierwszy program prac w ramach nowego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027 "Horyzont Europa" . Obejmuje on trzy główne zaproszenia do składania wniosków dotyczących badań pionierskich, a ich łączna wartość wynosi 1,9 mld euro. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) oferuje granty dla najlepszych naukowców z całego świata, którzy są gotowi przyjechać do Europy lub w niej pozostać. Finansowanie ma im pomóc w dokonywaniu przełomowych odkryć naukowych i technicznych, które mogą stanowić podstawę nowych gałęzi przemysłu, rynków i innowacji społecznych na miarę przyszłych wyzwań.11.02.2021 Prognoza gospodarcza z zimy 2021 r.: Ciężka zima, ale widać światło na końcu tunelu

Europa nadal jest sparaliżowana pandemią koronawirusa. Ponowny wzrost liczby zakażeń oraz pojawienie się nowych, bardziej zakaźnych szczepów koronawirusa zmusiły wiele państw członkowskich do ponownego wprowadzenia lub zaostrzenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się pandemii. Jednocześnie rozpoczęcie programów szczepień w całej UE daje podstawę do ostrożnego optymizmu.10.02.2021 Komisja z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie przez Parlament Europejski Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wynik dzisiejszego głosowania Parlamentu Europejskiego, który stanowi potwierdzenie osiągniętego w grudniu 2020 r. porozumienia politycznego w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Jest to ważny krok w kierunku udostępnienia państwom członkowskim 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji.09.02.2021 Południowe sąsiedztwo: UE proponuje nowy program dla regionu Morza Śródziemnego

Aby ożywić i wzmocnić strategiczne partnerstwo między Unią Europejską i jej południowymi sąsiadami, Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przyjęły dziś wspólny komunikat, proponując ambitny i innowacyjny nowy program dla regionu Morza Śródziemnego.05.02.2021 Plan działania SAMIRA: Technologie radiologiczne i jądrowe wspierają europejski plan walki z rakiem

Komisja przedstawiła dziś plan działania SAMIRA - strategiczny program dotyczący medycznych zastosowań promieniowania jonizującego. Plan poprawi koordynację na szczeblu UE, zagwarantuje, że technologie radiologiczne i jądrowe będą nadal stosowane z korzyścią dla zdrowia obywateli UE, oraz przyczyni się do walki z rakiem i innymi chorobami. Plan działania jest pierwszym krokiem wynikającym z europejskiego planu walki z rakiem, przyjętego przez Komisję w dniu 3 lutego.03.02.2021 Europejski plan walki z rakiem: Nowe unijne podejście do profilaktyki, leczenia i opieki

Dzisiaj, w przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem, Komisja Europejska przedstawia europejski plan walki z rakiem, będący głównym priorytetem Komisji Ursuli von der Leyen w dziedzinie zdrowia i podstawowym filarem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Dzięki nowym technologiom, badaniom i innowacjom w planie walki z rakiem wyznaczono nowe podejście UE do profilaktyki, leczenia i opieki w zakresie raka. Obejmie ono cały schemat zarządzania chorobą, począwszy od profilaktyki, aż po jakość życia pacjentów chorych na raka i osób wyleczonych, koncentrując się na działaniach, w ramach których UE może wnieść największą wartość dodaną.Zapytaj Przewodniczącą KE


Szczepienia, dyskryminacja, równość płci - to tematy pytań, na które odpowiada Ursula von der Leyen. Poznaj opinie i dobre rady przewodniczącej! Masz pytanie? Zobacz, jak możesz je zadać szefowej KE https://ec.europa.eu/info/social-media-use_pl02.02.2021 Komisja wypłaca dziewięciu państwom członkowskim 14 mld euro w ramach SURE

Komisja Europejska wypłaciła dziewięciu krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich z instrumentu SURE. Jest to pierwsza wypłata w 2021 r. W wyniku dzisiejszych wypłat Belgia otrzymała 2 mld euro, Cypr – 229 mln euro, Węgry – 304 mln euro, Łotwa – 72 mln euro, Polska – 4,28 mld euro, Słowenia – 913 mln euro, Hiszpania – 1,03 mld euro, Grecja – 728 mln euro i Włochy – 4,45 mld euro. Wszystkie wymienione dziewięć państw członkowskich otrzymało wsparcie finansowe w ramach SURE już w 2020 r., w ramach jednej z pierwszych trzech operacji emisji i wypłat, które miały miejsce w 2020 r.28.01.2021 Przegląd stron internetowych pod kątem pseudoekologicznego marketingu: połowa twierdzeń dotyczących ekologiczności nie jest poparta dowodami

Komisja Europejska i krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie praw konsumentów opublikowały dzisiaj wyniki przeglądu stron internetowych (akcja kontrolna), przeprowadzanego co roku w celu wykrycia naruszeń unijnego prawa ochrony konsumentów na internetowych platformach handlowych. W tym roku, po raz pierwszy w historii, głównym przedmiotem kontroli był „pseudoekologiczny marketing”, tj. praktyka polegająca na tym, że przedsiębiorstwa twierdzą, że robią więcej dla środowiska niż w rzeczywistości.27.01.2021 Komisja Europejska wyemitowała pierwsze w 2021 r. unijne obligacje w ramach instrumentu SURE.

Komisja Europejska przeprowadziła w ramach unijnego instrumentu SURE emisję obligacji społecznych o wartości 14 mld euro, aby pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie. Wyemitowano dwa rodzaje obligacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w czerwcu 2028 r. i o wartości 4 mld euro z terminem wykupu w listopadzie 2050 r. Zainteresowanie obligacjami wśród inwestorów było duże, co po raz kolejny umożliwiło Komisji uzyskanie bardzo dobrych warunków wyceny. Korzystają z nich bezpośrednio państwa członkowskie UE.27.01.2021 Praworządność: Komisja podejmuje kolejne działanie w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby chronić niezawisłość sędziów w Polsce

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski dodatkowej uzasadnionej opinii w związku z kontynuacją działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. 3 grudnia 2020 r. Komisja przekazała Polsce dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, dodając nowy zarzut do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego 29 kwietnia 2020 r. Odpowiedź Polski na dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia nie rozwiewa obaw Komisji. Z tego względu dzisiaj Komisja zdecydowała się podjąć kolejne działanie w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i przekazać Polsce dodatkową uzasadnioną opinię.21.01.2021 Porozumienie w sprawie dodatkowego wsparcia finansowego dla osób najbardziej potrzebujących w ramach REACT-EU

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie dodatkowego wsparcia finansowego dla osób najbardziej potrzebujących w ramach REACT-EU. Parlament Europejski przegłosował porozumienie polityczne osiągnięte przez współprawodawców w sprawie wniosku Komisji dotyczącego zapewnienia większych środków na wsparcie osób najbardziej potrzebujących w Europie na etapie odbudowy. Państwa członkowskie UE będą mogły wkrótce korzystać ze środków w ramach pakietu Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) – który zapewnia dodatkowe zasoby na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa – na potrzeby programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) .19.01.2021 Posłowie PE chcą nałożenia nowych sankcji na Rosję z powodu uwięzienia Nawalnego

Posłowie zdecydowanie potępiają aresztowanie Aleksieja Nawalnego i wzywają UE do rozszerzenia sankcji przeciwko rosyjskim urzędnikom, aby objąć nimi osoby stojące za jego uwięzieniem. Podczas debaty z szefem polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem we wtorek po południu, posłowie wezwali władze rosyjskie do natychmiastowego uwolnienia rosyjskiego polityka opozycyjnego i działacza antykorupcyjnego Aleksieja Nawalnego, podkreślając, że jego aresztowanie i sposób, w jaki do niego doszło, jest wyraźnie sprzeczne z prawem międzynarodowym i rosyjską konstytucją.19.01.2021 Szczepienia przeciw COVID-19 - Konieczna jest wspólna i solidarna odpowiedź UE

Posłowie wyrazili szerokie poparcie dla wspólnego podejścia UE do walki z pandemią i wezwali do pełnej przejrzystości umów i dystrybucji szczepionek na COVID-19. Podczas wtorkowej debaty plenarnej posłowie wymienili poglądy z Aną Paula Zacarias, portugalską sekretarz stanu ds. europejskich, oraz Stellą Kyriakides, komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.12.01.2021 Koronawirus: Komisja zakończyła wstępne rozmowy z firmą Valneva w sprawie zabezpieczenia dostępu do nowej potencjalnej szczepionki

Dzisiaj Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną Valneva w celu zakupu jej potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z firmą Valneva umożliwi wszystkim państwom członkowskim wspólny zakup 30 mln dawek potencjalnej szczepionki i opcję zamówienia dodatkowo do 30 mln dawek.11.01.2021 COVID-19: Komisja wspiera placówki służby krwi w celu zwiększenia pobierania osocza ozdrowieńców COVID-19

Komisja Europejska wybrała 24 projekty, w ramach których zostaną opracowane nowe lub rozbudowane już istniejące programy pobierania osocza od dawców, którzy przeszli COVID-19. Osocze będzie przeznaczone na leczenie chorych na COVID-19. Dotacje te są wynikiem wystosowanego w lipcu ubiegłego roku do wszystkich publicznych i nienastawionych na zysk służb krwi w całej UE oraz w Zjednoczonym Królestwie zaproszenia do ubiegania się o finansowanie zakupu sprzętu do pobierania osocza. Działanie to jest finansowane z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na łączną kwotę 36 mln euro. Projekty, które będą realizowane w 14 państwach członkowskich* i w Zjednoczonym Królestwie, mają charakter krajowy lub regionalny i w większości przypadków będą obejmować dystrybucję funduszy do dużej liczby lokalnych ośrodków pobierania krwi lub osocza (łącznie ponad 150).08.01.2021 Komisja proponuje zakup nawet 300 mln dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer

Komisja Europejska zaproponowała dziś państwom członkowskim UE zakup dodatkowych 200 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19 wyprodukowanej przez firmy BioNTech i Pfizer, z możliwością nabycia kolejnych 100 mln dawek.06.01.2021 Komisja Europejska zatwierdziła drugą bezpieczną i skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19

Komisja Europejska wydała dziś warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę Moderna. Jest to druga szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do obrotu w UE. Komisja wydała to zalecenie w porozumieniu z państwami członkowskimi oraz po otrzymaniu zalecenia i pozytywnej opinii naukowej od Europejskiej Agencji Leków (EMA), przygotowanych w oparciu o dogłębną analizę bezpieczeństwa, skuteczności i jakości tej szczepionki.06.01.2021 Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji: pierwsze inwestycje kapitałowe o wartości 178 mln euro w przełomowe innowacje

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie pierwszej tury bezpośrednich inwestycji kapitałowych za pośrednictwem nowego Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji. 42 wysoko innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP otrzymają łącznie finansowanie kapitałowe o wartości ok. 178 mln euro, z przeznaczeniem na rozwijanie i intensyfikację przełomowych innowacji w dziedzinie zdrowia, gospodarki o obiegu zamkniętym, zaawansowanej produkcji oraz w innych obszarach. Pierwszym spośród tych przedsiębiorstw, w które zainwestuje Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji, jest francuska spółka CorWave .powiekszenie
28.12.2020 KE zatwierdza polski program wsparcia mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program wsparcia mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w związku z pandemią koronawirusa. Łączna kwota wsparcia to 2,9 mld euro. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy państwa o budżecie ok. 2,9 mld euro (13 mld złotych), mający wesprzeć mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w niektórych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa. Dotyczy to m.in. sektora handlu detalicznego, sektora hotelarskiego, rekreacyjnego i transportowego.powiekszenie
18.12.2020 Komisja publikuje zalecenia dotyczące krajowych planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej

Komisja opublikowała dziś komunikat i zalecenia dla każdego państwa członkowskiego, aby wspomóc te państwa w sporządzaniu ich planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Zalecenia są częścią dialogu między Komisją a państwami członkowskimi prowadzonego w celu wsparcia ich we wdrażaniu WPR od 2023 r. oraz zapewnienia, aby ich plany strategiczne WPR przyczyniały się w ambitny sposób do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.powiekszenie
14.12.2020 Parlament przyjął porozumienie o czystości wody pitnej i odpadach plastikowych

Zatwierdzona przez Parlament dyrektywa w sprawie wody pitnej zapewni lepszy dostęp do wysokiej jakości wody wodociągowej, także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. We wtorek Parlament zatwierdził porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej wody pitnej.powiekszenie
14.12.2020 Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie programu „Cyfrowa Europa” o wartości 7,5 mld euro

Komisja z zadowoleniem przyjęła dzisiaj porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi w sprawie pierwszego programu UE, którego celem jest przyspieszenie ożywienia gospodarczego i pobudzanie transformacji cyfrowej w Europie. Negocjacje trójstronne zostały zakończone, w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez Parlament Europejski i Radę.powiekszenie
10.12.2020 COVID-19: posłowie do PE za szybką autoryzacją bezpiecznych szczepionek

Posłowie do PE omówili najświeższe informacje dotyczące dopuszczenia szczepionek przeciwko COVID-19 z dyrektor wykonawczą Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke.>powiekszenie
10.12.2020 Stosunki z Wielką Brytanią: Komisja proponuje ukierunkowane środki awaryjne w celu przygotowania na wypadek ewentualnego braku porozumienia

Komisja będzie nadal czynić wszystko, co w jej mocy, aby osiągnąć korzystne dla obu stron porozumienie z Wielką Brytanią. Jednak obecnie dość niepewne jest, czy porozumienie będzie obowiązywać w dniu 1 stycznia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj zestaw ukierunkowanych środków awaryjnych, zapewniających podstawowe wzajemne połączenia lotnicze i drogowe między UE a Wielką Brytanią, a także umożliwiających wzajemny dostęp statków UE oraz Wielkiej Brytanii do zasobów połowowych na wodach każdej ze stron.powiekszenie
09.12.2020 Europejski Pakt na rzecz Klimatu: zwiększenie roli obywateli w kształtowaniu bardziej ekologicznej Europy

Komisja Europejska zainicjowała dziś  Europejski Pakt na rzecz Klimatu  – ogólnounijną inicjatywę zachęcającą obywateli, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Pakt na rzecz klimatu – stanowiący element Europejskiego Zielonego Ładu – stwarza przestrzeń, w której wszyscy zainteresowani mogą wymieniać się informacjami, prowadzić debaty oraz podejmować działania związane z kryzysem klimatycznym. Stanowi on także sposobność do zaangażowania się w coraz liczniejszy europejski ruch na rzecz klimatu.powiekszenie
08.12.2020 Drużyna Europy: ruszyła platforma Digital4Development, która pomoże w kształtowaniu sprawiedliwej cyfrowej przyszłości na całym świecie

W dniu dzisiejszym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen oficjalnie uruchomi platformę Digital4Development (Cyfryzacja na rzecz rozwoju – D4D) w obecności przedstawicieli pięciu założycielskich państw członkowskich, w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Platforma łączy kluczowe zainteresowane strony z państw członkowskich UE, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i instytucji finansowych w duchu „ Drużyny Europy ”, a jej głównymi celami są: zwiększenie inwestycji w transformację cyfrową krajów partnerskich; propagowanie kompleksowego zbioru opartych na wartościach przepisów na rzecz gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego na całym świecie; propagowanie silniejszego i bardziej strategicznego zaangażowania UE w międzynarodowe partnerstwa cyfrowe.powiekszenie
08.12.2020 SZCZEPIONKA PRZECIW COVID-19: FAKTY I TYLKO FAKTY

Jak działają szczepionki przeciwko SARS-Cov-2, na ile są skuteczne i bezpieczne? Na te i inne pytania podczas Dialogu Obywatelskiego on-line 14 grudnia br. odpowie dr n. med. Piotr Kramarz, ekspert Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) – agencji UE, której zadaniem jest wsparcie państw wspólnoty w walce z chorobami zakaźnymi. Dialog Obywatelski poprowadzą Aleksandra i Piotr Stanisławscy, autorzy bloga „Crazy Nauka”.powiekszenie
07.12.2020 Działania w odpowiedzi na koronawirusa

Działania w odpowiedzi na koronawirusa: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie istotnego zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do szczepionek i zestawów do testówpowiekszenie
03.12.2020 KONKURS PLASTYCZNY "MOJA UNIA EUROPEJSKA"

Europe Direct Lublin zaprasza uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych z województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym "Moja Unia Europejska". Do wygrania atrakcyjne nagrody!powiekszenie
03.12.2020 Europejski plan działania na rzecz demokracji: jak wzmocnić demokrację w UE

Komisja Europejska zaprezentowała europejski plan działania na rzecz demokracji, aby móc za jego pomocą wzmacniać pozycję obywateli i budować bardziej odporne demokracje w całej UE. Plan działania stanowi odpowiedź na wyzwania, z którymi borykają się systemy demokratyczne w UE, takie jak rosnący ekstremizm czy poczucie oddalenia polityków od zwykłych ludzi. Dlatego przedstawiono w nim środki, które będą wspierać wolne i uczciwe wybory, sprzyjać wolności mediów i przeciwdziałać dezinformacji.powiekszenie
02.12.2020 Modernizacja systemów wymiaru sprawiedliwości w UE

Modernizacja systemów wymiaru sprawiedliwości w UE: nowy pakiet przyspieszający cyfryzację systemów wymiaru sprawiedliwości i intensyfikujący szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet inicjatyw mających na celu modernizację unijnych systemów wymiaru sprawiedliwości. Dwa główne filary nowego pakietu to komunikat w sprawie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości w UE oraz nowa strategia w zakresie europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości. Ten zestaw narzędzi cyfrowych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości ma na celu dalsze wspieranie państw członkowskich w dostosowywaniu ich krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości do realiów ery cyfrowej oraz poprawę transgranicznej współpracy sądowej między właściwymi organami w UE.powiekszenie
02.12.2020 Koronawirus: Komisja przedstawia strategię „Uchronienie się przed COVID-19 podczas zimy”

Komisja przyjęła dziś strategię dotyczącą zrównoważonego sposobu zarządzania pandemią w nadchodzących miesiącach zimowych, w których może wystąpić ryzyko zwiększonego przenoszenia wirusa ze względu na określone okoliczności, takie jak gromadzenie się ludzi w pomieszczeniach zamkniętych. W strategii zaleca się stałą czujność i ostrożność w okresie zimowym, a potem w roku 2021, kiedy to nastąpi wprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepionek. Komisja przedstawi wówczas dalsze wytyczne dotyczące stopniowego i skoordynowanego znoszenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa.powiekszenie
01.12.2020 Wartości UE na Węgrzech i w Polsce: posłowie wyrażają ubolewanie z powodu braku postępów Rady i obawiają się niepowodzenia

Posłowie do PE potępili nieobecność rządów krajowych i prezydencji niemieckiej, skrytykowali brak postępów Rady i wyrazili zaniepokojenie stanem praw podstawowych.powiekszenie
01.12.2020 Nagroda im. Sacharowa 2020: wywiady z laureatami

Uroczystość wręczenia tegorocznej Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli dla demokratycznej opozycji na Białorusi odbędzie się 16 grudnia.powiekszenie
30.11.2020 W 2019 r. unijne emisje gazów cieplarnianych spadły do najniższego poziomu od trzech dekad

Komisja przyjęła dziś roczne sprawozdanie z postępów działań UE w dziedzinie klimatu, które opisuje postępy poczynione w Unii w 2019 r. w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych. Emisje gazów cieplarnianych w UE-27 zmniejszyły się o 3,7 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy PKB wzrósł o 1,5 proc. Emisje ograniczono obecnie o 24 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.powiekszenie
25.11.2020 Parlament Europejski chce przyznać unijnym konsumentom prawo do reperowania

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020 odbędzie się wirtualnie w całej Unii Europejskiej w dniach 9-13 listopada 2020 r. Jest on organizowany przez Komisję Europejską we współpracy z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. To piąta edycja tego wydarzenia, które ma zachęcać osoby w każdym wieku do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET), sektorowi mającemu znaczenie dla odbudowy gospodarczej i społecznej w kontekście COVID-19.powiekszenie
06.11.2020 Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych: „Kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej”

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020 odbędzie się wirtualnie w całej Unii Europejskiej w dniach 9-13 listopada 2020 r. Jest on organizowany przez Komisję Europejską we współpracy z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. To piąta edycja tego wydarzenia, które ma zachęcać osoby w każdym wieku do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET), sektorowi mającemu znaczenie dla odbudowy gospodarczej i społecznej w kontekście COVID-19.powiekszenie
05.11.2020 Prognoza gospodarcza z jesieni 2020 r.: Przerwany proces odzyskiwania równowagi – ponowne nasilenie pandemii zwiększa niepewność

Pandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczne i ekonomiczne są bardzo dotkliwe. W pierwszej połowie roku działalność gospodarcza w Europie narażona była na poważny wstrząs; w trzecim kwartale nastąpiło pewne odbicie, wraz ze stopniowym znoszeniem środków ograniczających. Jednak ponowne nasilenie pandemii w ostatnich tygodniach powoduje zakłócenia, ponieważ władze poszczególnych krajów wprowadzają nowe środki w zakresie zdrowia publicznego celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Sytuacja epidemiologiczna oznacza, że przewidywania dotyczące wzrostu w okresie objętym prognozą są obarczone niezwykle wysokim stopniem niepewności i narażone na ryzyko.powiekszenie
02.11.2020 PKE: Dialog obywatelski ONLINE - Maseczki, szczepionki, kwarantanny - COVID w sezonie grypowym

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dialogu Obywatelskim ONLINE „Maseczki, szczepionki, kwarantanny – COVID w sezonie grypowym”, który odbędzie się w czwartek 5 listopada br. w godz. 10:00-11:00.powiekszenie
28.10.2020 Nawrót koronawirusa: Komisja podejmuje działania zwiększające gotowość UE na walkę z koronawirusem i rozszerza środki reagowania w całej Unii

Komisja Europejska uruchamia dziś szereg dodatkowych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, ratowanie życia ludzkiego i zwiększenie odporności rynku wewnętrznego. Są to środki, dzięki którym zyskamy lepszą wiedzę o rozprzestrzenianiu się wirusa i skuteczności naszej reakcji, zwiększymy skalę przeprowadzania właściwie dobranych testów i udoskonalimy ustalanie kontaktów zakaźnych.
O UNII EUROPEJSKIEJ - SIECI, INFORMACJE, PORADY

NA STRONIE EC.EUROPA.EUINKUBATOR WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ

INFORMACJE O PROJEKCIE


VISION OF EUROPE

STRONA PROJEKTU


WIĘCEJ WIADOMOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN

facebook