SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


ARCHIWUM - ROK 2020


GRUDZIEŃ

KE zatwierdza polski program wsparcia mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja publikuje zalecenia dotyczące krajowych planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej
WIĘCEJ INFORMACJI

Parlament przyjął porozumienie o czystości wody pitnej i odpadach plastikowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie programu „Cyfrowa Europa” o wartości 7,5 mld euro
WIĘCEJ INFORMACJI

COVID-19: posłowie do PE za szybką autoryzacją bezpiecznych szczepionek
WIĘCEJ INFORMACJI

Stosunki z Wielką Brytanią: Komisja proponuje ukierunkowane środki awaryjne w celu przygotowania na wypadek ewentualnego braku porozumienia
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Pakt na rzecz Klimatu: zwiększenie roli obywateli w kształtowaniu bardziej ekologicznej Europy
WIĘCEJ INFORMACJI

Drużyna Europy: ruszyła platforma Digital4Development, która pomoże w kształtowaniu sprawiedliwej cyfrowej przyszłości na całym świecie
WIĘCEJ INFORMACJI

SZCZEPIONKA PRZECIW COVID-19: FAKTY I TYLKO FAKTY
WIĘCEJ INFORMACJI

Działania w odpowiedzi na koronawirusa: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie istotnego zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do szczepionek i zestawów do testów
WIĘCEJ INFORMACJI

Konkurs plastyczny Europe Direct Lublin "Moja Unia Europejska"
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski plan działania na rzecz demokracji: jak wzmocnić demokrację w UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Modernizacja systemów wymiaru sprawiedliwości w UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Koronawirus: Komisja przedstawia strategię „Uchronienie się przed COVID-19 podczas zimy”
WIĘCEJ INFORMACJI

Wartości UE na Węgrzech i w Polsce: posłowie wyrażają ubolewanie z powodu braku postępów Rady i obawiają się niepowodzenia
WIĘCEJ INFORMACJI

Nagroda im. Sacharowa 2020: wywiady z laureatami
WIĘCEJ INFORMACJI

LISTOPAD

W 2019 r. unijne emisje gazów cieplarnianych spadły do najniższego poziomu od trzech dekad
WIĘCEJ INFORMACJI

Parlament Europejski chce przyznać unijnym konsumentom prawo do reperowania
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych: „Kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej”
WIĘCEJ INFORMACJI

Prognoza gospodarcza z jesieni 2020 r.: Przerwany proces odzyskiwania równowagi – ponowne nasilenie pandemii zwiększa niepewność
WIĘCEJ INFORMACJI

PKE: Dialog obywatelski ONLINE - Maseczki, szczepionki, kwarantanny - COVID w sezonie grypowym
WIĘCEJ INFORMACJI

PAŹDZIERNIK

Nawrót koronawirusa: Komisja podejmuje działania zwiększające gotowość UE na walkę z koronawirusem i rozszerza środki reagowania w całej Unii
WIĘCEJ INFORMACJI

Zaproszenie na Symulację Obrad Parlamentu Europejskiego
WIĘCEJ INFORMACJI

Koronawirus: Rusza unijna brama sieciowa zapewniająca interoperacyjność – pierwsze aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania podłączone do systemu
WIĘCEJ INFORMACJI

Parlament Europejski przyzna nagrodę dziennikarską im. Caruany Galizii w rocznicę jej morderstwa
WIĘCEJ INFORMACJI

Polityka spójności UE inwestuje w polską sieć badań naukowych i innowacji
WIĘCEJ INFORMACJI

WRZESIEŃ

Unia celna: Nowy plan działania na rzecz dalszego wspierania organów celnych UE w ich kluczowej roli, jaką jest ochrona dochodów, dobrobytu i bezpieczeństwa UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Pakiet dotyczący finansów cyfrowych: Komisja określa nowe, ambitne podejście, aby promować odpowiedzialne innowacje przynoszące korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom
WIĘCEJ INFORMACJI

Ruszyła dziecięca liga #biegnijlublin
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski plan walki z rakiem: Lepsza ochrona pracowników przed rakotwórczymi substancjami chemicznymi
WIĘCEJ INFORMACJI

Działania w odpowiedzi na koronawirusa: 95,9 mln euro w ramach polityki spójności na wzmocnienie zdrowia, edukacji i MŚP w Polsce
WIĘCEJ INFORMACJI

Orędzie o stanie Unii: Komisja przyjmuje zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach unijnego systemu handlu emisjami
WIĘCEJ INFORMACJI

Posłowie wzywają do sankcji przeciwko Łukaszence oraz trucicielom Nawalnego
WIĘCEJ INFORMACJI

EBI wspiera działania na rzecz zapewnienia dostępu do tanich mieszkań oraz na rzecz rewitalizacji zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w Szczecinie
WIĘCEJ INFORMACJI

Orędzie o stanie Unii
WIĘCEJ INFORMACJI

Koronawirus: Komisja kompletuje portfel szczepionek po zakończeniu rozmów z szóstym producentem
WIĘCEJ INFORMACJI

Konsultacje społeczne: Komisja pragnie poznać zdanie obywateli na temat nowej strategii na rzecz praw dziecka
WIĘCEJ INFORMACJI

SIERPIEŃ

Przemysł samochodowy: Nowe przepisy dotyczące bardziej ekologicznych i bezpiecznych samochodów zaczynają obowiązywać w całej Europie
WIĘCEJ INFORMACJI

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: Komisja przystępuje do programu na rzecz globalnego dostępu do szczepionki przeciwko COVID-19
WIĘCEJ INFORMACJI

Koronawirus: 221,5 mln euro z polityki spójności na wyzwania cyfrowe w Polsce
WIĘCEJ INFORMACJI

EUROPEJSKI PIKNIK ROWEROWY już za nami!
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja zatwierdza nowe oznaczenie geograficzne z Polski - „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego”
WIĘCEJ INFORMACJI

LIPIEC

Pomoc państwa: Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat zmienionych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej
WIĘCEJ INFORMACJI

Zgłoszenia do Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską w dziedzinie walki z koronawirusem
WIĘCEJ INFORMACJI

Połączenia przedsiębiorstw: Komisja warunkowo zatwierdza przejęcie Lotosu przez PKN Orlen
WIĘCEJ INFORMACJI

UE inwestuje ponad 2 mld euro w 140 kluczowych projektów transportowych
WIĘCEJ INFORMACJI

EUROPEJSKI PIKNIK ROWEROWY
WIĘCEJ INFORMACJI

„ZA ROK W EUROPIE” – NOWE JUTRO OCZAMI DZIENNIKARZY I BLOGERÓW
WIĘCEJ INFORMACJI

COVID-19: nadzwyczajne środki polityki spójności dla województwa warmińsko-mazurskiego
WIĘCEJ INFORMACJI

Prognoza gospodarcza z lata 2020 r.: jeszcze głębsza recesja i większe nierówności
WIĘCEJ INFORMACJI

Prezydencja niemiecka w Radzie UE: 1 lipca – 31 grudnia 2020
WIĘCEJ INFORMACJI

CZERWIEC

Zaproszenie do składania wniosków EUROPE DIRECT 2021-2025
WIĘCEJ INFORMACJI

Budżet UE na 2021 r.: Roczny budżet dla odbudowy gospodarczej w Europie
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejska tablica wyników innowacyjności 2020 – zwiększa się innowacyjność UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Koronawirus: UE przeznacza środki na transport środków medycznych, zespołów medycznych i pacjentów
WIĘCEJ INFORMACJI

Sprawozdanie z konwergencji: podsumowanie postępów państw członkowskich na drodze do strefy euro
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie pakietu związanego z aktem prawnym o usługach cyfrowych
WIĘCEJ INFORMACJI

MAJ

Polski rząd mówi jedno, a Unia Europejska robi drugie. Ogromna pomoc płynie do Polski z UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program subsydiowanych kredytów o wartości 2,2 mld euro dla dużych przedsiębiorstw
WIĘCEJ INFORMACJI

Projekt "Świadomy Obywatel - szkolenia z tematyki unijnej"
WIĘCEJ INFORMACJI

Koronawirus: Komisja dofinansowuje pilnie potrzebne badania naukowe i innowacje dodatkową kwotą 122 mln euro
WIĘCEJ INFORMACJI

PE Pakiet Mobilności - co można jeszcze zmienić?
WIĘCEJ INFORMACJI

KWIECIEŃ

#DzieńEuropy2020 #EUChallenge
WIĘCEJ INFORMACJI

KE przyjmuje pakiet bankowy, aby ułatwić udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Oznaczenia geograficzne – europejskie dobro warte 75 mld euro
WIĘCEJ INFORMACJI

Posłowie chcą większego wsparcia dla studentów Erasmusa+ w czasie epidemii
WIĘCEJ INFORMACJI

KE zatwierdziła polski program pomocy dla polskiej gospodarki
WIĘCEJ INFORMACJI

MARZEC

Co robi UE, aby zaradzić kryzysowi COVID-19?
WIĘCEJ INFORMACJI

COVID-19: Komisja gromadzi pierwsze w historii zapasy środków medycznych w ramach rescEU
WIĘCEJ INFORMACJI

Bruksela czeka na Ciebie!
WIĘCEJ INFORMACJI

Czysta energia i lepsze usługi transportowe w Polsce
WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenie pt. „Jak skutecznie działać w sieci?”
WIĘCEJ INFORMACJI

Fundusze na założenie działalności gospodarczej - spotkanie informacyjne
WIĘCEJ INFORMACJI

,,Priorytety nowej Komisji Europejskiej a współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej”
WIĘCEJ INFORMACJI

Fundusze dla organizacji pozarządowych – spotkanie informacyjne
WIĘCEJ INFORMACJI

Fundusze na zakładanie działalności gospodarczej – spotkanie informacyjne
WIĘCEJ INFORMACJI

LUTY

Seminarium: Promocja priorytetów nowej Komisji Europejskiej
WIĘCEJ INFORMACJI

UE inwestuje ponad 100 mln euro w nowe projekty LIFE na rzecz zielonej Europy neutralnej dla klimatu
WIĘCEJ INFORMACJI

Prognoza gospodarcza z zimy 2020 r.: słabszy wzrost w obliczu niesprzyjających warunków
WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej niż pieniądze: budżet długoterminowy to narzędzie budujące przyszłość UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Redystrybucja miejsc w Parlamencie Europejskim po Brexicie
WIĘCEJ INFORMACJI

STYCZEŃ

Umowa o Brexicie zatwierdzona przez Parlament Europejski
WIĘCEJ INFORMACJI

Plan inwestycyjny dla Europy – Polska
WIĘCEJ INFORMACJI

'Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I
WIĘCEJ INFORMACJI

Udział obywateli najważniejszym elementem Konferencji o przyszłości Europy
WIĘCEJ INFORMACJIARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK