PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.ARCHIWUM - ROK 2017

LUTY

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejski „Europa i My”

WIĘCEJ

Debata obywateli na 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich

WIĘCEJ

CETA wyznacza początek nowej ery w stosunkach między UE a Kanadą

WIĘCEJ

Dostępne mieszkania. Inicjatywa na rzecz przeciwdziałania wyłączeniu społecznemu w Polsce

WIĘCEJ

Rozliczalność wdrażania prawodawstwa UE

WIĘCEJ

Relokacje i przesiedlenia w sytuacjach nadzwyczajnych
WIĘCEJ

Przepisy gospodarowania odpadami, przyrody i różnorodności biologicznej, jakości powietrza oraz jakości wody i gospodarki wodnej
WIĘCEJ

Europejski Korpus Solidarności - konsultacje.
WIĘCEJ

Wspólna polityka rolna UE
WIĘCEJ

Negocjacje UE - Meksyk
WIĘCEJ

Bliski koniec roamingu


WIĘCEJ

STYCZEŃ

UE inwestuje w strategiczne połączenia drogowe w Polsce


WIĘCEJ

Gospodarka o obiegu zamkniętym


WIĘCEJ

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej


WIĘCEJ

Na szlaku emigracji

WIĘCEJ

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE

WIĘCEJ

Lepsze połączenia między północną a południową częścią Europy ze wsparciem w ramach Polityki Spójności

WIĘCEJ

Ocena negocjacji TTIP

WIĘCEJ

Unijne przepisy BHP
WIĘCEJ

Pakiet na rzecz usług
WIĘCEJ

Rozbudowa warszawskiego metra
WIĘCEJ

ARCHIWUM - ROK 2016

GRUDZIEŃ

Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie
WIĘCEJ

EBI wspiera pierwsze polskie inwestycje rządowe w Planie Junckera
WIĘCEJ

Innowacyjne działania miejskie
WIĘCEJ

Galileo już działa
WIĘCEJ

XVI Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
"Ja w Unii Europejskiej"
WIĘCEJ

Priorytety legislacji
WIĘCEJ

Komisja inauguruje Europejski Korpus Solidarności
WIĘCEJ

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
WIĘCEJ

Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia
WIĘCEJ

Czysta energia a konkurencyjność
WIĘCEJ

Inwestycje strategiczne
WIĘCEJ

LISTOPAD

XVI Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
WIĘCEJ

Nowy impuls dla start-upów w Europie
WIĘCEJ

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polską pomoc w wysokości 7,95 mld PLN na zamykanie kopalń
WIĘCEJ

Komisja Europejska - Zestawienie informacji
WIĘCEJ

Unia bezpieczeństwa: Komisja proponuje unijny system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż
WIĘCEJ

Osiem nowych projektów w ramach Instrumentu Partnerstważ
WIĘCEJ

Realizacja unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych
WIĘCEJ

PAŹDZIERNIK

Wsparcie z programu LIFE na rzecz 144 innowacyjnych projektów
WIĘCEJ

Nowa polityka przestrzeni kosmicznej UE
WIĘCEJ

Zmiany w opodatkowaniu firm
WIĘCEJ

Zarządzanie migracjami - pierwsze efekty
WIĘCEJ

Sprawozdanie finansowe UE
WIĘCEJ

Komisja Europejska przedstawiła dziś pierwsze z całej serii comiesięcznych sprawozdań z postępów w realizacji skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa
WIĘCEJ

Wchodzi w życie umowa o partnerstwie gospodarczym z krajami Afryki Południowej
WIĘCEJ

Polityka spójności w praktyce: najważniejsze wyniki unijnych inwestycji w latach 2007-2013
WIĘCEJ

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozpoczyna dziś oficjalnie działalność, niespełna rok po przedstawieniu projektu jej utworzenia przez Komisję.
WIĘCEJ

WRZESIEŃ

Komisja Europejska - Zestawienie informacji
WIĘCEJ

Minął rok: grupa wysokiego szczebla przedstawia swoje zalecenia, aby ułatwić przedsiębiorstwom dostęp do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
WIĘCEJ

Podczas światowego szczytu w sprawie ochrony dzikiej fauny i flory UE będzie walczyła o dalsze zaostrzenie zasad handlu dziką fauną i florą
WIĘCEJ

Koniec opłat roamingowych w UE od 2017 r.: Komisja ustala nowe zasady gwarantujące korzyści wszystkim Europejczykom
WIĘCEJ

Postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej
WIĘCEJ

Komisja publikuje wstępne ustalenia badania sektora handlu elektronicznego
WIĘCEJ

Orędzie o stanie UNII
Zwiększenie europejskich inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego
Przegląd budżetu UE: większa koncentracja na priorytetach budżetowych, większa elastyczność i mniej biurokracji.
Komisja kładzie podstawy pod upowszechnienie i podniesienie jakości dostępu do internetu z myślą o wszystkich osobach prywatnych i firmach
Komisja zmierza do wzmocnienia granic zewnętrznych
Komisja proponuje nowoczesne przepisy UE dotyczące praw autorskich z myślą o rozwoju i rozpowszechnianiu kultury europejskiej
Ukończenie tworzenia unii rynków kapitałowych – Komisja przyspiesza reformy
Komisja przedstawia wyniki lepszego stanowienia prawa

SIERPIEŃ

Realizacja unii bezpieczeństwa
WIĘCEJ

Tablica wyników dla rynków konsumenckich 2016
WIĘCEJ

Komisja proponuje ustanowić rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego
WIĘCEJ

Komisja przedstawia wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2017.
WIĘCEJ

Orędzie o stanie Unii Europejskiej
WIĘCEJ

LIPIEC

Pozytywne efekty przepisów ws. wynagrodzeń w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych
WIĘCEJ

Praworządność – Komisja skierowała do Polski zalecenie
WIĘCEJ

Dwa nowe instrumenty finansowe w celu pobudzenia inwestycji na rzecz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
WIĘCEJ

CZERWIEC

IX Festiwal Piosenki Europejskiej - znamy laureatów!
WIĘCEJ

Komisja Europejska przyjęła dziś opinię dotyczącą praworządności w Polsce.
WIĘCEJ

MAJ

Festiwal Piosenki Europejskiej
WIĘCEJ

Wsparcie dla przedsiębiorczości społecznej w Polsce
WIĘCEJ

Sektor audiowizualny pod lupą Komisji
WIĘCEJ

Bezpieczniejsze zakupy i sprzedaż produktów oraz usług online
WIĘCEJ

Światowy Szczyt Humanitarny: UE zobowiązuje się do działania
WIĘCEJ

Wyroby tytoniowe - 10 zmian
WIĘCEJ

W Stambule o pomocy humanitarnej
WIĘCEJ

Wytyczne KE dotyczące polityki gospodarczej
WIĘCEJ

Unijni komisarze na EKG
WIĘCEJ

Komisja proponuje przepisy mające lepiej chronić pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami
WIĘCEJ

KWIECIEŃ

Ochrona konkurencji: Komisja kieruje do Google pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w związku z systemem operacyjnym Android i aplikacjami mobilnymi
WIĘCEJ

Torowanie drogi ku unii bezpieczeństwa
WIĘCEJ

KE przedstawia zasady przejrzystości podatkowej dla korporacji wielonarodowych
WIĘCEJ

Na oficjalną pomoc rozwojową UE przeznacza się najwyższy jak dotąd odsetek dochodu narodowego brutto
WIĘCEJ

Zapraszamy na wspólne obchody Dnia Europy!
WIĘCEJ

Bezpieczeństwo: UE reaguje na tzw. zagrożenia hybrydowe i wzmacnia współpracę z NATO
WIĘCEJ

Silniejsze i bardziej inteligentne granice w UE: Komisja proponuje ustanowienie systemu wjazdu/wyjazdu
WIĘCEJ

Wsparcie UE na edukację dla ponad 2,3 mln dzieci w 42 krajach znajdujących się w sytuacjach nadzwyczajnych
WIĘCEJ

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: nowe dane statystyczne przemawiają za podjęciem kolejnych działań na rzecz ratowania życia na drogach UE
WIĘCEJ

MARZEC

Komisja Europejska mianowała nowego szefa Przedstawicielstwa w Warszawie
WIĘCEJ

Blokowanie geograficzne barierą w elektronicznym handlu transgranicznym
WIĘCEJ

Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
WIĘCEJ

Gospodarka Unii Europejskiej znajduje się w fazie ożywienia
WIĘCEJ

Komisja przedstawia reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników
WIĘCEJ

KE rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych
WIĘCEJ

Europejski semestr 2016: liczba państw członkowskich, których gospodarka doświadcza zakłóceń, zmalała w porównaniu z ubiegłym rokiem
WIĘCEJ

Powrót do strefy Schengen: Komisja przedstawia plan przywrócenia pełnego funkcjonowania systemu Schengen
WIĘCEJ

Platformy startowe dla nowych pomysłów
– ruszył program dla młodego biznesu
WIĘCEJ

Wspólny rejestr służący przejrzystości - KE zaczyna konsultacje społeczne
WIĘCEJ

LUTY

Komisja Europejska przedstawia zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA
WIĘCEJ

Nowe badania wykazują największe od sześciu lat poparcie obywateli UE dla pomocy rozwojowej
WIĘCEJ

Plan inwestycyjny dla Europy: nowe wytyczne dotyczące łączenia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z EFIS
WIĘCEJ

Internetowe rozstrzyganie sporów: nowa platforma dla konsumentów i sprzedających
WIĘCEJ

KE zainwestuje 66 milionów euro na drogę ekspresową w Polsce
WIĘCEJ

Realizacja europejskiego programu w zakresie migracji: postępy w działaniach priorytetowych
WIĘCEJ

Tegoroczna zimowa prognoza gospodarcza: Sprostać nowym wyzwaniom
WIĘCEJ

Badanie dotyczące warunków życia w miastach europejskich dostarczyło dane na temat poziomu zadowolenia mieszkańców z życia w ich miastach.
WIĘCEJ

Komisja przedstawia plan działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu
WIĘCEJ

STYCZEŃ

Sprawiedliwe opodatkowanie: Komisja będzie zapobiegać unikaniu podatków przez przedsiębiorstwa
WIĘCEJ

Erasmus+: więcej możliwości, aby lepiej wspierać przyszłe pokolenia Europy
WIĘCEJ

Komisja przeznacza 63,8 mln euro na nowe projekty związane z ochroną środowiska w UE
WIĘCEJ

Zatrudnienie i kwestie społeczne – przegląd sytuacji w 2015 r.
Inwestowanie w ludzi kluczem do wzrostu gospodarczego
WIĘCEJ

Debata o walce z terroryzmem: Państwa członkowskie muszą sobie bardziej ufać
WIĘCEJ

Komisja chce usprawnić wymianę danych z rejestrów karnych na temat obywateli państw trzecich
WIĘCEJ

Europejska legitymacja zawodowa
WIĘCEJ

Od Afganistanu po Zambię
WIĘCEJ

ARCHIWUM - ROK 2015

GRUDZIEŃ

Wsparcie dla Litwy i Polski
WIĘCEJ

Smog w Trybunale
WIĘCEJ

COP21: ostatnia prosta
WIĘCEJ

UE przeciw terrorystom
WIĘCEJ

Rusza polityka regionalna
WIĘCEJ

TTIP: spojrzenie globalne
WIĘCEJ

Węgrzy z inicjatywą
WIĘCEJ

Szanse i możliwości dla studentów w ramach programu Erasmus+
WIĘCEJ

Rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny, pt. „Jak zmieniła się Lubelszczyzna w ciągu ostatnich 25 lat”.
WIĘCEJ

LISTOPAD

Szczyt Unia - Turcja
WIĘCEJ

COP 21: szansa dla klimatu
WIĘCEJ

Bezpłatne szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich
WIĘCEJ

KE wytyka błędy
WIĘCEJ

Przegląd polityki sąsiedztwa
WIĘCEJ

Inwigilacja słabo kontrolowana
WIĘCEJ

Transportowe porównania
WIĘCEJ

Bezpieczna energia w UE
WIĘCEJ

Carl Bildt gościem Fundacji im. Ronalda Reagana
WIĘCEJ

Spojrzenie na edukację: „Monitor Edukacji i Szkoleń” oraz „Spojrzenie na oświatę: Polska” to dwa najnowsze raporty na temat polityki edukacyjnej. 25 listopada 2015 r. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza do udziału w dyskusji na temat obu tych analiz.
WIĘCEJ

"Polityka regionalna UE i Polski: efektywne zarządzanie środkami i wyzwania na przyszłość." Debata.
WIĘCEJ

Zamachy terrorystyczne w Paryżu
WIĘCEJ

9. edycja konkursu o Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego!
WIĘCEJ

Konkurs fotograficzny pt. „Jak zmieniła się Lubelszczyzna w ciągu ostatnich 25 lat”
WIĘCEJ

PAŹDZIERNIK

Urzędniczka UE odwiedza swoje dawne liceum w Lublinie
WIĘCEJ

Europejskie spotkanie młodzieży w Parlamencie Europejskim - rejestracja
WIĘCEJ

Od 2017 koniec roamingu
WIĘCEJ

Mocne fundamenty UE
WIĘCEJ

Lepszy klimat w Europie
WIĘCEJ

Handel dla wszystkich
WIĘCEJ

Europa nauki i innowacji
WIĘCEJ

Unijny znak jakości
WIĘCEJ

Bezpieczne emerytury
WIĘCEJ

NIE dla dyskryminacji
WIĘCEJ

WRZESIEŃ

Debata poświęcona Armenii
WIĘCEJ

Rozwój ma wiele twarzy – konkurs
WIĘCEJ

Budżet na migracje
WIĘCEJ

Unia rynków kapitałowych
WIĘCEJ

TAK dla uchodźców
WIĘCEJ

Obywatelstwo UE - konsultacje
WIĘCEJ

Europa czeka na inwestycje
WIĘCEJ

Czas jedności i solidarności
WIĘCEJ

Prawa pomocy domowej
WIĘCEJ

Luka w VAT
WIĘCEJ

SIERPIEŃ

Zarządzanie migracją oraz finansowanie bezpiecznej i lepiej chronionej Europy: 2,4 mld euro na wsparcie państw członkowskich
WIĘCEJ

Zostań tłumaczem pisemnym
WIĘCEJ

Dzieci cierpią głód
WIĘCEJ

Program dla Grecji
WIĘCEJ

Niosą pomoc, ryzykują życie
WIĘCEJ

Pomoc UE dla rolników
WIĘCEJ

Nagroda dla zaangażowanych
WIĘCEJ

Migracja i integracja
WIĘCEJ

Wakacyjne latanie
WIĘCEJ

LIPIEC

750 mln euro na gazociąg dla Polski
WIĘCEJ

COSME pomoże firmom
WIĘCEJ

Prawa nas wszystkich
WIĘCEJ

Wybierz staż w KE!
WIĘCEJ

UE i zrównoważony rozwój
WIĘCEJ

Jest porozumienie z Grecją
WIĘCEJ

Komisja na straży prawa
WIĘCEJ

KE pyta o rynek cyfrowy Szukaj
WIĘCEJ

KE wycofuje wnioski
WIĘCEJ

CZERWIEC

Team Europe w Brukseli
WIĘCEJ

Rekordowe inwestycje transportowe
WIĘCEJ

Europo, rusz się!
WIĘCEJ

Zielona energia Europy
WIĘCEJ

Cyfrowe bezpieczeństwo
WIĘCEJ

Konsultacje o migracji
WIĘCEJ

Zielony Tydzień 2015
WIĘCEJ

Forum na rzecz rozwoju
WIĘCEJ

MAJ

KE: uwagi do Polski
WIĘCEJ

Gwarancja dla młodzieży
WIĘCEJ

Bezpieczne granice UE
WIĘCEJ

Lepsze prawo UE
WIĘCEJ

Mniej emisji CO2
WIĘCEJ

Wspólny rynek cyfrowy w Europie
WIĘCEJ

Wiosna w gospodarce UE
WIĘCEJ

Praktyki w Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
WIĘCEJ

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
WIĘCEJ

Wygraj tablety w konkursie pt. „Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego” !
WIĘCEJ

Europejski Piknik Rowerowy
WIĘCEJ

Komisja pozywa Polskę i Słowenię do Trybunału i proponuje grzywny za niewdrożenie przepisów w sprawie odpadów elektrycznych i elektronicznych
WIĘCEJ

Europejska Gra Miejska
WIĘCEJ

KWIECIEŃ

Fotorelacja z XV Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich
WIĘCEJ

MARZEC

Równouprawnienie: niedokończona historia
WIĘCEJ

EBI inwestuje w Polskę
WIĘCEJ

Lepsze prawo, mniej biurokracji
WIĘCEJ

Raport o Polsce
WIĘCEJ

Czy nasze drogi są bezpieczne? Według statystyk Komisji bezpieczeństwo na drodze w 2014 r. poprawiło się w niewielkim stopniu
WIĘCEJ

XV Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich „Europejski Rok na rzecz Rozwoju”
WIĘCEJ

Komisja Europejska na Dniach Kariery w Lublinie
WIĘCEJ

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości 2015
WIĘCEJ

LUTY

Unia energetyczna: bezpieczna, zrównoważona, konkurencyjna energia po przystępnych cenach dla wszystkich Europejczyków
WIĘCEJ

Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu Euroscola
WIĘCEJ

Przewodniczący Jean-Claude Juncker mianuje Michela Barniera Specjalnym Doradcą ds. Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
WIĘCEJ

Czym jest dla Ciebie zjednoczona Europa?
- podziel się swoimi doświadczeniami i poglądami w 1-minutowym filmie
WIĘCEJ

Polska otrzyma z unijnych funduszy regionalnych ponad 17 mld euro na innowacje, rozwój MŚP i wspieranie ekologicznego wzrostu gospodarczego
WIĘCEJ

Unia przeznacza 8,6 mld euro z funduszy regionalnych na pobudzenie innowacyjności w Polsce
WIĘCEJ

Zimowa prognoza gospodarcza: perspektywy są lepsze, lecz ryzyko wciąż się utrzymuje
WIĘCEJ

Komisja pod przewodnictwem Claude Junckera przeznacza 1 miliard euro dla młodych bezrobotnych
WIĘCEJ

STYCZEŃ

Nowe dotacje pomogą zlikwidować lukę w zakresie doskonałości w dziedzinie badań w całej Europie
WIĘCEJ

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
WIĘCEJ

UE wspiera systemy transportowe

WIĘCEJ

UE-Rosja: co z embargiem?

WIĘCEJ

Pomoc dla Ukrainy

WIĘCEJ

Badania naukowe: UE na pierwszej linii walki z ebolą
WIĘCEJ

2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju
WIĘCEJ

Ograniczanie biurokracji
WIĘCEJ


ARCHIWUM - ROK 2014

GRUDZIEŃ

Szkolenie pt. „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych”
WIĘCEJ

LISTOPAD

Praca dla Ciebie
WIĘCEJ

Wolontariat w Europe Direct Lublin
WIĘCEJ

„Generation Awake”
WIĘCEJ

Stoisko PIE ED Lublin podczas X Studenkich Targów Pracy i Praktyk
WIĘCEJ

Papież Franciszek w Parlamencie Europejskim
WIĘCEJ

Lubelskie jednostki wdrażania EFS najlepsze w Polsce
WIĘCEJ

Leki biopodobne: tak, ale...
WIĘCEJ

Perspektywy na euro
WIĘCEJ

Konkurs z ekonomii
WIĘCEJ

Chat z ekspertami - szukasz pracy, studiów, przenosisz sie do innego kraju ...
WIĘCEJ

COSME: pomocna dłoń dla europejskich małych i średnich firm
WIĘCEJ

Parlament Europejski poparł umowę stowarzyszeniową z Mołdawią
WIĘCEJ

Debata "Lux Leaks": Posłowie wzywają do harmonizacji i przejrzystości podatkowej
WIĘCEJ

Europejski Trybunał Obrachunkowy: jak lepiej zarządzać finansami UE?
WIĘCEJ

ZAPROSZENIE DO PRZESYŁANIA REFERATÓW: Wyzwania w ramach nowej polityki spójności na lata 2014–2020: debata polityczno-naukowa
WIĘCEJ

11. kluczowe osiągnięcie w ramach polityki regionalnej UE
WIĘCEJ

PAŹDZIERNIK

UE inwestuje 647 mln euro
WIĘCEJ

Gazowe porozumienie
WIĘCEJ

UE promuje swoją żywność
WIĘCEJ

Parlament i nowa Komisja - co nas czeka w najbliższych miesiącach?
WIĘCEJ

Nowa Komisja Europejska przegłosowana!
WIĘCEJ

#EPhearings2014: Dzień siódmy - dodatkowe wysłuchania Maroša Šefčoviča i Violety Bulc
WIĘCEJ

Twoje prawa w Internecie
WIĘCEJ

#EPhearings2014: dzień szósty na żywo
WIĘCEJ

Podróżni o ograniczonej mobilności na terenie Europy
WIĘCEJ

#EPhearings2014: dzień piąty na żywo
WIĘCEJ

Studia za granicą - dowiedz się więcej
WIĘCEJ

Ogłoszono nazwiska laureatów nagrody literackiej UE 2014
WIĘCEJ

Twoje ubezpieczenie zdrowotne
WIĘCEJ

XIV Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich - relacja
WIĘCEJ

XIV Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich - zaproszenie
WIĘCEJ

Zwiększ swoje szanse na rynku pracy!
WIĘCEJ

#EPhearings2014: Pierwszy tydzień za nami - prace Parlamentu Europejskiego
WIĘCEJ

WRZESIEŃ

Nagroda Sacharowa 2014: poznaj nominowanych!
WIĘCEJ

Setki tysięcy szukają azylu w UE - jak im pomóc?
WIĘCEJ

Mobilność pracowników odpowiedzią na niedobór wykwalifikowanej siły roboczej w UE
WIĘCEJ

EUChatRegio — Strategie makroregionalne
WIĘCEJ

CO2 na celowniku: potrzebna jest równowaga
WIĘCEJ

Trojka: Jak działa źródło pomocy finansowej
WIĘCEJ

Walka o budżet - runda pierwsza
WIĘCEJ

W tym tygodniu w PE: Nagroda Sacharowa i przygotowania wysłuchań komisarzy
WIĘCEJ

Na żywo: Mario Draghi z posłami o polityce pieniężnej UE
WIĘCEJ

Przekształcanie miast europejskich poprzez eko-transport i eko-urbanistykę
WIĘCEJ

Reporter: Podatek lekarstwem na kryzys?
WIĘCEJ

Praca dla młodych: czy działania Europy coś zmieniły?
WIĘCEJ

Debata nt. upraw GMO
WIĘCEJ

Emily O'Reilly: “Bycie rzeczniczką jest częściej sztuką, niż nauką”
WIĘCEJ

Rada Najwyższa Ukrainy i Parlament Europejski ratyfikują umowę stowarzyszeniową
WIĘCEJ

Początek nowej kadencji -Liderzy grup o wyzwaniach stojących przed PE
WIĘCEJ

Pomoc humanitarna / Stabilność strefy euro / Ebola
WIĘCEJ

SIERPIEŃ

Jak uniknąć kryzysu energetycznego w UE?
WIĘCEJ

Kolejny rekordowy rok programu wymian studenckich Erasmus
WIĘCEJ

Wyniki rynków konsumenckich w Europie są coraz lepsze
WIĘCEJ

Czerwona kartka dla ustawianych meczów
WIĘCEJ

Po recesji: lista rzeczy do zrobienia
WIĘCEJ

UE obniża pułapy cen za przesył danych w roamingu
WIĘCEJ

Gorąca debata ws. umowy handlowej UE-USA
WIĘCEJ

Według UE musimy jak najlepiej skorzystać z możliwości tworzenia „zielonych” miejsc pracy
WIĘCEJ

Mobilność pracowników odpowiedzią na niedobór wykwalifikowanej siły roboczej w UE
WIĘCEJ

UE stawia sobie za cel, by dzięki powszechniejszemu recyklingowi jej gospodarka nie wytwarzała odpadów
WIĘCEJ

Strony internetowe oferujące usługi turystyczne bardziej przyjazne dla konsumentów
WIĘCEJ

UE nawołuje do ochrony małych dostawców artykułów spożywczych przed wielkimi przedsiębiorstwami
WIĘCEJ

Wyniki rynków konsumenckich w Europie są coraz lepsze
WIĘCEJ

W jaki sposób UE może poprawić Państwa zaopatrzenie w wodę pitną?
WIĘCEJ

Zapasy polityczne
WIĘCEJ

LIPIEC

UE stawia sobie za cel,
by dzięki powszechniejszemu recyklingowi jej gospodarka nie wytwarzała odpadów
WIĘCEJ

Miasta przyszłości – unijna polityka miejska
WIĘCEJ

UE nawołuje do ochrony małych dostawców artykułów spożywczych przed wielkimi przedsiębiorstwami
WIĘCEJ

Parlament zatwierdził nowych Komisarzy zastąpią tych, którzy zostali posłami
WIĘCEJ

Skarby Europy: odkryj sekrety razem z nami i Foursquare
WIĘCEJ

“28 lipca 1914 r. – gdy miejscowy kryzys przerodził się w globalny konflikt”
WIĘCEJ

Rekordowy rok dla Erasmusa!
WIĘCEJ

Europejska (nie)zależność energetyczna: fakty i liczby
WIĘCEJ

Martin Schulz: Europa musi być bliżej obywateli
WIĘCEJ

Jedziesz na wakacje? Znaj swoje prawa!
WIĘCEJ

Pierwsza sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 8. kadencji w skrócie
WIĘCEJ

Martin Schulz ponownie Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
WIĘCEJ

Włochy przejmują przewodnictwo w UE
WIĘCEJ

Według UE musimy jak najlepiej skorzystać z możliwości tworzenia „zielonych” miejsc pracy
ZOBACZ WIĘCEJ

Horizon 2020
ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs fotograficzny pt. „Turcja w obiektywie”
WIĘCEJ INFORMACJI

Ryszard Czarnecki
został wybrany na jednego z czternastu wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego
WIĘCEJ INFORMACJI

CZERWIEC

Konkurs - "Strzał w dziesiątkę!"
WIĘCEJ INFORMACJI

EuroLato już wystartowało
WIĘCEJ INFORMACJI

Roaming: ostatnia obniżka
WIĘCEJ INFORMACJI

Zwalczyć cyberprzestępczość
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja Europejska: Ty i wakacje!
WIĘCEJ INFORMACJI

Na ratunek pracownikom
WIĘCEJ INFORMACJI

Autostrada A2: KE chce wyjaśnień
WIĘCEJ INFORMACJI

Niedoceniani nauczyciele
WIĘCEJ INFORMACJI

Dotacje państwowe dla przemysłu – nowe przepisy UE na rzecz stymulowania rozwoju i badań naukowych
WIĘCEJ INFORMACJI

W jaki sposób UE może poprawić Państwa zaopatrzenie w wodę pitną?
WIĘCEJ INFORMACJI

Światowy Dzień Uchodźcy 2014
WIĘCEJ INFORMACJI

Przepisy UE mają być mniej liczne, prostsze i tańsze
WIĘCEJ INFORMACJI

Bezpieczeństwo żywności – ochrona ludzi i zwierząt
WIĘCEJ INFORMACJI

Działania UE na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa europejskich pracowników
WIĘCEJ INFORMACJI

Niezadowoleni z edukacji
WIĘCEJ INFORMACJI

Konsument w epoce cyfrowej
WIĘCEJ INFORMACJI

Nowy ład na polskim niebie
WIĘCEJ INFORMACJI

UE wspiera Ukrainę
WIĘCEJ INFORMACJI

48 mld EUR na badania
WIĘCEJ INFORMACJI

Nie odwracaj oczu
WIĘCEJ INFORMACJI

Dobry budżet na 2015 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

Twoje prawa Twoja przyszłość
WIĘCEJ INFORMACJI

Lewandowski głosem dzieci
WIĘCEJ INFORMACJI

Reformy dla innowacji
WIĘCEJ INFORMACJI

Impuls dla dyplomacji kulturalnej
WIĘCEJ INFORMACJI

Kosmiczne innowacje w Polsce
WIĘCEJ INFORMACJI

Inwazja marsjańskich łazików
WIĘCEJ INFORMACJI

Lewandowski: czas reform trwa
WIĘCEJ INFORMACJI

Litwa gotowa na euro
WIĘCEJ INFORMACJI

Wspólna konferencja prezydentów Polski i USA.
WIĘCEJ INFORMACJI

UE chce zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne
WIĘCEJ INFORMACJI

Pobudzanie wzrostu gospodarczego: zalecenia dla poszczególnych krajów na 2014 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

MAJ

Promocja trasy rowerowej na start
WIĘCEJ INFORMACJI

UE przeznacza 25 mln euro rocznie na globalne programy szczepień
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja Europejska przyjmuje „umowę partnerstwa” z Polską
dotyczącą wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w latach 2014-2020
WIĘCEJ INFORMACJI

Dotacje państwowe dla przemysłu
– nowe przepisy UE na rzecz stymulowania rozwoju i badań naukowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Strzał w dziesiątkę!
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja Europejska rozpoczyna dyskusję na temat zarządzania strategiami makroregionalnymi
WIĘCEJ INFORMACJI

Konferencja Przewodniczących PE o wyborze nowego szefa Komisji Europejskiej
WIĘCEJ INFORMACJI

W Brukseli o przyszłości polityki rozwojowej
WIĘCEJ INFORMACJI

Noc wyborcza za nami. Co dalej?
WIĘCEJ INFORMACJI

Polska zasila energią - rozpoczęła się kampania promocyjna "Polska. Spring into"
WIĘCEJ INFORMACJI

Pięć lat siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego w liczbach
WIĘCEJ INFORMACJI

Jak wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 w Polsce,
a jak podczas pobytu za granicą?
WIĘCEJ INFORMACJI

Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 w Polsce.
WIĘCEJ INFORMACJI

Europolis - miasta przyszłości
WIĘCEJ INFORMACJI

Rybołówstwo: Komisja Europejska proponuje całkowity zakaz stosowania pławnic
WIĘCEJ INFORMACJI

Każdy region ma potencjał, by odnieść sukces!
WIĘCEJ INFORMACJI

Odwiedź instytucje UE podczas Dnia Otwartych Drzwi – 17 maja 2014 r
WIĘCEJ INFORMACJI

Noc Muzeów i maraton rolkarski z Parlamentem Europejskim
WIĘCEJ INFORMACJI

O Parlamencie Europejskim - wykład
WIĘCEJ INFORMACJI

Zjednoczona, otwarta i silniejsza Europa – osiągnięcia Komisji Europejskiej w latach 2010–2014
WIĘCEJ INFORMACJI

Prognoza gospodarcza dla UE – wzrost jest coraz powszechniejszy
WIĘCEJ INFORMACJI

Parlament Europejski na Paradzie Schumana
WIĘCEJ INFORMACJI

Wehikuł czasu: przenieś się do Europy 1979 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

Dziesięć lat w UE: “ Spełniło się marzenie o Europie, oddychającej w pełni, oboma płucami”
WIĘCEJ INFORMACJI

Szybszy, prostszy i bardziej efektywny system pomocy dla regionów Europy dotkniętych klęskami żywiołowymi
WIĘCEJ INFORMACJI

Jak są inwestowane środki z budżetu UE w poszczególnych krajach?
WIĘCEJ INFORMACJI

Program inteligentnej specjalizacji i rozwoju gospodarczego Europy
WIĘCEJ INFORMACJI

Dziesiąta rocznica historycznego piątego rozszerzenia UE: polityka regionalna wciąż przyczynia się do zwiększenia rozwoju gospodarczego w Europie Środkowej i Wschodniej
WIĘCEJ INFORMACJI

Warunki pracy Europejczyków - sondaż Eurobarometru
WIĘCEJ INFORMACJI

KWIECIEŃ

Piknik rodzinny - 10 lat Polski w UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Fundusze Europejskie w województwie lubelskim - film
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Piknik Rowerowy
WIĘCEJ INFORMACJi

Wygraj tablety w konkursie pt. „Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego”! 
WIĘCEJ INFORMACJI

Rocznicowa Europejska Gra Miejska
WIĘCEJ INFORMACJI

Warsztaty profrekwencyjne przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
WIĘCEJ INFORMACJI

Jak to działa: Wybory - przyszłość Europy
WIĘCEJ INFORMACJI

PE w pudełku - parlamentarna aplikacja na tablety już online!
WIĘCEJ INFORMACJI

Ukraina: Posłowie wzywają do nałożenia sankcji na rosyjskie firmy energetyczne
WIĘCEJ INFORMACJI

Narkotyki: Posłowie chcą szybszego wycofania dopalaczy z rynku
WIĘCEJ INFORMACJI

Pomoc UE dla krajów dotkniętych katastrofą szybsza i mniej biurokratyczna
WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenie z programu „Erasmus plus dla NGO”
WIĘCEJ INFORMACJI

Był sobie urlop macierzyński...
WIĘCEJ INFORMACJI

Unijne dokumenty - jak z nich korzystać
WIĘCEJ INFORMACJI

Ciemne chmury uprzedzenia nad równością społeczności LGBT
WIĘCEJ INFORMACJI

Nie dzielcie Ukrainy oraz minuta ciszy ku czci rwandyjskich ofiar
WIĘCEJ INFORMACJI

Unia bankowa - z czym to się je?
WIĘCEJ INFORMACJI

Pytania i odpowiedzi: jak wyciszyć ruch lotniczy?
WIĘCEJ INFORMACJI

Równość płci – sytuacja zmienia się powoli, ale widać już postępy
WIĘCEJ INFORMACJI

Zbadanie korzyści dla zdrowia oferowanych przez aplikacje na urządzenia mobilne
WIĘCEJ INFORMACJI

Na straży wspólnego nieba i praw pasażerów
WIĘCEJ INFORMACJI

Creative Europe
WIĘCEJ INFORMACJI

Wybory do Parlamentu Europejskiego – Twój głos się liczy
WIĘCEJ INFORMACJI

Czy gwarancje dla młodzieży położą kres bezrobociu?
WIĘCEJ INFORMACJI

Wysiłki na rzecz integracji Romów przynoszą owoce
WIĘCEJ INFORMACJI

Reformy przeprowadzone w krajach sąsiadujących z UE dały zróżnicowane wyniki
WIĘCEJ INFORMACJI

Latanie bardziej przyjazne środowisku
WIĘCEJ INFORMACJI

Ubrania i zabawki w pierwszej piątce niebezpiecznych towarów konsumpcyjnych w UE
WIĘCEJ INFORMACJI

MARZEC

Europe-Direct Lublin partnerem Konkursu:
Zawalcz o indeks na Bezpieczeństwo narodowe i Stosunki międzynarodowe
WIĘCEJ INFORMACJI

W tym tygodniu w PE: wyniki szczytu UE, rozmowy handlowe z USA
WIĘCEJ INFORMACJI

Przedwyborcza kampania informacyjne PE wchodzi w ostatnią fazę przed wyborami
WIĘCEJ INFORMACJI

W obronie neutralności sieci
WIĘCEJ INFORMACJI

10 lat Polski w Unii Europejskiej
WIĘCEJ INFORMACJI

„Jakie znaczenie ma dla Ciebie rozszerzenie UE?”
UE angażuje młodych ludzi, zapraszając ich do udziału w konkursie na temat rozszerzenia UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Creative Europe
WIĘCEJ INFORMACJI

Sukces pierwszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej
WIĘCEJ INFORMACJI

Premiera dokumentu „Punkt Oparcia” w Stanach Zjednoczonych
WIĘCEJ INFORMACJI

Jak wyeliminować pranie pieniędzy w UE? PE głosuje
WIĘCEJ INFORMACJI / TRANSMISJA NA ŻYWO 11.03.2014

Jak stworzyć stabilny model gospodarczy dla Europy? - PODSUMOWANIE
WIĘCEJ INFORMACJI

“Każdego dnia umiera siedem pobitych kobiet”
WIĘCEJ INFORMACJI

Czat na FB z Mikaelem Gustafssonem:
"Musimy głośno mówić o problemie przemocy wobec kobiet”
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejskie odrabianie lekcji z matematyki:
jak ratować zadłużone kraje?
WIĘCEJ INFORMACJI

European Youth Event: nie możesz pojawić się w Strasburgu?
Nie wszystko stracone!
WIĘCEJ INFORMACJI

Rośnie innowacyjność UE, ale różnice regionalne w tym zakresie pozostają
WIĘCEJ INFORMACJI

Na żywo: Martin Schulz o sytuacji Ukrainy z premierem Jaceniukiem
WIĘCEJ INFORMACJI

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w 2014 r.
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
WIĘCEJ INFORMACJI

Polska mało innowacyjna
WIĘCEJ INFORMACJI

Szczyt o Ukrainie
WIĘCEJ INFORMACJI

Dyrektywa tytoniowa: uchronić młodych przed zgubnym nałogiem
WIĘCEJ INFORMACJI

Granice UE: Spojrzenie na finanse UE z dachu Europy
WIĘCEJ INFORMACJI

A co jest na Twojej liście życzeń dla Europy?
WIĘCEJ INFORMACJI

W tym tygodniu w PE: Ukraina, wizyta Draghiego, Międzynarodowy Dzień Kobiet
WIĘCEJ INFORMACJI

Na facebooku z Mikaelem Gustafssonem, o walce z przemocą wobec kobiet
WIĘCEJ INFORMACJI

Ukraina: jak znaleźć wyjście z kryzysowej sytuacji?
WIĘCEJ INFORMACJI

LUTY

Dzień Równości Wynagrodzeń – kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni
WIĘCEJ INFORMACJI

Prognoza gospodarcza dla UE – odnotowujemy ożywienie gospodarcze
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski sektor aplikacji mobilnych na ścieżce wzrostu
WIĘCEJ INFORMACJI

UE: zaostrzmy walkę z korupcją
WIĘCEJ INFORMACJI

UE zamierza usprawnić programy szkolne na rzecz zdrowego odżywiania
WIĘCEJ INFORMACJI

STYCZEŃ

Reforma systemu bankowego UE – mniej spekulacji i ryzyka
WIĘCEJ INFORMACJI

Zapanować nad wzrostem cen i kosztów energii
WIĘCEJ INFORMACJI

UE wzywa do przyspieszenia reformy ochrony danych
WIĘCEJ INFORMACJI

UE chce ożywić gospodarkę dzięki odnowie przemysłu
WIĘCEJ INFORMACJI

Małym firmom będzie łatwiej pozyskać niezbędne finansowanie
WIĘCEJ INFORMACJI

UE wzywa do podjęcia działań w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się ekstremizmu
WIĘCEJ INFORMACJI

Plan działania UE dotyczący pozyskiwania energii odnawialnej z mórz europejskich
WIĘCEJ INFORMACJI

UE zezwala na swobodniejsze korzystanie z urządzeń elektronicznych w samolotach
WIĘCEJ INFORMACJI

 

ARCHIWUM - ROK 2013

Wyniki szkół UE: poprawa w naukach ścisłych i czytaniu, słabsze osiągnięcia w matematyce
WIĘCEJ INFORMACJI

Rekordowe unijne dotacje na badania i innowacje
WIĘCEJ INFORMACJI

Pomaganie firmom w złagodzeniu skutków restrukturyzacji
WIĘCEJ INFORMACJI

Wytyczne UE – jak poprawić jakość staży
WIĘCEJ INFORMACJI

Plan działania na rzecz zapobiegania katastrofom łodzi przewożących imigrantów
WIĘCEJ INFORMACJI

Skuteczniejsza ochrona tajemnicy handlowej w UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Jak rozwiązać problem unikania zobowiązań podatkowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Co zmieniła Pokojowa Nagroda Nobla wręczona UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Projekt: praca dla młodych!:
WIĘCEJ INFORMACJI

„Młodzi – Zaangażowani”
WIĘCEJ INFORMACJI

UE planuje wyważony postęp
we wspieraniu działań w dziedzinie klimatu na konferencji w Warszawie
WIĘCEJ INFORMACJI

"Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego" - edycja 2014
WIĘCEJ INFORMACJI

Instytut Spraw Publicznych oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają na prezentację Nieznany i daleki - Polacy o Parlamencie Europejskim.
WIĘCEJ INFORMACJI

Wystartowała VII edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz Europejskiego Funduszu Społecznego.
WIĘCEJ INFORMACJI

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza na debatę pt.: "W pogoni za pracą - mobilność w poszukiwaniu zatrudnienia w UE. Korzyści i koszty mobilności zawodowej Polaków"
WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolne Kluby Europejskie spotkały się w Lublinie już 13 raz!
WIĘCEJ INFORMACJI

Ważna informacja o finansowaniu działań informacyjnych związanych ze WPR
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Tydzień Mobilności pod hasłem
„Czyste powietrze - czas na Twój ruch!”

WIĘCEJ INFORMACJI

Polka wśród finalistów konkursu "Migranci w Europie"!
WIĘCEJ INFORMACJI

Twój pomysł dla Europy
WIĘCEJ INFORMACJI - REJESTRACJA

Nakręć się na wybory! - konkurs dla młodzieży przed wyborami do Europarlamentu 2014
WIĘCEJ INFORMACJI

Rusza kolejna edycja konkursu dla młodych tłumaczy Juvenes Translatores
WIĘCEJ INFORMACJI

Pytania do Barroso
WIĘCEJ INFORMACJI

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W LUBLINIE
WIĘCEJ INFORMACJI

VII edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz Europejskiego Funduszu Społecznego.
WIĘCEJ INFORMACJI

Konkurs pt. „Zoom na Chorwację” rozstrzygnięty
WIĘCEJ INFORMACJI

Strategia Europa 2020 w Polsce - zobacz postępy w realizacji celów strategicznych
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja dąży do wzmocnienia praw konsumentów dla 120 milionów urlopowiczów
WIĘCEJ INFORMACJI

Umowa Partnerstwa
WIĘCEJ INFORMACJI

Twoje prawa w Unii Europejskiej
- nowa publikacja Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin
POBIERZ PLIK PDF

CHORWACJA WELCOME TO EU
WIĘCEJ INFORMACJI

Polityka energetyczno-klimatyczna UE do 2030
zaproszenie na seminarium 24 czerwca

WIĘCEJ INFORMACJI

Polsko-Chorwackie Forum Gospodarcze
WIĘCEJ INFORMACJI

Dialog Obywatelski o przyszłości UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenie dla polskich instytucji prywatnych
dotyczące realizacji programów pomocowych Unii Europejskiej
WIĘCEJ INFORMACJI

Młodzi w Unii Europejskiej
WIĘCEJ INFORMACJI

Rekomendacja Komisji Europejskiej dla Polski
WIĘCEJ INFORMACJI

Administracja elektroniczna działa coraz lepiej, ale obywatele oczekują więcej
WIĘCEJ INFORMACJI

Dzień Europy w Lublinie
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Piknik Rowerowy
WIĘCEJ INFORMACJI

Obywatelstwo UE:
Komisja proponuje 12 nowych działań na rzecz wzmocnienia praw obywateli
WIĘCEJ INFORMACJI

Europa Cafe coraz bliżej!
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejska Wystawa Kosmiczna
WIĘCEJ INFORMACJI

"Wielojęzyczność w Unii Europejskiej”
WIĘCEJ INFORMACJI

"Czysta energia dla transportu"
WIĘCEJ INFORMACJI

GENERATION@SCHOOL
WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenie „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych”
WIĘCEJ INFORMACJI

Konsumenci z klasą
WIĘCEJ INFORMACJI

GENERATION@SCHOOL
WIĘCEJ

Szkolenie „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych”
WIĘCEJ

KE proponuje przepisy dotyczące realizacji inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
WIĘCEJ

Discover Europe 2013
WIĘCEJ

99,9%: budżet UE na 2012 wykonany w najwyższym stopniu w historii
WIĘCEJ

Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej w 2012 r.
WIĘCEJ

Zimowa prognoza KE na lata 2012-14
WIĘCEJ

Obywatelstwo Unii: większa świadomość społeczna
WIĘCEJ

Głos w sprawie przyszłego rozwoju w Europie niekonwencjonalnych paliw kopalnych
WIĘCEJ

Inwestycje społeczne:
Komisja wzywa państwa członkowskie do skupienia się na wzroście i spójności społecznej
WIĘCEJ

Zabawy Zoe z wodą:
Komisja uruchamia dotyczącą środowiska aplikację dla dzieci na smartfony i tablety
WIĘCEJ

Unia Innowacji w administracji
WIĘCEJ

Sukces negocjacyjny Polski - 72,9 mld euro na politykę spójności
WIĘCEJ

Europejski Rok Obywateli 2013
WIĘCEJ

Prezydencja Irlandii
WIĘCEJ

Kolejne 5 lat informacji europejskiej na Lubelszczyźnie
WIĘCEJ

EuroFerie 2013
WIĘCEJ

Wolontariat : Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
WIĘCEJ


Archiwum 2012 WIĘCEJ

Archiwum 2011 WIĘCEJ

Archiwum 2010 WIĘCEJ

Archiwum 2009 WIĘCEJ

Archiwum 2008 WIĘCEJ

Archiwum 2007 WIĘCEJ

Archiwum 2006 WIĘCEJ

Archiwum 2005 WIĘCEJ

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY