PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl

Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.
AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA - POLITYKA REGIONALNA - INFOREGIO


W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

NOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLINDebata obywateli na 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich
Popierasz integrację europejską i masz pomysł, jak ją usprawnić? A może nie odpowiada Ci obecny kształt Unii Europejskiej i wiesz, co należy w niej zmienić? Chcemy poznać Twoją opinię! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w debacie z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskichCETA wyznacza początek nowej ery w stosunkach między UE a Kanadą
W dniu dzisiejszym Parlament Europejski głosował za przyjęciem kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między UE a Kanadą, zamykając tym samym proces ratyfikacji tej umowy na poziomie UE.Inicjatywa na rzecz przeciwdziałania wyłączeniu społecznemu w Polsce.
Inicjatywa na rzecz przeciwdziałania wyłączeniu społecznemu w Polsce: EBI finansuje budowę 1300 dostępnych cenowo lokali mieszkalnych w Poznaniu w ramach Planu inwestycyjnego dla EuropyRozliczalność wdrażania prawodawstwa UE
W dniu dzisiejszym Komisja zaproponowała zmianę rozporządzenia dotyczącego procedury komitetowej w celu zwiększenia przejrzystości i rozliczalności procedur dotyczących wdrażania prawodawstwa UE.Relokacje i przesiedlenia w sytuacjach nadzwyczajnych
Komisja przyjęła dziś swoje dziewiąte sprawozdanie z postępów w realizacji unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych, w którym ocenia działania prowadzone od 8 grudnia 2016 r.Przepisy gospodarowania odpadami, przyrody i różnorodności biologicznej, jakości powietrza oraz jakości wody i gospodarki wodnej
Skuteczniejsze stosowanie przepisów UE dotyczących gospodarowania odpadami, przyrody i różnorodności biologicznej, jakości powietrza oraz jakości wody i gospodarki wodnej.Europejski Korpus Solidarności - konsultacje.
Komisja Europejska rozpoczyna dzisiaj konsultacje społeczne, by zasięgnąć opinii młodych ludzi, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą, organizacji, pracodawców i innych zainteresowanych podmiotów na temat priorytetów i wzmocnienia utworzonego w grudniu zeszłego roku Europejskiego Korpusu Solidarności.Wspólna polityka rolna UE
Dzięki unowocześnieniu i uproszczeniu wspólnej polityki rolnej (WPR) - jednej z najbardziej ugruntowanych dziedzin polityki UE - będziemy mogli skuteczniej reagować na dzisiejsze wyzwania społeczne, polityczne, środowiskowe i gospodarcze.Negocjacje UE - Meksyk
W kwietniu i czerwcu 2017 r. odbędą się kolejne dwie rundy negocjacji handlowych pomiędzy UE a Meksykiem.Bliski koniec roamingu
Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzgodnili sposób regulacji hurtowych rynków usług roamingu (cen naliczanych sobie wzajemnie przez operatorów innych sieci, jeżeli ich klienci korzystają z roamingu w UE). To ostatni krok, który musiał być poczyniony w kierunku likwidacji opłat roamingowych do 15 czerwca 2017 r.UE inwestuje w strategiczne połączenia drogowe w Polsce
Ponad 530 mln EUR z Funduszu Spójności zostanie zainwestowane w strategiczne odcinki dróg w północnej i północno-wschodniej Polsce, w ramach dwóch dużych projektów.Gospodarka o obiegu zamkniętym
Rok po przyjęciu pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja składa dziś sprawozdanie z realizacji najważniejszych inicjatyw przewidzianych w jej planie działania z 2015 r. oraz z poczynionych na tym polu postępów.Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Komisja Europejska podsumowała dziś postępy i potrzebne dalsze działania w celu zapewnienia pełnej operacyjności nowej Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.Na szlaku emigracji
Jeszcze przed spotkaniem szefów państw i rządów na Malcie, którego datę wyznaczono na 3 lutego 2017 r., Komisja i Wysoka Przedstawiciel wnoszą swój wkład do dyskusji na temat sposobów lepszego zarządzania migracją i ratowania życia ludzkiego wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego.Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE
Komisja Europejska opublikowała dziś trzecie sprawozdanie na temat obywatelstwa UE. Podsumowała w nim postępy poczynione od 2014 r. oraz przedstawiła dalsze działania mające zapewnić, by obywatele mogli w pełni korzystać z przysługujących im praw – w pracy, podróży, podczas nauki lub udziału w wyborach.Lepsze połączenia między północną a południową częścią Europy ze wsparciem w ramach Polityki Spójności
315 mln EUR z Funduszu Spójności sfinansuje brakujący odcinek autostrady A1 między Częstochową i Pyrzowicami w województwie śląskim.Ocena negocjacji TTIP
Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström i przedstawiciel USA ds. handlu Michael Froman opublikowali dziś wspólną ocenę postępów w negocjacjach w sprawie Transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) rozpoczętych w lipcu 2013 r.Unijne przepisy BHP
Komisja Europejska podejmuje dzisiaj działania promujące unijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w UE.Pakiet na rzecz usług
Komisja przedstawia dzisiaj ambitny i wyważony pakiet środków, który ułatwi przedsiębiorcom i wykwalifikowanym specjalistom świadczenie usług na rzecz potencjalnie pięciuset milionów klientów w UE. Nowe rozwiązania w sektorze usług przyniosą korzyści konsumentom, osobom poszukującym pracy i przedsiębiorcom oraz przyczynią się do wzrostu gospodarczego w całej Europie.Rozbudowa warszawskiego metra
Unia Europejska zainwestuje ponad 432 mln EUR z Funduszu Spójności w rozbudowę warszawskiego metra, zgodnie z założeniami strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej w ramach unii energetycznej.Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie
Opublikowany dziś najnowszy doroczny przegląd „Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie” wskazuje na pozytywne tendencje. Powstało około 3 mln miejsc pracy i wzrosło zatrudnienie, dzięki czemu zmniejszyło się ubóstwo. Stopa bezrobocia jednak wciąż jest wysoka, przy czym obserwuje się duże dysproporcje między państwami członkowskimi. Rynki pracy i społeczeństwa będą musiały dostosować się do nowych form pracy.EBI wspiera pierwsze polskie inwestycje rządowe w Planie Junckera
Inwestycje Przewozów Regionalnych i TAURON Polskiej Energii to pierwsze projekty spółek skarbu państwa, które otrzymają finansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), części tzw. Planu Junckera. Według listopadowych danych Komisji Europejskiej Polska zajmuje 6. pozycję w UE pod względem wykorzystania środków z tego źródła.Innowacyjne działania miejskie
W ramach inicjatywy na rzecz innowacyjnych działań miejskich Komisja ogłasza dziś drugie zaproszenie do składania projektów o wartości 50 mln euro. Miasta mogą bezpośrednio składać wnioski, aby otrzymać środki z UE na finansowanie innowacyjnych projektów miejskich.Galileo już działa
15 grudnia 2016 r. Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo zacznie oferować pierwsze usługi na rzecz władz publicznych, przedsiębiorstw i obywateli.XVI Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
"Ja w Unii Europejskiej"

Dnia 9 grudnia 2016 roku odbył się kolejny, XVI Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw wraz z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Lublin oraz z innymi organizacjami.


PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW UE

praktyczne informacje
Priorytety legislacji
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, premier Słowacji, sprawującej obecnie prezydencję Rady, Robert Fico, oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podpisali dzisiaj pierwszą wspólną deklarację określającą cele i priorytety UE w procesie legislacyjnym w 2017 r.


Komisja inauguruje Europejski Korpus Solidarności
Komisja Europejska inauguruje dziś – zaledwie dwa miesiące po zapowiedzi przewodniczącego Jeana Claude'a Junckera – Europejski Korpus Solidarności. Jest to pierwszy rezultat działań wskazanych jako priorytetowe w planie z Bratysławy. Od dziś młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą zaangażować się w działania na rzecz społeczeństwa w całej UE oraz uzyskać wartościowe doświadczenia i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zawodowej.


Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
W dniach 5–9 grudnia 2016 r. Komisja Europejska organizuje pierwszy Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, aby zachęcić ludzi do odkrywania, wykorzystywania i doskonalenia swoich talentów i umiejętności poprzez kształcenie zawodowe. Jest to jedno z kluczowych działań zaproponowanych przez Komisję w ramach Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, zaprezentowanego w czerwcu tego roku. 


Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia
Komisja, wspólnie z państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami, partnerami społecznym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi, uruchomiła dziś inicjatywę „Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia”. Inicjatywa ta pomoże sprostać dużemu zapotrzebowaniu na umiejętności cyfrowe w Europie, które są niezbędne obecnie na rynku pracy i w społeczeństwie.


Czysta energia a konkurencyjność
Komisja Europejska zaprezentowała dziś pakiet środków mających na celu utrzymanie konkurencyjności Unii Europejskiej w czasach, gdy przejście na czystą energię zmienia światowe rynki energii.


Inwestycje strategiczne
Komisja uwzględnia ustalenia z trzech ocen, zgodne ze jej wnioskiem dotyczącym umocnienia i poszerzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), podstawy planu inwestycyjnego dla Europy.


XVI Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Regionalnym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Tematem tegorocznego spotkania będzie tożsamość narodowa młodzieży w Unii Europejskiej i zagadnienia związane z międzynarodową solidarnością młodzieży.


Nowy impuls dla start-upów w Europie
Inicjatywa Komisji na rzecz nowych przedsiębiorstw (tzw. start-upów) oraz firm rozszerzających swoją działalność (tzw. scale-upów) ma pomóc innowacyjnym europejskim przedsiębiorcom w stawaniu się światowymi liderami. Łączy ona wszystkie możliwości, jakie UE już ma do zaoferowania, i kładzie nowy nacisk na inwestycje kapitału wysokiego ryzyka, prawo dotyczące niewypłacalności i opodatkowanie.


Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polską pomoc w wysokości 7,95 mld PLN na zamykanie kopalń
Komisja Europejska uznała plany Polski dotyczące udzielenia 7,95 mld PLN wsparcia na złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków likwidacji niekonkurencyjnych kopalń węgla do 2018 r. za zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja stwierdziła, że wsparcie to nie zakłóci nadmiernie konkurencji.


Komisja Europejska - Zestawienie informacji
Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa Unii.


Unia bezpieczeństwa: Komisja proponuje unijny system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż
„Musimy wiedzieć, kto przekracza nasze granice. Do listopada przedstawimy wniosek w sprawie automatycznego systemu określającego, kto będzie mógł podróżować do Europy.


Osiem nowych projektów w ramach Instrumentu Partnerstwa
Komisja Europejska zatwierdziła osiem nowych projektów w ramach Instrumentu Partnerstwa – na łączną sumę ponad 32 mln EUR – na rzecz zacieśniania współpracy z krajami partnerskimi w priorytetowych obszarach.


Postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej.


Wsparcie z programu LIFE na rzecz 144 innowacyjnych projektów
Wsparcie z programu LIFE na rzecz 144 innowacyjnych projektów dotyczących poprawy stanu środowiska i działań w dziedzinie klimatu.


Realizacja unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych
Komisja przyjęła swoje najnowsze sprawozdanie z postępów w realizacji unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych...


Nowa polityka przestrzeni kosmicznej UE
W nowej polityce przestrzeni kosmicznej Komisja Europejska kładzie nacisk na poprawę życia codziennego ludzi i zwiększenie konkurencyjności Europy.


Zmiany w opodatkowaniu firm
Komisja ogłosiła dzisiaj plany daleko idących zmian w sposobie opodatkowania firm na jednolitym rynku, tak aby opodatkowanie to było sprawiedliwsze i sprzyjało wzrostowi gospodarczemu.


Zarządzanie migracjami - pierwsze efekty
Widzimy pierwsze efekty naszego nowego podejścia do zarządzania migracjami wspólnie z państwami trzecimi, będącymi krajami pochodzenia albo tranzytowymi...


Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz dziewiąty z rzędu pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie finansowe UE.
Trybunał stwierdził, że w szczególności w obszarze polityki spójności i rolnictwa ogólny szacowany poziom błędu w płatnościach obniżył się jeszcze bardziej z 4,4 proc. w 2014 r. do 3,8 proc. w 2015 r.


Komisja Europejska przedstawiła dziś pierwsze z całej serii comiesięcznych sprawozdań z postępów w realizacji skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa.
W sprawozdaniu omówiono pokrótce działania Komisji na rzecz walki z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością oraz starania podjęte w celu zwiększenia odporności Unii na tego rodzaju zagrożenia...


Wchodzi w życie umowa o partnerstwie gospodarczym z krajami Afryki Południowej
Sprzyjająca rozwojowi umowa z pięcioma krajami Afryki Południowej zapewni im od razu bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynków UE.


PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW

ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

DO GÓRY