PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.12.10.2016
Komisja Europejska przedstawiła dziś pierwsze z całej serii comiesięcznych sprawozdań z postępów w realizacji skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa.

W sprawozdaniu omówiono pokrótce działania Komisji na rzecz walki z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością oraz starania podjęte w celu zwiększenia odporności Unii na tego rodzaju zagrożenia. Wymieniono w nim także obszary priorytetowe, wymagające dalszych działań, a także określono konkretne środki operacyjne na nadchodzące miesiące.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos oznajmił: Rozdrobnienie naszych ram prawnych dotyczących bezpieczeństwa sprawia, że jesteśmy podatni na zagrożenia. Należy zapewnić punkty styku wewnątrz państw członkowskich i między nimi, a także między państwami członkowskimi a agencjami unijnymi oraz między poszczególnymi systemami bezpieczeństwa i zarządzania granicami. O bezpieczeństwie całej Unii decyduje bezpieczeństwo wewnętrzne każdego państwa członkowskiego. W tym szybko zmieniającym się środowisku stworzenie rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa wymaga dopracowania wszystkich jej elementów.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King stwierdził: Terroryści nie atakują tego czy innego państwa członkowskiego. Ich ataki wymierzone są w nasz sposób życia, w naszą otwartość i naszą przyszłość. Odpowiedź na te ataki powinna być wszechstronna i trwała, oparta na zaufaniu i skutecznej współpracy między instytucjami i państwami członkowskimi. 

W sprawozdaniu podkreślono, jak ważne jest wdrożenie istniejących przepisów unijnych, a także przyspieszenie prac nad zgłoszonymi przez Komisję projektami dotyczącymi bezpieczeństwa. Prace Komisji będą skoncentrowane na wzmocnieniu walki z terroryzmem przez pozbawienie terrorystów środków, za pomocą których przeprowadzają ataki, oraz przez wzmocnienie obrony i odporności na tego rodzaju zagrożenia. Obszary priorytetowe to:

Zgodnie z prośbą przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera zawartą w piśmie do komisarza Juliana Kinga opublikowane dziś sprawozdanie jest pierwszym z całej serii comiesięcznych sprawozdań z postępów w realizacji sprawnej i skutecznej unii bezpieczeństwa. Sprawozdania te będą zawierały omówienie działań podjętych przez instytucje i agencje UE w obszarze bezpieczeństwa, ze wskazaniem obszarów, w których potrzebne są dalsze starania. Kolejne sprawozdanie z postępów przewidziane jest na listopad 2016 r.

Kontekst

Bezpieczeństwo jest stale powracającym tematem od początku kadencji Komisji pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera – począwszy od jego wytycznych politycznych opublikowanych w lipcu 2014 r., a skończywszy na najnowszym orędziu o stanie Unii z września 2016 r.

Dnia 28 kwietnia 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Europejską agendę bezpieczeństwa określającą główne działania mające na celu zapewnienie skutecznego reagowania UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w latach 2015–2020.

Od czasu przyjęcia agendy poczyniono znaczne postępy w jej realizacji. Najważniejsze obszary zostały wzmocnione dzięki przyjęciu w grudniu 2015 r. planu działania w sprawie broni palnej i materiałów wybuchowych, w lutym 2016 r. planu działania w sprawie skuteczniejszej walki z finansowaniem terroryzmu, komunikatu z 6 kwietnia 2016 r. na temat sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa oraz komunikatu z 20 kwietnia 2016 r. pt. „Realizacja Europejskiej agendy bezpieczeństwa w celu zwalczania terroryzmu i utorowania drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa”.

Uruchomienie w dniu 6 października Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zapowiedzianej przez przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii z 9 września 2015 r. – zaledwie 9 miesięcy od przedłożenia przez Komisję wniosku w tej sprawie w grudniu ubiegłego roku – świadczy o zdecydowanym dążeniu do wdrożenia środków przewidzianych w Europejskim programie w zakresie migracji, które mają na celu poprawę zarządzania i bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych Unii.

W sierpniu 2016 r. przewodniczący Juncker stworzył odrębne portfolio dotyczące unii bezpieczeństwa – świadczy to o dużej wadze, jaką Komisja przykłada do poprawy swoich działań w odpowiedzi na zagrożenie terroryzmem. Komisję będzie wspierała wszechstronna grupa zadaniowa wykorzystująca wiedzę ekspercką całej Komisji, aby zapewnić szybkie postępy i zagwarantować wdrożenie przyjętych środków. Pierwsze posiedzenie grupy zadaniowej odbyło się 22 września 2016 r.

Dodatkowe informacje

Komunikat w sprawie postępów w realizacji skutecznej i rzeczywistej unii bezpieczeństwa

Komunikat: Realizacja Europejskiej agendy bezpieczeństwa w celu zwalczania terroryzmu i utorowania drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa

Europejska agenda bezpieczeństwa

Zestawienie informacji: Unia bezpieczeństwa

Pytania i odpowiedzi: Torowanie drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa

Pismo do Juliana Kinga, komisarza ds. unii bezpieczeństwa, zawierające opis zadań

Kontakty z mediami:

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY