SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


ARCHIWUM - ROK 2016


GRUDZIEŃ

Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie
WIĘCEJ

EBI wspiera pierwsze polskie inwestycje rządowe w Planie Junckera
WIĘCEJ

Innowacyjne działania miejskie
WIĘCEJ

Galileo już działa
WIĘCEJ

XVI Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich "Ja w Unii Europejskiej"
WIĘCEJ

Priorytety legislacji
WIĘCEJ

Komisja inauguruje Europejski Korpus Solidarności
WIĘCEJ

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
WIĘCEJ

Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia
WIĘCEJ

Czysta energia a konkurencyjność
WIĘCEJ

Inwestycje strategiczne
WIĘCEJ

LISTOPAD

XVI Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
WIĘCEJ

Nowy impuls dla start-upów w Europie
WIĘCEJ

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polską pomoc w wysokości 7,95 mld PLN na zamykanie kopalń
WIĘCEJ

Komisja Europejska - Zestawienie informacji
WIĘCEJ

Unia bezpieczeństwa: Komisja proponuje unijny system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż
WIĘCEJ

Osiem nowych projektów w ramach Instrumentu Partnerstważ
WIĘCEJ

Realizacja unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych
WIĘCEJ

PAŹDZIERNIK

Wsparcie z programu LIFE na rzecz 144 innowacyjnych projektów
WIĘCEJ

Nowa polityka przestrzeni kosmicznej UE
WIĘCEJ

Zmiany w opodatkowaniu firm
WIĘCEJ

Zarządzanie migracjami - pierwsze efekty
WIĘCEJ

Sprawozdanie finansowe UE
WIĘCEJ

Komisja Europejska przedstawiła dziś pierwsze z całej serii comiesięcznych sprawozdań z postępów w realizacji skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa
WIĘCEJ

Wchodzi w życie umowa o partnerstwie gospodarczym z krajami Afryki Południowej
WIĘCEJ

Polityka spójności w praktyce: najważniejsze wyniki unijnych inwestycji w latach 2007-2013
WIĘCEJ

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozpoczyna dziś oficjalnie działalność, niespełna rok po przedstawieniu projektu jej utworzenia przez Komisję.
WIĘCEJ

WRZESIEŃ

Komisja Europejska - Zestawienie informacji
WIĘCEJ

Minął rok: grupa wysokiego szczebla przedstawia swoje zalecenia, aby ułatwić przedsiębiorstwom dostęp do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
WIĘCEJ

Podczas światowego szczytu w sprawie ochrony dzikiej fauny i flory UE będzie walczyła o dalsze zaostrzenie zasad handlu dziką fauną i florą
WIĘCEJ

Koniec opłat roamingowych w UE od 2017 r.: Komisja ustala nowe zasady gwarantujące korzyści wszystkim Europejczykom
WIĘCEJ

Postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej
WIĘCEJ

Komisja publikuje wstępne ustalenia badania sektora handlu elektronicznego
WIĘCEJ

Orędzie o stanie UNII

Zwiększenie europejskich inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego
Przegląd budżetu UE: większa koncentracja na priorytetach budżetowych, większa elastyczność i mniej biurokracji.
Komisja kładzie podstawy pod upowszechnienie i podniesienie jakości dostępu do internetu z myślą o wszystkich osobach prywatnych i firmach
Komisja zmierza do wzmocnienia granic zewnętrznych
Komisja proponuje nowoczesne przepisy UE dotyczące praw autorskich z myślą o rozwoju i rozpowszechnianiu kultury europejskiej
Ukończenie tworzenia unii rynków kapitałowych – Komisja przyspiesza reformy
Komisja przedstawia wyniki lepszego stanowienia prawa

SIERPIEŃ

Realizacja unii bezpieczeństwa
WIĘCEJ

Tablica wyników dla rynków konsumenckich 2016
WIĘCEJ

Komisja proponuje ustanowić rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego
WIĘCEJ

Komisja przedstawia wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2017.
WIĘCEJ

Orędzie o stanie Unii Europejskiej
WIĘCEJ

LIPIEC

Pozytywne efekty przepisów ws. wynagrodzeń w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych
WIĘCEJ

Praworządność – Komisja skierowała do Polski zalecenie
WIĘCEJ

Dwa nowe instrumenty finansowe w celu pobudzenia inwestycji na rzecz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
WIĘCEJ

CZERWIEC

IX Festiwal Piosenki Europejskiej - znamy laureatów!
WIĘCEJ

Komisja Europejska przyjęła dziś opinię dotyczącą praworządności w Polsce.
WIĘCEJ

MAJ

Festiwal Piosenki Europejskiej
WIĘCEJ

Wsparcie dla przedsiębiorczości społecznej w Polsce
WIĘCEJ

Sektor audiowizualny pod lupą Komisji
WIĘCEJ

Bezpieczniejsze zakupy i sprzedaż produktów oraz usług online
WIĘCEJ

Światowy Szczyt Humanitarny: UE zobowiązuje się do działania
WIĘCEJ

Wyroby tytoniowe - 10 zmian
WIĘCEJ

W Stambule o pomocy humanitarnej
WIĘCEJ

Wytyczne KE dotyczące polityki gospodarczej
WIĘCEJ

Unijni komisarze na EKG
WIĘCEJ

Komisja proponuje przepisy mające lepiej chronić pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami
WIĘCEJ

KWIECIEŃ

Ochrona konkurencji: Komisja kieruje do Google pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w związku z systemem operacyjnym Android i aplikacjami mobilnymi
WIĘCEJ

Torowanie drogi ku unii bezpieczeństwa
WIĘCEJ

KE przedstawia zasady przejrzystości podatkowej dla korporacji wielonarodowych
WIĘCEJ

Na oficjalną pomoc rozwojową UE przeznacza się najwyższy jak dotąd odsetek dochodu narodowego brutto
WIĘCEJ

Zapraszamy na wspólne obchody Dnia Europy!
WIĘCEJ

Bezpieczeństwo: UE reaguje na tzw. zagrożenia hybrydowe i wzmacnia współpracę z NATO
WIĘCEJ

Silniejsze i bardziej inteligentne granice w UE: Komisja proponuje ustanowienie systemu wjazdu/wyjazdu
WIĘCEJ

Wsparcie UE na edukację dla ponad 2,3 mln dzieci w 42 krajach znajdujących się w sytuacjach nadzwyczajnych
WIĘCEJ

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: nowe dane statystyczne przemawiają za podjęciem kolejnych działań na rzecz ratowania życia na drogach UE
WIĘCEJ

MARZEC

Komisja Europejska mianowała nowego szefa Przedstawicielstwa w Warszawie
WIĘCEJ

Blokowanie geograficzne barierą w elektronicznym handlu transgranicznym
WIĘCEJ

Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
WIĘCEJ

Gospodarka Unii Europejskiej znajduje się w fazie ożywienia
WIĘCEJ

Komisja przedstawia reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników
WIĘCEJ

KE rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych
WIĘCEJ

Europejski semestr 2016: liczba państw członkowskich, których gospodarka doświadcza zakłóceń, zmalała w porównaniu z ubiegłym rokiem
WIĘCEJ

Powrót do strefy Schengen: Komisja przedstawia plan przywrócenia pełnego funkcjonowania systemu Schengen
WIĘCEJ

Platformy startowe dla nowych pomysłów
– ruszył program dla młodego biznesu
WIĘCEJ

Wspólny rejestr służący przejrzystości - KE zaczyna konsultacje społeczne
WIĘCEJ

LUTY

Komisja Europejska przedstawia zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA
WIĘCEJ

Nowe badania wykazują największe od sześciu lat poparcie obywateli UE dla pomocy rozwojowej
WIĘCEJ

Plan inwestycyjny dla Europy: nowe wytyczne dotyczące łączenia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z EFIS
WIĘCEJ

Internetowe rozstrzyganie sporów: nowa platforma dla konsumentów i sprzedających
WIĘCEJ

KE zainwestuje 66 milionów euro na drogę ekspresową w Polsce
WIĘCEJ

Realizacja europejskiego programu w zakresie migracji: postępy w działaniach priorytetowych
WIĘCEJ

Tegoroczna zimowa prognoza gospodarcza: Sprostać nowym wyzwaniom
WIĘCEJ

Badanie dotyczące warunków życia w miastach europejskich dostarczyło dane na temat poziomu zadowolenia mieszkańców z życia w ich miastach.
WIĘCEJ

Komisja przedstawia plan działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu
WIĘCEJ

STYCZEŃ

Sprawiedliwe opodatkowanie: Komisja będzie zapobiegać unikaniu podatków przez przedsiębiorstwa
WIĘCEJ

Erasmus+: więcej możliwości, aby lepiej wspierać przyszłe pokolenia Europy
WIĘCEJ

Komisja przeznacza 63,8 mln euro na nowe projekty związane z ochroną środowiska w UE
WIĘCEJ

Zatrudnienie i kwestie społeczne – przegląd sytuacji w 2015 r.
Inwestowanie w ludzi kluczem do wzrostu gospodarczego
WIĘCEJ

Debata o walce z terroryzmem: Państwa członkowskie muszą sobie bardziej ufać
WIĘCEJ

Komisja chce usprawnić wymianę danych z rejestrów karnych na temat obywateli państw trzecich
WIĘCEJ

Europejska legitymacja zawodowa
WIĘCEJ

Od Afganistanu po Zambię
WIĘCEJARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK