SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ
KOMISJA EUROPEJSKA - POLITYKA REGIONALNA - INFOREGIOW PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
NOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN


30.11.2021 Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w kwestii zwiększenia udostępniania danych oraz wspierania europejskich przestrzeni danych

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dziś porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi w kwestii europejskiego aktu w sprawie zarządzania danymi. Negocjacje trójstronne dobiegły tym samym końca, a tekst prawny musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę.25.11.2021 Koronawirus: Komisja proponuje wzmocnienie koordynacji działań na rzecz bezpiecznego podróżowania w UE

Komisja zaproponowała dziś aktualizację zasad koordynacji bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się w UE, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Od lata znacznie wzrósł poziom zaszczepienia i wprowadzono unijne cyfrowe zaświadczenie COVID, przy czym do tej pory wydano ponad 650 mln takich zaświadczeń. Jednocześnie sytuacja epidemiologiczna w UE nadal się zmienia. Niektóre państwa członkowskie przyjmują dodatkowe środki ochrony zdrowia publicznego, m.in. podają dawki przypominające.24.11.2021 Unia zdrowotna: tańsze i dostępniejsze leki

Posłowie przedstawili propozycje mające na celu zwiększenie dostępności i przystępności cenowej leków, zwiększenie przejrzystości cen oraz promowanie wspólnych zamówień publicznych w UE.

 • Wezwanie do opracowania polityki farmaceutycznej UE skoncentrowanej na pacjentach
 • Potrzeba zwiększenia odporności poprzez zapobieganie niedoborom leków, zabezpieczanie łańcuchów dostaw i dostarczanie leków produkowanych w zrównoważony sposób
 • Wsparcie dla przejrzystego, konkurencyjnego i innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w UE


17.11.2021 Europejski Korpus Solidarności: ponad 138 mln euro na wsparcie projektów wolontariatu młodzieży w 2022 r.

Komisja opublikowała dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na 2022 r. Europejski Korpus Solidarności to unijny program finansowania przeznaczony dla osób młodych, które chcą zaangażować się w działania solidarnościowe w różnych dziedzinach takich jak pomoc osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji lub zaangażowanie na rzecz zdrowia i środowiska w całej UE i poza jej granicami. W zaproszeniu tym wprowadzono też możliwość udziału uczestników w operacjach pomocy humanitarnej na całym świecie, aby rozwijać solidarność między organizacjami i wolontariuszami w państwach UE oraz wśród ludzi i społeczności spoza Unii. Ten nowy komponent projektów międzynarodowych nosi nazwę Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej.12.11.2021 Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka

Europejski Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz EUROPE DIRECT Lublin, zaprasza do udziału w Zjeździe Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka. Wspomniane wydarzenie odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. na platformie Zoom. Początek spotkania przewidziano na godzinę 10.00.10.11.2021 Komisja zainwestuje prawie 2 mld euro z programu „Cyfrowa Europa” w celu uzyskania postępów w realizacji transformacji cyfrowej

Komisja przyjęła trzy programy prac programu „Cyfrowa Europa”, w których określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w łącznej wysokości 1,98 mld euro. Pierwszy z nich obejmuje strategiczne inwestycje, które będą miały decydujące znaczenie dla realizacji celów Komisji w zakresie wdrożenia cyfrowej dekady Europy. Program „Cyfrowa Europa” ma na celu wzmocnienie suwerenności technologicznej Europy i wprowadzenie na rynek rozwiązań cyfrowych z korzyścią dla obywateli, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw.8.11.2021 Oświadczenie przewodniczącej Ursuli von der Leyen w sprawie sytuacji na granicy między Polską a Białorusią

Białoruś musi położyć kres narażaniu życia ludzkiego na ryzyko. Instrumentalizacja migrantów przez Białoruś do celów politycznych jest nie do przyjęcia.  Władze białoruskie muszą zrozumieć, że wywieranie nacisku na Unię Europejską w ten sposób, poprzez cyniczną instrumentalizację migrantów, nie pomoże im w osiągnięciu ich celów. Rozmawiałam z premierem Polski Mateuszem Morawieckim, premier Litwy Ingridą Šimonytė i premierem Łotwy Artursem Krišjānisem Kariņšem, by wyrazić solidarność UE i omówić z nimi środki, jakie UE może podjąć, aby wesprzeć ich w ich wysiłkach na rzecz rozwiązania tego kryzysu. Wzywam państwa członkowskie do ostatecznego zatwierdzenia rozszerzonego systemu sankcji wobec białoruskich władz odpowiedzialnych za ten hybrydowy atak,29.10.2021 EuroChangeMakers

Narodowy Hackathon Obywatelski w Europie Środkowo-Wschodniej, który był częścią międzynarodowego projektu EuroChangeMakers, został zorganizowany przez Europejski Dom Spotkań oraz EUROPE DIRECT Lublin. Warsztaty odbyły się 25 października 2021 r. w godzinach: 10:00-14:00, w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.29.10.2021 Komisja wzmacnia cyberbezpieczeństwo urządzeń i produktów bezprzewodowych

Komisja podjęła dziś działania mające na celu poprawę cyberbezpieczeństwa urządzeń bezprzewodowych dostępnych na rynku europejskim. Ponieważ telefony, inteligentne zegarki, monitory aktywności i bezprzewodowe zabawki są coraz bardziej obecne w naszym codziennym życiu, rośnie ryzyko cyberzagrożeń w odniesieniu do każdego konsumenta. Przyjęty dziś akt delegowany dotyczący dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich urządzeń bezprzewodowych przed ich sprzedażą na rynku UE. W akcie tym ustanowiono nowe wymogi prawne dotyczące zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa, które producenci będą musieli uwzględnić przy projektowaniu i wytwarzaniu wspomnianych produktów. Akt ten zapewni również ochronę prywatności i danych osobowych obywateli, zapobiegnie ryzyku oszustw pieniężnych, a także zapewni większą odporność naszych sieci komunikacyjnych.14.10.2021 Komisja rozpoczyna prace nad ogłoszeniem roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

W związku z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w wygłoszonym przez nią  orędziu o stanie Unii z 2021 r.  Komisja przyjęła dziś formalny wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Aby budować lepszą, bardziej ekologiczną, cyfrową i sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość, Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i uczestnictwa wszystkich młodych ludzi. Przyjęty dziś wniosek jest wyrazem dążenia Europy do zapewnienia młodym ludziom większych i lepszych możliwości na przyszłość. Komisja publikuje również najnowsze  sprawozdanie UE na temat młodzieży, które zawiera przegląd sytuacji młodych Europejczyków w zakresie kształcenia, szkolenia, uczenia się, zatrudnienia oraz uczestnictwa w życiu obywatelskim i politycznym.14.10.2021 Europejska Rada ds. Innowacji ogłasza nową edycję wyboru liderów wśród start-upów

Europejska Rada ds. Innowacji Komisji Europejskiej wybrała 65 innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, które otrzymają 363 mln euro na finansowanie innowacji przełomowych. Każde przedsiębiorstwo otrzyma finansowanie w postaci połączenia subwencji i inwestycji kapitałowych w wysokości do 17 mln euro w celu opracowania i zwiększenia skali swoich innowacji przełomowych w dziedzinie opieki zdrowotnej, technologii cyfrowych, energii, biotechnologii, przestrzeni kosmicznej i innych. Jest to pierwsza grupa przedsiębiorstw, która będzie finansowana w ramach pełnowymiarowego instrumentu „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji.11.10.2021 Komisja zaoferuje młodym Europejczykom 60 tys. biletów kolejowych

Komisja udostępni bezpłatne bilety kolejowe 60 tys. Europejczyków w wieku od 18 do 20 lat w ramach inicjatywy DiscoverEU. Zgłoszenia można składać od jutra, 12 października, od godz. 12:00 do 26 października do godz. 12:00, na okres podróży w 2022 r., który będzie Europejskim Rokiem Młodzieży.08.10.2021 Oświadczenie Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen

Jestem głęboko zaniepokojona wczorajszym orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zleciłam służbom Komisji przeprowadzenie dogłębnej i szybkiej analizy. Na tej podstawie podejmiemy decyzję o dalszych krokach. UE jest wspólnotą wartości i praw. One jednoczą naszą Unię i sprawiają, że jest ona silna. Będziemy przestrzegać podstawowych zasad porządku prawnego Unii. Na to liczy 450 mln Europejczyków. Naszym najważniejszym priorytetem jest zadbanie o to, by prawa Polaków były chronione oraz by Polacy mogli korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, podobnie jak wszyscy obywatele Unii.07.10.2021 Komisja Europejska potwierdza
pierwszeństwo prawa UE

Dzisiejsze ustne orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego budzi poważne obawy dotyczące prymatu prawa unijnego i autorytetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja podtrzymuje i potwierdza podstawowe zasady porządku prawnego Unii, a mianowicie: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym; Wszystkie decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są wiążące dla wszystkich organów władzy państw członkowskich, w tym sądów krajowych.06.10.2021 EuroChangeMakers

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw i EUROPE DIRECT Lublin organizują Narodowy Hackathon Obywatelski w Europie Środkowo-Wschodniej w ramach międzynarodowego projektu „EuroChangeMakers”. Jego celem jest znalezienie uczestników, którzy są gotowi na zmianę w Europie!

Aż 7 uczestników hackathonu pojedzie na międzynarodowy hackathon w Rumunii i zaprezentuje te pomysły Europie w formie białej księgi z uczestnikami z 18 krajów europejskich.05.10.2021 Światowy Dzień Nauczyciela: Komisja uruchamia narzędzie, które ma pomagać nauczycielom szkół podstawowych i średnich w korzystaniu z technologii cyfrowych

Z okazji Światowego Dnia Nauczyciela Komisja uruchamia nowe narzędzie internetowe dla nauczycieli, które ma im ułatwić refleksję nad wykorzystywaniem technologii cyfrowych w pracy pedagogicznej. Narzędzie o nazwie „SELFIEforTEACHERS” może pomóc im w ocenie – na podstawie serii pytań – ich poziomu kompetencji cyfrowych i określeniu obszarów, w których potrzebują oni dalszego szkolenia i wsparcia. Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel i słoweńska minister edukacji, nauki i sportu Simona Kustec oficjalnie uruchomiają dziś to narzędzie w Lublanie.05.10.2021 Komisja przedstawia pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego

Dziś Komisja Europejska przedstawia pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. Skala antysemityzmu w Europie i poza nią niepokojąco rośnie. W związku z tym w strategii przedstawiono szereg działań skupiających się wokół trzech filarów: zapobiegania wszelkim formom antysemityzmu, ochrony i wspierania życia żydowskiego oraz promowania badań, edukacji i pamięci o Holokauście. W strategii proponuje się działania zmierzające do zacieśnienia współpracy z firmami internetowymi w celu tępienia antysemityzmu w internecie, lepszej ochrony miejsc publicznych i miejsc kultu, powołania europejskiego centrum badań nad współczesnym antysemityzmem oraz utworzenia sieci miejsc, w których dokonała się zagłada Żydów Wsparciem tych działań będzie dążenie UE na arenie międzynarodowej do tego, aby być liderem globalnej walki z antysemityzmem.20.09.2021 Connecting Europe Express już w Polsce

Pociąg „Łącząc Europę” (Connecting Europe Express) w poniedziałek 20 września przyjechał do Warszawy. Europejski skład zatrzyma się jeszcze w Gdańsku, Białymstoku i Krakowie. Pociąg w 36 dni przejedzie przez 26 państw Europy. Przejazd Connecting Europe Express jest jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń Europejskiego Roku Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma promować kolej jako bezpieczny i ekologiczny środek transportu.

Connecting Europe Express został powitany w Polsce na Dworcu Centralny im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Flagi Polski i Unii Europejskiej wymienili Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Magda Kopczyńska Dyrektor ds. Transportu Wodnego z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej oraz Walter Goetz, Szef Gabinetu Europejskiej Komisarz ds. Transportu Adiny Vălean.15.09.2021 Jakie Niemcy po Angeli Merkel?
Perspektywa państw Europy Środkowej i Wschodniej

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na webinarium pt. Jakie Niemcy po Angeli Merkel? Perspektywa państw Europy Środkowej i Wschodniej, godz. 9.30-11.0015.09.2021 KOLEJ NA POLSKĘ - KOLEJ NA LUBELSKIE

EUROPE DIRECT Lublin było partnerem seminarium gospodarczego "Kolej na Polskę - kolej na Lubelskie", które poświęcone zagadnieniom logistycznym, handlowym, inwestycyjnym i infrastrukturalnym związanym z udziałem Województwa Lubelskiego w inicjatywie Pasa i Drogi (Nowy Jedwabny Szlak). Konferencja rozpoczęła się 15 września o godzinie 10:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, a także za pośrednictwem platformy Zoom.15.09.2021 Orędzie o stanie Unii za 2021 r., wygłoszone przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen

Szanowny Panie Przewodniczący!
Panie Posłanki, Panowie Posłowie do Parlamentu Europejskiego!

Tak wielu ludzi czuje, że ich życie stanęło w miejscu, podczas gdy świat wokół nich jeszcze szybciej pędzi naprzód. Trudno jest czasem ogarnąć tempo zdarzeń i ogrom wyzwań. Był to także czas szukania odpowiedzi na poważne pytania. Począwszy od świeżego spojrzenia na własne życie po szersze debaty na temat dzielenia się szczepionkami i wspólnych wartości.11.09.2021 Kolej na Polskę. Kolej na lubelskie

EUROPE DIRECT Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów zapraszają na Seminarium gospodarcze Kolej na Polskę - kolej na Lubelskie. Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom logistycznym, handlowym, inwestycyjnym i infrastrukturalnym związanym z udziałem Województwa Lubelskiego w inicjatywie Pasa i Drogi (Nowy Jedwabny Szlak).11.08.2021 Europejski Olsztyn Green Festival

Tegoroczna edycja Olsztyn Green Festival odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia, na plaży miejskiej w Olsztynie, nad jeziorem Ukiel. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza do strefy wiedzy i atrakcji, gdzie tematem przewodnim będzie Europejski Zielony Ład oraz działania związane z ekologią i ochroną środowiska. Tematyka ta znajdzie swoje odzwierciedlenie w zabawach i konkursach. KE już po raz drugi w czasie tych wakacji uczestniczy w dużej plenerowej imprezie – pod koniec lipca bawiliśmy się na Białystok New Pop Festival.31.07.2021 JUBILEUSZOWY EUROPEJSKI PIKNIK ROWEROWY

Już po raz X zorganizowaliśmy Europejski Piknik Rowerowy. Wspomniane wydarzenie odbyło się w dniu 31.07.2021. W tym roku, oprócz promocji Unii Europejskiej oraz zdrowego trybu życia, wydarzeniu przyświecał cel dobroczynny, mianowicie pomoc podopiecznym Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie.27.07.2021 Szkoła Europejska 2021 - zapraszamy młodzież do udziału

Trwa nabór do trzeciej edycji Szkoły Europejskiej. W projekcie mogą wziąć udział studenci i uczniowie szkół średnich w wieku 18-24 lat. Inicjatywa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Europejskiej Akademii Dyplomacji ma poszerzać wiedzę na temat wspólnoty oraz prezentować możliwości rozwoju kariery w instytucjach unijnych. Termin >zgłoszeń upływa 31 sierpnia br., a zajęcia odbędą się w formule online jesienią tego roku.  23.07.2021 Stosowanie prawa UE w 2020 r.: ochrona naszych uzgodnionych zasad i wspólnych wartości podczas pandemii

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE. Opisano w nim, w aki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2020 r. oraz jak państwa członkowskie wypadły w poszczególnych obszarach działalności. W sprawozdaniu uwzględniono rozprzestrzenienie się pandemii COVID-19 i wyjaśniono, jakie działania Komisja podjęła w celu ochrony praw, wolności i źródeł utrzymania ludzi oraz niezbędnych zasobów przedsiębiorstw w całej Unii. W 2020 r. Komisja wszczęła w sumie 903 nowe postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Oznacza to wzrost o 13 proc. w porównaniu z 2019 r., kiedy to liczba nowych postępowań wyniosła 797. Najmniejszą liczbę nowych przypadków niewłaściwej transpozycji lub nieprawidłowego stosowania prawa UE w 2020 r. odnotowano w Danii, Finlandii, Irlandii i Niderlandach, a największą w Bułgarii, we Włoszech, na Malcie i w Grecji.16.07.2021 Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje nową strategię ochrony i odbudowy lasów w UE

Komisja Europejska przyjęła dziś nową strategię leśną UE na 2030 r. – inicjatywę przewodnią Europejskiego Zielonego Ładu, która opiera się na unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Strategia przyczynia się do realizacji pakietu środków zaproponowanych w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE w 2050 r. Przyczynia się również do realizacji zobowiązania UE do zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla przez naturalne pochłaniacze zgodnie z wymogami prawa o klimacie. Poprzez wspólne traktowanie aspektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych strategia leśna ma zapewnić wielofunkcyjność europejskich lasów oraz podkreśla kluczową rolę milionów leśników pracujących w terenie.8-9.07.2021 Inauguracja punktu EUROPE DIRECT Lublin

Z udziałem m.in. lubelskich samorządowców odbyło się uroczyste otwarcie punktu EUROPE DIRECT Lublin. Wydarzenie to miało miejsce w dniach 8-9 lipca 2021 r. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa zostało ono rozłożone na 2 dni. Punkt EUROPE DIRECT Lublin jest prowadzony przez Fundację Nowy Staw nieprzerwanie od szesnastu lat. W bieżącym roku Fundacja wygrała konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską na prowadzenie punktu na lata 2021–2025. Początki sieci sięgają 2005 roku. Wtedy to w państwach członkowskich Unii Europejskiej rozpoczęła działalność Sieć Informacyjna współfinansowana przez Komisję Europejską.15.07.2021 Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca

Komisja jest głęboko zaniepokojona wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w której stwierdza się, że środki tymczasowe dotyczące funkcjonowania sądownictwa, zarządzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są niezgodne z Konstytucją RP. Wyrok ten potwierdza nasze obawy co do stanu praworządności w Polsce.14.07.2021 Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje przekształcenie gospodarki i społeczeństwa UE, aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne

Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r. Takie obniżenie poziomu emisji w najbliższej dekadzie to zasadniczy warunek, który może sprawić, by Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. i wprowadziła w życie Europejski Zielony Ład. Przedstawione dzisiaj wnioski Komisji stanowią narzędzia prawodawcze, które służą realizacji celów zawartych w Europejskim prawie o klimacie oraz gruntownej transformacji naszej gospodarki i społeczeństwa zmierzającej do sprawiedliwej, ekologicznej i dostatniej przyszłości.15.07.2021 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA EUROPEJSKI PIKNIK ROWEROWY!

Wzorem lat poprzednich chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny do uczestnictwa w X jubileuszowej edycji Europejskiego Pikniku Rowerowego, który odbędzie się w Domu Nasutów pod Lublinem (Nasutów 98A). Przejazd rowerowy oraz piknik jest zaplanowany na dzień 31.07.2021 r. i rozpocznie się o godzinie 10.00, na parkingu pod lubelską Galerią Olimp. Właśnie stamtąd wyruszymy wszyscy razem, w liczącą około 15 kilometrów trasę, z Lublina do Nasutowa.09.07.2021 Komisja wzywa państwa członkowskie do stworzenia bardziej konkurencyjnego i dynamicznego rynku usług biznesowych

Komisja opublikowała dziś zaktualizowane zalecenia dotyczące reformy przepisów w odniesieniu do siedmiu zawodów regulowanych. Celem zaleceń jest zachęcenie państw członkowskich do tworzenia otoczenia regulacyjnego sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu, innowacjom i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wsparcie państw członkowskich w tym zakresie, a przede wszystkim usunięcie utrzymujących się przeszkód na jednolitym rynku usług.08.07.2021 Prawa człowieka: Posłowie chcą, by korupcja była karana sankcjami UE
 • Korupcja nadal nie jest uznawana za przestępstwo, które może prowadzić do zastosowania ukierunkowanych sankcji
 • Posłowie powinni mieć możliwość proponowania sankcji w przypadkach poważnych naruszeń praw człowieka
 • Należy wprowadzić głosowanie większością kwalifikowaną przy przyjmowaniu sankcji
 • Wezwanie do szybkiej i skoordynowanej reakcji UE na sankcje odwetowe ze strony krajów trzecich

Parlament przyjął rezolucję, w której przyjmuje globalny system sankcji UE za łamanie praw człowieka, wzywając jednocześnie do uznania korupcji za przestępstwo podlegające karze.08.07.2021 Praworządność: Parlament chce niezwłocznego rozpoczęcia dochodzeń

Rozporządzenie o warunkowości służącej ochronie budżetu UE nie wymaga żadnych dodatkowych wyjaśnień, a naruszenia praworządności muszą zostać niezwłocznie usunięte.24.06.2021 Polityka spójności UE: 118 mln EUR dla Polski i Gujany Francuskiej

Komisja zatwierdziła inwestycję w wysokości 118 mln EUR z funduszy strukturalnych na dwa duże projekty dla Polski i francuskiego departamentu zamorskiego Gujana. 26 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie zainwestowane w rozwój systemu szybkich autobusów w Cayenne w Gujanie Francuskiej, natomiast 92 mln euro zostanie przeznaczone na modernizację taboru polskiego operatora kolejowego PKP Intercity SA.24.06.2021 Wyniki konkursu Mój Dzień Europy” #EUCHALLENGE #DzieńEuropy2021.

W dniach 9-31 maja odbył się Konkurs Fotograficzny „Mój Dzień Europy” #EUCHALLENGE #DzieńEuropy2021. Przedstawiliśmy wiedzę o UE naszym odbiorcom w sposób atrakcyjny i pokazaliśmy, że uczyć się można nie tylko za pomocą książek, a takze poprzez różnego rodzaju akcje. Tematyka konkursu była ściśle związana z Unia Europejską oraz jej instytucjami. W tym roku u nas nie brakowało miejsca dla pasjonatów fotografii/selfie. Młodzi przedstawili nam swoją wizję Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że za pomocą Konkursu Fotograficznego „Mój Dzień Europy” rozbudziliśmy ciekawość i zachęciliśmy najmłodszych mieszkańców Lubelszczyzny do zgłębiania wiedzy na temat UE. Mamy przyjemność ogłosić zwycięskie prace w konkursie fotograficznym „Mój Dzień Europy”.24.06.2021 Prawo klimatyczne: posłowie potwierdzili porozumienie o neutralności klimatycznej do 2050
 • Naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla w UE zwiększą cel redukcji emisji do 2030. do 57%.
 • Budżet emisji gazów cieplarnianych musi być podstawą do osiągnięcia celu na 2040.
 • Nowy niezależny naukowy panel doradczy będzie monitorował postępy.

Nowe prawo klimatyczne UE zwiększa unijny cel redukcji emisji do 2030 roku z 40% do co najmniej 55%. Przy udziale nowych pochłaniaczy dwutlenku węgla cel ten mógłby wzrosnąć do 57%.14.06.2021 Uruchomiono europejską platformę zwalczania bezdomności

Instytucje europejskie, rządy UE i społeczeństwo obywatelskie po raz pierwszy zobowiązały się do współpracy na rzecz zwalczania bezdomności w UE. 21 czerwca na konferencji wysokiego szczebla w Lizbonie uruchomiono europejską platformę zwalczania bezdomności. Jej celem jest zainicjowanie dialogu, ułatwienie wzajemnego uczenia się, ulepszenie pozyskiwania informacji i monitorowania oraz zacieśnienie współpracy między wszystkimi podmiotami dążącymi do wyeliminowania bezdomności.14.06.2021 UE otwiera drogę do unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19

Przewodniczący trzech instytucji UE - Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej - wzięli dziś udział w oficjalnej ceremonii podpisania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19, kończąc tym samym proces legislacyjny.10.06.2021 Parlament wzywa do zniesienia patentu na szczepionkę przeciw COVID-19

 • Zniesienie patentu zwiększy globalny dostęp do przystępnych cenowo szczepionek przeciw COVID-19
 • Dobrowolne udzielanie licencji, transfer know-how i technologii kluczem do zwiększenia globalnej produkcji w perspektywie długoterminowej
 • Wezwanie USA i Wielkiej Brytanii do zniesienia zakazu eksportu szczepionek i surowców do ich produkcji
 • Większe wsparcie dla globalnego mechanizmu dystrybucji szczepionek COVAX

Aby przyspieszyć globalną dystrybucję szczepionek posłowie chcą czasowego zniesienia ochrony praw własności intelektualnej dla szczepionek przeciw COVID-19.10.06.2021 Jaka przyszłość Europy? Wnioski organizacji pozarządowych woj. lubelskiego

Serdecznie zapraszamy na konferencję z cyklu Seminariów Adenauera, pt. „Jaka przyszłość Europy? Wnioski organizacji pozarządowych woj. lubelskiego”, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku o godzinie 11:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Konferencję będzie można obejrzeć pod linkiem https://us02web.zoom.us/j/89691989273 (Meeting ID: 896 9198 9273)02.06.2021 Polityka spójności UE: 310,5 mln euro dla Polski na łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu związanego z koronawirusem

Komisja zatwierdziła modyfikację Programu Operacyjnego „Inteligentny rozwój” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy REACT-EU , aby zwiększyć o 310,5 mln EUR środki dostępne na pomoc w zwalczaniu skutków pandemii koronawirusa i przygotowaniu odbudowy.01.06.2021 Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19: unijna brama sieciowa obsługująca siedem krajów uruchomiona miesiąc przed terminem

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 osiągnęło dziś kolejny ważny etap wraz z uruchomieniem technicznego systemu na szczeblu UE, który umożliwia weryfikację zaświadczeń w sposób bezpieczny i z poszanowaniem prywatności. Komisja zaproponowała wprowadzenie unijnego zaświadczenia, aby wznowić bezpieczne podróże tego lata. Będzie ono nieodpłatne, zabezpieczone i dostępne dla wszystkich. Dostępne w formie cyfrowej lub papierowej będzie zaświadczać, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, poddana badaniu z wynikiem ujemnym lub jest ozdrowieńcem.20.05.2021 Konferencja w sprawie przyszłości Europy: inauguracyjna sesja plenarna, wydarzenie z udziałem obywateli w czerwcu

Zarząd Konferencji zatwierdził dziś kalendarz posiedzeń plenarnych i europejskich paneli obywatelskich, pierwsze wydarzenia odbędą się w przyszłym miesiącu. Inauguracyjna sesja plenarna konferencji odbędzie się 19 czerwca 2021 r. w Strasburgu z możliwością udziału zdalnego i na żywo, w pełnej zgodności z obowiązującymi zasadami sanitarnymi. Będzie można na niej zobaczyć prezentacje na temat europejskich paneli obywatelskich i wielojęzycznej platformy cyfrowej.20.05.2021 Komisja wypłaca dwunastu państwom członkowskim 14,1 mld euro w ramach SURE

Komisja Europejska wypłaciła dziś dwunastu państwom członkowskim UE kwotę 14,137 mld euro w ramach siódmej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. W ramach zrealizowanych dziś operacji Belgia otrzymała 2 mld euro, Bułgaria 511 mln euro, Cypr 124 mln euro, Grecja 2,54 mld euro, Hiszpania 3,37 mld euro, Włochy 751 mln euro, Litwa 355 mln euro, Łotwa 113 mln euro, Malta 177 mln euro, Polska 1,56 mld euro, Portugalia 2,41 mld euro, a Estonia 230 mln euro. Bułgaria i Estonia otrzymują finansowanie z tego instrumentu po raz pierwszy. Pozostałych dziesięć państw UE korzystało już wcześniej z pożyczek w ramach SURE.20.05.2021 Koronawirus: Komisja podpisuje trzecią umowę z BioNTech-Pfizer na dodatkowe 1,8 mld dawek

Komisja Europejska podpisała dziś trzecią umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer. W ten sposób zarezerwowano dodatkowe 1,8 mld dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE na okres od końca 2021 r. do 2023 r. Pozwoli to na zakup 900 mln dawek obecnej szczepionki i szczepionki dostosowanej do wariantów, z opcją zakupu dodatkowych 900 mln dawek.19.05.2021 Posłowie zatwierdzają nowy, bardziej integracyjny program Erasmus+

 • Budżet programu jest dwukrotnie większy niż w poprzedniej edycji.
 • Erasmus+ będzie teraz dostępny dla uczących się dorosłych.
 • Program będzie bardziej inkluzywny, ekologiczny i przyjazny dla użytkowników.

We wtorek, posłowie przyjęli program ERASMUS+ na lata 2021–2027. To najważniejszy program unijny w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych, młodzieży i sportu. Program ten, który w bardzo dużym stopniu przyczynia się do budowania tożsamości europejskiej, będzie mieć w latach 2021–2027 prawie dwukrotnie wyższy budżet (ponad 28 mld euro z różnych źródeł) w porównaniu z poprzednią edycją programu (14,7 mld euro). W ostatniej fazie rozmów z Radą europosłowie wynegocjowali zasilenie budżetu programu dodatkową kwotą 1,7 mld euro.18.05.2021 Opodatkowanie dostosowane do nadchodzących wyzwań: Komisja proponuje nową, ambitną strategię dotyczącą opodatkowania działalności gospodarczej

Komisja Europejska przyjęła dziś komunikat w sprawie opodatkowania działalności gospodarczej w XXI wieku, dążąc do promowania solidnego, skutecznego i sprawiedliwego systemu opodatkowania działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. W komunikacie przedstawiono zarówno krótko-, jak i długoterminową wizję wspierania odbudowy Europy po pandemii COVID-19 oraz zapewnienia odpowiednich dochodów publicznych w nadchodzących latach. Założenia to stworzenie sprawiedliwego i stabilnego otoczenia biznesowego, które przyczyni się do pobudzenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE, sprzyjającego tworzeniu licznych miejsc pracy, a także do zwiększenia naszej otwartej strategicznej autonomii. W komunikacie uwzględniono postępy poczynione w rozmowach grupy G-20 i OECD na temat globalnej reformy podatkowej.17.05.2021 Europejski Zielony Ład: Komisja przyjmuje strategiczne wytyczne dotyczące zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury w UE

Komisja przyjęła nowe strategiczne wytyczne dotyczące bardziej zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury w UE. W wytycznych tych zawarto wspólną wizję rozwoju tego sektora, skierowaną do Komisji, państw członkowskich i zainteresowanych stron, która bezpośrednio sprzyja realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, a w szczególności strategii „od pola do stołu”. Wytyczne przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i odporności sektora akwakultury w UE oraz do poprawy realizacji celów środowiskowych i klimatycznych.12.05.2021 Cyfrowa dekada Europy: Komisja rozpoczyna konsultacje i debatę na temat unijnych zasad cyfrowych

W związku z komunikatem z 9 marca w sprawie dekady cyfrowej Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne z myślą o opracowaniu zbioru zasad służących wspieraniu i promowaniu wartości UE w przestrzeni cyfrowej. Konsultacje potrwają do 2 września. Ich celem jest rozpoczęcie szerokiej debaty społecznej i zebranie opinii obywateli, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw, administracji i wszelkich zainteresowanych podmiotów. Wspomniane zasady będą stanowić wytyczne dla UE i państw członkowskich przy opracowywaniu przepisów i uregulowań umożliwiających wszystkim obywatelom odniesienie korzyści z cyfryzacji.12.05.2021 Wiosenna prognoza gospodarcza na 2021 r.: Gotowość do działania

Według prognozy gospodarczej z wiosny 2021 r. gospodarka unijna urośnie w tym roku o 4,2 proc. i o 4,4 proc. w roku 2022. Wzrost w strefie euro wyniesie w tym roku 4,3 proc., a w przyszłym – 4,4 proc. Stanowi to znaczną poprawę perspektyw wzrostu w porównaniu z zimową prognozą gospodarczą, przedstawioną przez Komisję w lutym 2021 r. Stopy wzrostu w poszczególnych krajach Unii będą nadal zróżnicowane, ale do końca 2022 r. wskaźniki gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich powinny powrócić do poziomów sprzed kryzysu.11.05.2021 Webinarium: 30 lat Trójkąta Weimarskiego: bilans, szanse i wyzwania

Instytut Studiów Politycznych PAN, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na webinarium pt. 30 lat Trójkąta Weimarskiego: bilans, szanse i wyzwania, godz. 15.00-15.45.05.05.2021 Konkurs Fotograficzny „Mój Dzień Europy” #EUCHALLENGE #DzieńEuropy2021.

Europejski Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz EUROPE DIRECT Lublin, zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym „Mój Dzień Europy” #EUCHALLENGE #DzieńEuropy2021. Konkurs jest częścią świętowania Dnia Europy i rozpocznie się 9 maja 2021 r. Zachęcamy mieszkańców Lubelszczyzny do wspólnego świętowania w ten wyjątkowy dzień! Podzielcie się tym, jak spędzacie „Dzień Europy”. Czas trwania Konkursu 9-31 maja 2021 r.05.05.2021 Komisja proponuje nowe rozporządzenie, które ma rozwiązać problem zakłóceń powodowanych przez subsydia zagraniczne na jednolitym rynku

Komisja Europejska proponuje dziś nowy akt prawny, który ma pomóc eliminować ewentualny zakłócający wpływ subsydiów zagranicznych na jednolitym rynku. Dzisiejszy wniosek ustawodawczy poprzedziło przyjęcie w czerwcu 2020 r. białej księgi oraz przeprowadzenie na jej temat szerokich konsultacji z zainteresowanymi stronami. Nowe rozporządzenie ma zlikwidować lukę w przepisach regulujących funkcjonowanie jednolitego rynku. Problem polega na tym, że o ile subsydia przyznawane przez państwa członkowskie podlegają ścisłej kontroli, to subsydia przyznawane przez rządy państw spoza UE są obecnie w dużej mierze poza kontrolą. Dzięki nowym przepisom będzie można skutecznie kontrolować zagraniczne subsydia, które mogą powodować zakłócenia i naruszać równe warunki działania na jednolitym rynku w dowolnej sytuacji rynkowej. Jest to ważne także dla realizacji przyjętej również dziś zaktualizowanej strategii przemysłowej UE, gdyż wspierając sprawiedliwy i konkurencyjny jednolity rynek, stwarzamy odpowiednie warunki do dynamicznego rozwoju przemysłu europejskiego.05.05.2021 MŁODY GŁOS EUROPY - JAK MŁODE POLKI I POLACY WIDZĄ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W UE

W jakiej Unii Europejskiej chce żyć młodzież? Co ich zdaniem wymaga zmian i reform? 9 maja 2021 r., w Dzień Europy, Komisja Europejska w Polsce oddaje głos młodym ludziom, aby powiedzieli, co jest dla nich ważne i jak wyobrażają sobie swoją przyszłość. Debata online z udziałem młodzieży i ekspertów będzie transmitowana na żywo od godz. 12:00 na Facebooku oraz na kanale YouTube Komisji Europejskiej w Polsce.03.05.2021 Europejska Unia Zdrowotna: otwarte konsultacje publiczne Komisji poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia

Komisja opublikowała dziś otwarte konsultacje publiczne poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – ważnego elementu Europejskiej Unii Zdrowia. Celem tej przestrzeni jest pełne wykorzystanie możliwości związanych z cyfrową ochroną zdrowia, by zapewnić opiekę zdrowotną wysokiej jakości i zmniejszać nierówności. Umożliwi ona dostęp do danych dotyczących zdrowia do celów profilaktyki, diagnostyki i leczenia, badań i innowacji, a także kształtowania polityki i prawodawstwa. Baczną uwagę będzie się tu zwracać na poszanowanie praw osób fizycznych do kontrolowania własnych danych dotyczących zdrowia. Odpowiedzi na konsultacje będzie można nadsyłać do 26 lipca 2021 r.29.04.2021 Certyfikat szczepień UE na COVID-19 musi ułatwiać swobodne przemieszczanie się bez dyskryminacji

• Na terenie całej UE potrzebne są powszechne, dostępne, terminowe i bezpłatne testy
• Unijne certyfikaty szczepień na COVID-19 nie są dokumentami podróży
• Państwa członkowskie nie powinny nakładać kwarantanny/testów na posiadaczy certyfikatów

W czwartek Parlament przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie wniosku dotyczącego certyfikatu potwierdzającego prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie w czasie pandemii.27.04.2021 Zarządzanie migracjami: nowa strategia UE dotycząca dobrowolnych powrotów i reintegracji

Komisja przyjmuje dzisiaj pierwszą unijną strategię dotyczącą dobrowolnych powrotów i reintegracji. Z pomocą tej strategii wspieramy dobrowolne powroty i reintegrację jako integralną część wspólnego unijnego systemu powrotów, kluczowego elementu nowego paktu migracji i azylu. Określono w niej praktyczne działania służące wzmocnieniu prawnych i operacyjnych ram dobrowolnych powrotów z Europy i z państw tranzytu, podniesieniu jakości programów powrotowych i reintegracyjnych, nawiązanie lepszych powiązań z inicjatywami rozwoju i wzmocnienie współpracy z państwami partnerskimi.27.04.2021 NATO 2030: perspektywa Polski, Niemiec i USA

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na webinarium pt. NATO 2030: perspektywa Polski, Niemiec i USA, godz. 11.00-12.30.26.04.2021 Ostatnia debata w Parlamencie przed podpisaniem umowy o stosunkach między UE i Wielką Brytanią

We wtorkowej debacie kluby polityczne Parlamentu opowiedziały się za umową, która określa zasady przyszłych relacji UE-Wielka Brytania. Większość posłów, tak jak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i portugalska prezydencja Rady podkreślało, że żałują wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Posłowie uznali jednak, że aby zminimalizować negatywne skutki brexitu i zapewnić integralność jednolitego rynku trzeba  poprzeć umowę o handlu i współpracy  między UE a Wielką Brytanią.26.04.2021 CZY EUROPEJSKA UNIA ZDROWOTNA JEST POTRZEBNA?

W maju rozpoczyna się ogólnoeuropejska Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Ma na celu zaangażowanie Europejczyków w dyskusję wokół najważniejszych procesów, które zachodzą obecnie na naszym kontynencie.

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, we współpracy z ośrodkiem dialogu i analiz THINKTANK, zaprasza na cykl debat skierowanych do szerokiej publiczności, o sprawach dotyczących każdego Polaka. Cykl 10 „ROZMÓW O EUROPIE” rozpoczniemy dyskusją o sektorze zdrowia, który ma dziś kluczowe znaczenie dla nas wszystkich:21.04.2021 PANDEMIA DEZINFORMACJI – CZY JEST NA NIĄ LEKARSTWO?

Jak demaskować fake newsy? Dlaczego w nie wierzymy? Czym grozi dezinformacja o COVID-19? Na te i inne pytania podczas Dialogu Obywatelskiego online 26 kwietnia br. odpowiedzą wirusolog dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, socjolog dr. Tomasz Sobierajski, Piotr Świtalski z Komisji Europejskiej oraz Aleksandra i Piotr Stanisławscy, autorzy bloga „Crazy Nauka”.20.04.2021 Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka – Online

W dniu 15 kwietnia 2021 r. na platformie Zoom odbyło się spotkanie o wyjątkowym charakterze. Głównym celem spotkania było pokazanie młodzieży możliwości, jakie oferuje Unia Europejska oraz szans, które niesie ze sobą nowa perspektywa europejska. Młodzież uzyskała niezbędne informacje i wskazówki do skorzystania z programów i informacji na temat mobilności i inicjatyw międzynarodowych.19.04.2021 Konferencja w sprawie przyszłości Europy: uruchomienie wielojęzycznej platformy cyfrowej

Zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, uruchamia wielojęzyczną platformę cyfrową Konferencji w sprawie przyszłości Europy i zaprasza obywateli UE do wniesienia wkładu w kształtowanie przyszłości zarówno swojej, jak i całej Europy. Platforma dostępna jest w 24 językach, dzięki czemu obywatele z całej Unii mogą dzielić się i wymieniać pomysłami i poglądami podczas wydarzeń online.14.04.2021 NextGenerationEU: Komisja chce pozyskać do 800 mld euro, aby sfinansować odbudowę

Komisja podjęła dziś kroki w celu zapewnienia, by pożyczki w ramach tymczasowego instrumentu odbudowy NextGenerationEU były finansowane na jak najkorzystniejszych warunkach dla państw członkowskich UE i ich obywateli. Komisja wykorzysta strategię zdywersyfikowanego finansowania, aby do 2026 r. pozyskać maksymalnie ok. 800 mld euro w cenach bieżących. Takie podejście, zgodne z najlepszymi praktykami emitentów długu państwowego, umożliwi Komisji sprawne i skuteczne pozyskanie niezbędnych środków. Przyciągnie to również inwestorów do Europy i wzmocni międzynarodową rolę euro.08.04.2021 Konferencja w sprawie Przyszłości Europy: start platformy dla obywateli 19 kwietnia

Zaproszenie dla obywateli UE: "Przyszłość jest w Twoich rękach" - Trwają prace nad uruchomieniem platformy cyfrowej konferencji, zaplanowanym na 19 kwietnia - Przygotowania do inauguracji 9 maja (Dzień Europy). Podczas posiedzenia w środę Rada Wykonawcza Konferencji w sprawie Przyszłości Europy pracowała nad przygotowaniem jej rozpoczęcia. Rada Wykonawcza zatwierdziła wielojęzyczną platformę cyfrową, która umożliwi obywatelom z całej UE aktywne uczestnictwo w konferencji. Uzgodniła również swoje metody pracy i poczyniła zaawansowane przygotowania do inauguracji konferencji w Dniu Europy (9 maja).07.04.2021 Koronawirus: Komisja uruchamia 123 mln euro na badania naukowe i innowacje w celu zwalczania zagrożeń związanych z wariantami

Komisja uruchamia 123 mln euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na pilne badania nad wariantami koronawirusa. Nadzwyczajne środki finansowe po raz pierwszy uruchomione w ramach programu „Horyzont Europa” uzupełniają szereg finansowanych przez UE działań w zakresie badań naukowych i innowacji mających na celu walkę z koronawirusem i stanowią wkład w działania Komisji na rzecz zapobiegania skutkom wywołanym wariantami koronawirusa, łagodzenia ich i reagowania na nie, zgodnie z europejskim planem gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19: Inkubator Hera”.31.03.2021 Praworządność: Komisja Europejska kieruje sprawę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów i zwraca się o zarządzenie środków tymczasowych

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce w związku z ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. dotyczącą sądownictwa, która weszła w życie 14 lutego 2020 r. Komisja postanowiła również zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie. Komisja jest zdania, że polska ustawa o sądownictwie podważa niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodna z zasadą nadrzędności prawa UE. Ponadto ustawa ta uniemożliwia polskim sądom – m.in. w drodze postępowań dyscyplinarnych – bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziów, a także zwracanie się w takich sprawach z odesłaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości.30.03.2021 Komisja wypłaca sześciu państwom członkowskim kolejne 13 mld euro w ramach SURE

Komisja Europejska wypłaciła sześciu krajom UE 13 mld euro w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. Jest to już trzecia wypłata w 2021 r. W wyniku tej operacji Czechy otrzymały 1 mld euro, Belgia 2,2 mld euro, Hiszpania 4,06 mld euro, Irlandia 2,47 mld euro, Włochy 1,87 mld euro, a Polska 1,4 mld euro. Irlandia otrzymała finansowanie z tego instrumentu po raz pierwszy. Pozostałych pięć państw UE korzystało już z pożyczek w ramach SURE.25.03.2021 Zwiększenie zaufania do badań naukowych nad produktami spożywczymi: nowe przepisy sprzyjają większej przejrzystości i niezależności

27 marca 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. Wniosek Komisji dotyczący tego rozporządzenia został przyjęty w 2019 r. w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Wejście w życie rozporządzenia nie tylko stanowi ważny krok naprzód w modernizacji polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności, ale jest również doskonałym przykładem bezpośrednich skutków politycznych europejskiej inicjatywy obywatelskiej.25.03.2021 Europejski Zielony Ład: Komisja przedstawia działania w celu pobudzenia produkcji ekologicznej

Dziś Komisja opublikowała plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Jego ogólnym celem jest zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, zajęcie do 2030 r. pod uprawy ekologiczne 25 proc. użytków rolnych i znaczne zwiększenie akwakultury ekologicznej.24.03.2021 Komisja proponuje działania na rzecz przestrzegania praw dziecka i wspierania dzieci w potrzebie

Komisja przyjęła dziś pierwszą kompleksową strategię UE na rzecz praw dziecka, a także wniosek dotyczący zalecenia Rady ustanawiającego europejską gwarancję dla dzieci w celu promowania równych szans dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przygotowując obie inicjatywy, Komisja, we współpracy z czołowymi światowymi organizacjami praw dziecka, zgromadziła opinie ponad 10 tys. dzieci.22.03.2021 Sprawozdanie potwierdza: SURE skutecznie chroni miejsca pracy i dochody

Komisja opublikowała pierwszą wstępną ocenę skuteczności SURE – instrumentu o wartości 100 mld euro, służącego ochronie miejsc pracy i dochodów przed skutkami pandemii COVID-19. Ze sprawozdania wynika, że instrument istotnie złagodził poważne społeczno-gospodarcze skutki kryzysu związanego z koronawirusem. Państwa członkowskie, które korzystają z SURE, doświadczają dzięki niemu znacznie mniejszego wzrostu bezrobocia w obecnym kryzysie niż w czasie światowego kryzysu finansowego, mimo większego niż wówczas spadku PKB.17.03.2021 Koronawirus: Komisja proponuje system zielonych zaświadczeń cyfrowych

Komisja Europejska zaproponowała dziś system zielonych zaświadczeń cyfrowych , który ułatwi bezpieczne przemieszczanie się na terenie UE w czasie pandemii COVID-19. Zielone zaświadczenia cyfrowe będą dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, uzyskała ujemny wynik testu lub przeszła tę chorobę. Będą one dostępne nieodpłatnie w wersji cyfrowej lub papierowej. Będą zawierały kod QR gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność zaświadczenia. Komisja stworzy portal, tak aby wszystkie tego rodzaju zaświadczenia można było weryfikować w całej UE, a także wesprze państwa członkowskie w technicznym wdrażaniu systemu zaświadczeń. Decyzja o tym, z których ograniczeń uzasadnionych względami zdrowia publicznego można zwolnić podróżnych, pozostanie w gestii państw członkowskich, jednak zwolnienia te będą musiały być stosowane jednakowo względem wszystkich podróżnych posiadających zielone zaświadczenie cyfrowe.16.03.2021 ZJAZD SZKOLNYCH KLUBÓW AKTYWNEGO EUROPEJCZYKA

Europejski Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin, zaprasza do udziału w Zjeździe Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka. Wspomniane wydarzenie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. na platformie Zoom. Początek spotkania przewidziano na godzinę 10.00.10.03.2021 Konferencja w sprawie przyszłości Europy: zaangażowanie we współpracę z obywatelami na rzecz budowania odporniejszej Europy

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, premier Portugalii António Costa, w imieniu prezydencji Rady, oraz przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podpisali dziś wspólną deklarację dotyczącą konferencji w sprawie przyszłości Europy. Tym samym rozpocznie się seria debat i dyskusji, które umożliwią mieszkańcom każdego zakątka Europy podzielenie się pomysłami, które pomogą kształtować przyszłość Europy.10.03.2021 Zwalczanie lokalnych ognisk koronawirusa

Komisja wspiera państwa członkowskie w zwalczaniu lokalnych ognisk koronawirusa, oferując cztery miliony dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer jeszcze w tym miesiącu. Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z BioNTech-Pfizer w sprawie dostarczenia państwom członkowskim w ciągu najbliższych dwóch tygodni dodatkowych czterech milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19, aby zwalczać lokalne ogniska koronawirusa i ułatwić swobodne przemieszczanie się na granicach.02.03.2021 Webinar: Plan odbudowy Europy po pandemii Covid-19

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Lubelskie Convention Bureau, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin, Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin zapraszają na webinarium pt. „Plan odbudowy Europy po pandemii Covid-19”, Lublin, 10 marca 2021 r. o godz. 11.00-12.30.


Webinarium będzie transmitowane pod następującym linkiem:
FB Lublin & Region Convention Bureau, @LubelskieConvention:
https://www.facebook.com/events/872199446846494/02.03.2021 II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg

W dniu 2.03.2021 r., w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (ul. Bursaki 12), odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”.

Celem realizowanego przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi staje sama Unia oraz jej państwa członkowskie.04.03.2021 Europejski filar praw socjalnych: od zasad do działań

Komisja przedstawia dziś ambitny program na rzecz silnej Europy socjalnej, która koncentruje się na zatrudnieniu i umiejętnościach w przyszłości, a także toruje drogę do sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zwiększającego odporność ożywienia społeczno-gospodarczego. Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych przedstawia konkretne kroki mające na celu dalsze wdrażanie zasad Europejskiego filaru praw socjalnych w ramach wspólnych wysiłków państw członkowskich i UE, przy aktywnym zaangażowaniu partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawiono w nim również główne cele UE w zakresie zatrudnienia, umiejętności i ochrony socjalnej, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.
O UNII EUROPEJSKIEJ - SIECI, INFORMACJE, PORADY

NA STRONIE EC.EUROPA.EUINKUBATOR WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ

INFORMACJE O PROJEKCIE


VISION OF EUROPE

STRONA PROJEKTU


WIĘCEJ WIADOMOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN

facebook