SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


powiekszenie
01.12.2020 Nagroda im. Sacharowa 2020: wywiady z laureatami

Uroczystość wręczenia tegorocznej Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli dla demokratycznej opozycji na Białorusi odbędzie się 16 grudnia.

Uroczystość rozpocznie się w południe, 16 grudnia. Dziennikarze mogą zgłaszać chęć przeprowadzenia wywiadów z przedstawicielami demokratycznej opozycji na Białorusi, którzy będą obecni na uroczystości (również ze Swietłaną Ciachanouską) pod adresem: maria.brianchon@europarl.europa.eu.

Wywiady będą przeprowadzane online. Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej do 7 grudnia do południa.
Proszę wziąć pod uwagę, że wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje zabukowania wywiadu. Potwierdzenie terminu zostanie wysłane najwcześniej 11 grudnia. Swietłana Ciachanouska udziela wywiadów po angielsku, rosyjsku i białorusku.

Wywiady będą odbywały się we wtorek 15 grudnia i w środę 16 grudnia. Dziennikarze, którzy potrzebują tłumacza, powinni taką potrzebę zgłosić do biura prasowego Parlamentu Europejskiego z wyprzedzeniem.

Demokratyczna opozycja na Białorusi tegorocznym laureatem Nagrody im. Sacharowa

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli i przewodniczący grup politycznych 22 października podjęli decyzję o przyznaniu Nagrody im. Sacharowa demokratycznej opozycji na Białorusi. Opozycja jest reprezentowana przez Radę Koordynacyjną, inicjatywę odważnych kobiet oraz działaczy politycznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Obostrzenia związane z pandemią COVID-19

W związku z wyjątkową sytuacją związaną w pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami i ograniczeniami w podróżowaniu, informacje o dostępności poszczególnych laureatów, możliwych językach tłumaczeń i innych szczegółach technicznych zostaną przekazane dziennikarzom bezpośrednio, po wysłaniu zgłoszenia.

Więcej informacji

> Strona poświęcona Nagrodzie im. Sacharowa za wolność myśli
> Pakiet audiowizualny: oświadczenie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Davida McAllistera, przewodniczącego Komisji Rozwoju Tomasa Tobé i przewodniczącej Podkomisji Praw Człowieka Marii Areny na temat finalistów Nagrody im. Sacharowa w 2020 roku
> Społeczność Nagrody im. Sacharowa

> Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne - Nagroda im. Sacharowa 2020

Nagroda im. Sacharowa

Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli – przyznana po raz pierwszy w 1988 r. Nelsonowi Mandeli i Anatolijowi Marczence – to najwyższe wyróżnienie za działania na rzecz praw człowieka przyznawane przez Unię Europejską. Nagroda jest dowodem uznania dla pojedynczych osób, grup i organizacji, które wniosły wybitny wkład w obronę wolności myśli. Dzięki niej oraz związanej z nią sieci Unia Europejska udziela laureatom wsparcia, dodając im sił i umacniając ich pozycję w walce o słuszną sprawę.

Wśród laureatów nagrody znajdują się dysydenci, przywódcy polityczni, dziennikarze, prawnicy, działacze organizacji społeczeństwa obywatelskiego, pisarze, matki, żony, przywódcy mniejszości, grupa walcząca z terroryzmem, działacze na rzecz pokoju, działacz zaangażowany w walkę z torturami, rysownik, wieloletni więźniowie sumienia, reżyser, Organizacja Narodów Zjednoczonych, a nawet nastolatka walcząca o prawo do edukacji. Nagroda promuje w szczególności wolność słowa, prawa mniejszości, poszanowanie prawa międzynarodowego, rozwój demokracji oraz wprowadzanie rządów prawa. Kilku laureatom, np. Nelsonowi Mandeli, Malali Yousafzai, Denisowi Mukwege i Nadii Murad, przyznano też Pokojową Nagrodę Nobla.

Parlament Europejski wręcza Nagrodę im. Sacharowa wraz z kwotą 50 tys. euro na uroczystym posiedzeniu plenarnym w Strasburgu odbywającym się pod koniec roku. Każda grupa polityczna Parlamentu może nominować kandydatów, podobnie jak indywidualni posłowie (wymagane jest poparcie co najmniej 40 posłów dla danego kandydata). Kandydatury prezentowane są w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju oraz Podkomisji Praw Człowieka, których członkowie wyłaniają w głosowaniu trójkę finalistów. Ostatecznie laureata lub laureatów wyłania Konferencja Przewodniczących - organ PE, którym kieruje przewodniczący PE, złożony z przywódców wszystkich grup politycznych reprezentowanych w Parlamencie, co nadaje nagrodzie prawdziwie ogólnoeuropejski charakter.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK