SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ
KOMISJA EUROPEJSKA - POLITYKA REGIONALNA - INFOREGIOW PARLAMENCIE EUROPEJSKIMZMIANA ADRESU SIEDZIBY I NUMERU TELEFONU

PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN

Informujemy, że z dniem 01.09.2017 zmianie ulega adres naszej siedziby.
Nowy adres Punktu to: ul. 3 maja 18/5a, 20-078 Lublin
Numery telefonów, faksu oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.


NOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN


12.01.2021 Koronawirus: Komisja zakończyła wstępne rozmowy z firmą Valneva w sprawie zabezpieczenia dostępu do nowej potencjalnej szczepionki

Dzisiaj Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną Valneva w celu zakupu jej potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z firmą Valneva umożliwi wszystkim państwom członkowskim wspólny zakup 30 mln dawek potencjalnej szczepionki i opcję zamówienia dodatkowo do 30 mln dawek.11.01.2021 COVID-19: Komisja wspiera placówki służby krwi w celu zwiększenia pobierania osocza ozdrowieńców COVID-19

Komisja Europejska wybrała 24 projekty, w ramach których zostaną opracowane nowe lub rozbudowane już istniejące programy pobierania osocza od dawców, którzy przeszli COVID-19. Osocze będzie przeznaczone na leczenie chorych na COVID-19. Dotacje te są wynikiem wystosowanego w lipcu ubiegłego roku do wszystkich publicznych i nienastawionych na zysk służb krwi w całej UE oraz w Zjednoczonym Królestwie zaproszenia do ubiegania się o finansowanie zakupu sprzętu do pobierania osocza. Działanie to jest finansowane z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na łączną kwotę 36 mln euro. Projekty, które będą realizowane w 14 państwach członkowskich* i w Zjednoczonym Królestwie, mają charakter krajowy lub regionalny i w większości przypadków będą obejmować dystrybucję funduszy do dużej liczby lokalnych ośrodków pobierania krwi lub osocza (łącznie ponad 150).08.01.2021 Komisja proponuje zakup nawet 300 mln dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer

Komisja Europejska zaproponowała dziś państwom członkowskim UE zakup dodatkowych 200 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19 wyprodukowanej przez firmy BioNTech i Pfizer, z możliwością nabycia kolejnych 100 mln dawek.06.01.2021 Komisja Europejska zatwierdziła drugą bezpieczną i skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19

Komisja Europejska wydała dziś warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę Moderna. Jest to druga szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do obrotu w UE. Komisja wydała to zalecenie w porozumieniu z państwami członkowskimi oraz po otrzymaniu zalecenia i pozytywnej opinii naukowej od Europejskiej Agencji Leków (EMA), przygotowanych w oparciu o dogłębną analizę bezpieczeństwa, skuteczności i jakości tej szczepionki.06.01.2021 Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji: pierwsze inwestycje kapitałowe o wartości 178 mln euro w przełomowe innowacje

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie pierwszej tury bezpośrednich inwestycji kapitałowych za pośrednictwem nowego Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji. 42 wysoko innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP otrzymają łącznie finansowanie kapitałowe o wartości ok. 178 mln euro, z przeznaczeniem na rozwijanie i intensyfikację przełomowych innowacji w dziedzinie zdrowia, gospodarki o obiegu zamkniętym, zaawansowanej produkcji oraz w innych obszarach. Pierwszym spośród tych przedsiębiorstw, w które zainwestuje Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji, jest francuska spółka CorWave .powiekszenie
28.12.2020 KE zatwierdza polski program wsparcia mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program wsparcia mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w związku z pandemią koronawirusa. Łączna kwota wsparcia to 2,9 mld euro. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy państwa o budżecie ok. 2,9 mld euro (13 mld złotych), mający wesprzeć mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w niektórych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa. Dotyczy to m.in. sektora handlu detalicznego, sektora hotelarskiego, rekreacyjnego i transportowego.powiekszenie
18.12.2020 Komisja publikuje zalecenia dotyczące krajowych planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej

Komisja opublikowała dziś komunikat i zalecenia dla każdego państwa członkowskiego, aby wspomóc te państwa w sporządzaniu ich planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Zalecenia są częścią dialogu między Komisją a państwami członkowskimi prowadzonego w celu wsparcia ich we wdrażaniu WPR od 2023 r. oraz zapewnienia, aby ich plany strategiczne WPR przyczyniały się w ambitny sposób do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.powiekszenie
14.12.2020 Parlament przyjął porozumienie o czystości wody pitnej i odpadach plastikowych

Zatwierdzona przez Parlament dyrektywa w sprawie wody pitnej zapewni lepszy dostęp do wysokiej jakości wody wodociągowej, także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. We wtorek Parlament zatwierdził porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej wody pitnej.powiekszenie
14.12.2020 Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie programu „Cyfrowa Europa” o wartości 7,5 mld euro

Komisja z zadowoleniem przyjęła dzisiaj porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi w sprawie pierwszego programu UE, którego celem jest przyspieszenie ożywienia gospodarczego i pobudzanie transformacji cyfrowej w Europie. Negocjacje trójstronne zostały zakończone, w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez Parlament Europejski i Radę.powiekszenie
10.12.2020 COVID-19: posłowie do PE za szybką autoryzacją bezpiecznych szczepionek

Posłowie do PE omówili najświeższe informacje dotyczące dopuszczenia szczepionek przeciwko COVID-19 z dyrektor wykonawczą Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke.>powiekszenie
10.12.2020 Stosunki z Wielką Brytanią: Komisja proponuje ukierunkowane środki awaryjne w celu przygotowania na wypadek ewentualnego braku porozumienia

Komisja będzie nadal czynić wszystko, co w jej mocy, aby osiągnąć korzystne dla obu stron porozumienie z Wielką Brytanią. Jednak obecnie dość niepewne jest, czy porozumienie będzie obowiązywać w dniu 1 stycznia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj zestaw ukierunkowanych środków awaryjnych, zapewniających podstawowe wzajemne połączenia lotnicze i drogowe między UE a Wielką Brytanią, a także umożliwiających wzajemny dostęp statków UE oraz Wielkiej Brytanii do zasobów połowowych na wodach każdej ze stron.powiekszenie
09.12.2020 Europejski Pakt na rzecz Klimatu: zwiększenie roli obywateli w kształtowaniu bardziej ekologicznej Europy

Komisja Europejska zainicjowała dziś  Europejski Pakt na rzecz Klimatu  – ogólnounijną inicjatywę zachęcającą obywateli, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Pakt na rzecz klimatu – stanowiący element Europejskiego Zielonego Ładu – stwarza przestrzeń, w której wszyscy zainteresowani mogą wymieniać się informacjami, prowadzić debaty oraz podejmować działania związane z kryzysem klimatycznym. Stanowi on także sposobność do zaangażowania się w coraz liczniejszy europejski ruch na rzecz klimatu.powiekszenie
08.12.2020 Drużyna Europy: ruszyła platforma Digital4Development, która pomoże w kształtowaniu sprawiedliwej cyfrowej przyszłości na całym świecie

W dniu dzisiejszym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen oficjalnie uruchomi platformę Digital4Development (Cyfryzacja na rzecz rozwoju – D4D) w obecności przedstawicieli pięciu założycielskich państw członkowskich, w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Platforma łączy kluczowe zainteresowane strony z państw członkowskich UE, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i instytucji finansowych w duchu „ Drużyny Europy ”, a jej głównymi celami są: zwiększenie inwestycji w transformację cyfrową krajów partnerskich; propagowanie kompleksowego zbioru opartych na wartościach przepisów na rzecz gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego na całym świecie; propagowanie silniejszego i bardziej strategicznego zaangażowania UE w międzynarodowe partnerstwa cyfrowe.powiekszenie
08.12.2020 SZCZEPIONKA PRZECIW COVID-19: FAKTY I TYLKO FAKTY

Jak działają szczepionki przeciwko SARS-Cov-2, na ile są skuteczne i bezpieczne? Na te i inne pytania podczas Dialogu Obywatelskiego on-line 14 grudnia br. odpowie dr n. med. Piotr Kramarz, ekspert Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) – agencji UE, której zadaniem jest wsparcie państw wspólnoty w walce z chorobami zakaźnymi. Dialog Obywatelski poprowadzą Aleksandra i Piotr Stanisławscy, autorzy bloga „Crazy Nauka”.powiekszenie
07.12.2020 Działania w odpowiedzi na koronawirusa

Działania w odpowiedzi na koronawirusa: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie istotnego zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do szczepionek i zestawów do testówpowiekszenie
03.12.2020 KONKURS PLASTYCZNY "MOJA UNIA EUROPEJSKA"

Europe Direct Lublin zaprasza uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych z województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym "Moja Unia Europejska". Do wygrania atrakcyjne nagrody!powiekszenie
03.12.2020 Europejski plan działania na rzecz demokracji: jak wzmocnić demokrację w UE

Komisja Europejska zaprezentowała europejski plan działania na rzecz demokracji, aby móc za jego pomocą wzmacniać pozycję obywateli i budować bardziej odporne demokracje w całej UE. Plan działania stanowi odpowiedź na wyzwania, z którymi borykają się systemy demokratyczne w UE, takie jak rosnący ekstremizm czy poczucie oddalenia polityków od zwykłych ludzi. Dlatego przedstawiono w nim środki, które będą wspierać wolne i uczciwe wybory, sprzyjać wolności mediów i przeciwdziałać dezinformacji.powiekszenie
02.12.2020 Modernizacja systemów wymiaru sprawiedliwości w UE

Modernizacja systemów wymiaru sprawiedliwości w UE: nowy pakiet przyspieszający cyfryzację systemów wymiaru sprawiedliwości i intensyfikujący szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet inicjatyw mających na celu modernizację unijnych systemów wymiaru sprawiedliwości. Dwa główne filary nowego pakietu to komunikat w sprawie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości w UE oraz nowa strategia w zakresie europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości. Ten zestaw narzędzi cyfrowych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości ma na celu dalsze wspieranie państw członkowskich w dostosowywaniu ich krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości do realiów ery cyfrowej oraz poprawę transgranicznej współpracy sądowej między właściwymi organami w UE.powiekszenie
02.12.2020 Koronawirus: Komisja przedstawia strategię „Uchronienie się przed COVID-19 podczas zimy”

Komisja przyjęła dziś strategię dotyczącą zrównoważonego sposobu zarządzania pandemią w nadchodzących miesiącach zimowych, w których może wystąpić ryzyko zwiększonego przenoszenia wirusa ze względu na określone okoliczności, takie jak gromadzenie się ludzi w pomieszczeniach zamkniętych. W strategii zaleca się stałą czujność i ostrożność w okresie zimowym, a potem w roku 2021, kiedy to nastąpi wprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepionek. Komisja przedstawi wówczas dalsze wytyczne dotyczące stopniowego i skoordynowanego znoszenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa.powiekszenie
01.12.2020 Wartości UE na Węgrzech i w Polsce: posłowie wyrażają ubolewanie z powodu braku postępów Rady i obawiają się niepowodzenia

Posłowie do PE potępili nieobecność rządów krajowych i prezydencji niemieckiej, skrytykowali brak postępów Rady i wyrazili zaniepokojenie stanem praw podstawowych.powiekszenie
01.12.2020 Nagroda im. Sacharowa 2020: wywiady z laureatami

Uroczystość wręczenia tegorocznej Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli dla demokratycznej opozycji na Białorusi odbędzie się 16 grudnia.powiekszenie
30.11.2020 W 2019 r. unijne emisje gazów cieplarnianych spadły do najniższego poziomu od trzech dekad

Komisja przyjęła dziś roczne sprawozdanie z postępów działań UE w dziedzinie klimatu, które opisuje postępy poczynione w Unii w 2019 r. w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych. Emisje gazów cieplarnianych w UE-27 zmniejszyły się o 3,7 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy PKB wzrósł o 1,5 proc. Emisje ograniczono obecnie o 24 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.powiekszenie
25.11.2020 Parlament Europejski chce przyznać unijnym konsumentom prawo do reperowania

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020 odbędzie się wirtualnie w całej Unii Europejskiej w dniach 9-13 listopada 2020 r. Jest on organizowany przez Komisję Europejską we współpracy z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. To piąta edycja tego wydarzenia, które ma zachęcać osoby w każdym wieku do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET), sektorowi mającemu znaczenie dla odbudowy gospodarczej i społecznej w kontekście COVID-19.powiekszenie
06.11.2020 Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych: „Kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej”

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020 odbędzie się wirtualnie w całej Unii Europejskiej w dniach 9-13 listopada 2020 r. Jest on organizowany przez Komisję Europejską we współpracy z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. To piąta edycja tego wydarzenia, które ma zachęcać osoby w każdym wieku do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET), sektorowi mającemu znaczenie dla odbudowy gospodarczej i społecznej w kontekście COVID-19.powiekszenie
05.11.2020 Prognoza gospodarcza z jesieni 2020 r.: Przerwany proces odzyskiwania równowagi – ponowne nasilenie pandemii zwiększa niepewność

Pandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczne i ekonomiczne są bardzo dotkliwe. W pierwszej połowie roku działalność gospodarcza w Europie narażona była na poważny wstrząs; w trzecim kwartale nastąpiło pewne odbicie, wraz ze stopniowym znoszeniem środków ograniczających. Jednak ponowne nasilenie pandemii w ostatnich tygodniach powoduje zakłócenia, ponieważ władze poszczególnych krajów wprowadzają nowe środki w zakresie zdrowia publicznego celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Sytuacja epidemiologiczna oznacza, że przewidywania dotyczące wzrostu w okresie objętym prognozą są obarczone niezwykle wysokim stopniem niepewności i narażone na ryzyko.powiekszenie
02.11.2020 PKE: Dialog obywatelski ONLINE - Maseczki, szczepionki, kwarantanny - COVID w sezonie grypowym

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dialogu Obywatelskim ONLINE „Maseczki, szczepionki, kwarantanny – COVID w sezonie grypowym”, który odbędzie się w czwartek 5 listopada br. w godz. 10:00-11:00.powiekszenie
28.10.2020 Nawrót koronawirusa: Komisja podejmuje działania zwiększające gotowość UE na walkę z koronawirusem i rozszerza środki reagowania w całej Unii

Komisja Europejska uruchamia dziś szereg dodatkowych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, ratowanie życia ludzkiego i zwiększenie odporności rynku wewnętrznego. Są to środki, dzięki którym zyskamy lepszą wiedzę o rozprzestrzenianiu się wirusa i skuteczności naszej reakcji, zwiększymy skalę przeprowadzania właściwie dobranych testów i udoskonalimy ustalanie kontaktów zakaźnych.
O UNII EUROPEJSKIEJ - SIECI, INFORMACJE, PORADY

NA STRONIE EC.EUROPA.EUINKUBATOR WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ

INFORMACJE O PROJEKCIE


VISION OF EUROPE

STRONA PROJEKTU


WIĘCEJ WIADOMOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN

facebook