SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


ARCHIWUM - ROK 2022


Grudzień

Ukraina: UE uzgadnia dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji
WIĘCEJ INFORMACJI

Unia bezpieczeństwa: Komisja proponuje nowe przepisy w sprawie danych pasażera przekazywanych przed podróżą, aby ułatwić zarządzanie granicami zewnętrznymi i zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne
WIĘCEJ INFORMACJI

Działania „Maria Skłodowska-Curie”: 1,75 mld euro na nowe wnioski o stypendia dla naukowców i instytucji
WIĘCEJ INFORMACJI

Konkurs Nowy Europejski Bauhaus: rozpoczynamy nabór zgłoszeń do edycji 2023!
WIĘCEJ INFORMACJI

UE zainwestuje 13,5 mld euro w badania naukowe i innowacje w latach 2023–2024
WIĘCEJ INFORMACJI

Zapraszamy do uczestnictwa w Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego
WIĘCEJ INFORMACJI

Unijna polityka spójności: 3,85 mld euro na sprawiedliwą transformację w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu w pięciu regionach Polski
WIĘCEJ INFORMACJI

Konkurs fotograficzny pt. „Fundusze europejskie zmieniają Lublin”
WIĘCEJ INFORMACJI

Listopad

Statement by President von der Leyen on Russian accountability and the use of Russian frozen assets
Oświadczenie przewodniczącej von der Leyen w sprawie odpowiedzialności Rosji i wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów
WIĘCEJ INFORMACJI

Ochrona konkurencji: Komisja nakłada kary pieniężne w wysokości 157 mln euro na nabywców styrenu w ramach postępowania ugodowego w sprawie kartelowej
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Korpus Solidarności: ponad 142 mln euro na wolontariat na rzecz osób najbardziej potrzebujących
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejska Unia Zdrowotna: Komisja, dzięki umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień, zapewniła prawie 3,5 mln potrzebnych do pełnej terapii dawek leku przeciwko COVID-19
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja proponuje nowy unijny instrument w celu ograniczenia nadmiernego wzrostu cen gazu
WIĘCEJ INFORMACJI

Akt o usługach cyfrowych: przełomowe unijne przepisy dotyczące platform internetowych wchodzą w życie
WIĘCEJ INFORMACJI

Odbudowa Ukrainy: Komisarz Kadri Simson z wizytą w Ukrainie, aby zwiększyć wsparcie dla ukraińskiego systemu energetycznego
WIĘCEJ INFORMACJI

Październik

Zapraszamy do udziału w XXII Zjeździe Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka
WIĘCEJ INFORMACJI

W sprawozdaniu ekspertów wskazano obiecujące podejścia dotyczące najlepszych sposobów inwestowania w kształcenie i szkolenie
WIĘCEJ INFORMACJI

Ukraina: UE uzgadnia ósmy pakiet sankcji wobec Rosji
WIĘCEJ INFORMACJI

Pomoc państwa: Komisja konsultuje z państwami członkowskimi wniosek w sprawie przedłużenia i zmiany tymczasowych ram kryzysowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Rok Młodzieży (2022)
WIĘCEJ INFORMACJI

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza pomoc na wsparcie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. w Polsce
WIĘCEJ INFORMACJI

Wrzesień

Strategia Global Gateway: Przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiada środki finansowe
WIĘCEJ INFORMACJI

UE zapowiada przekazanie historycznej kwoty 715 mln euro na Globalny Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią
WIĘCEJ INFORMACJI

CETA ma pięć lat: uprzywilejowane partnerstwo na rzecz zrównoważonego wzrostu i bezpieczeństwa dostaw
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja Europejska i czołowi twórcy komiksów w walce z demonami przeszłości. Już niebawem premiera kolejnych komiksów z serii „PANEUROPA” poruszających najważniejsze kwestie społeczne.
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja zakaże sprzedaży na unijnym rynku produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej
WIĘCEJ INFORMACJI

COVID-19: Drużyna Europy przekazała swoim partnerom 47,7 mld euro na pomoc w walce z pandemią i jej skutkami
WIĘCEJ INFORMACJI

Eurobarometr: zaufanie do UE rośnie, przy silnym poparciu dla reakcji UE na rosyjską inwazję na Ukrainę i dla polityki energetycznej
WIĘCEJ INFORMACJI

Polska: UE otwiera hub ewakuacji medycznej, aby ułatwić transfer ukraińskich pacjentów
WIĘCEJ INFORMACJI

Sierpień

Wspólna polityka rolna na lata 2023–2027: Komisja zatwierdza pierwsze plany strategiczne WPR
WIĘCEJ INFORMACJI

Połączenie gazowe Polska-Słowacja: unijne fundusze wspierają bezpieczeństwo energetyczne regionu
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja proponuje uprawnienia do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2023 w celu odbudowy gatunków
WIĘCEJ INFORMACJI

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program o wartości 140 mln EUR mający na celu wsparcie przedsiębiorstw w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę
WIĘCEJ INFORMACJI

KE wypłaca pierwszą transzę nowej pomocy makrofinansowej w wysokości 1 mld euro dla Ukrainy
WIĘCEJ INFORMACJI

Lipiec

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów - 7-9 września 2022
WIĘCEJ INFORMACJI

UE i Azerbejdżan zacieśniają stosunki dwustronne, w tym współpracę energetyczną
WIĘCEJ INFORMACJI

Ukraina: UE przyznaje dostęp do finansowania z Programu UE dla zdrowia
WIĘCEJ INFORMACJI

Czerwiec

Europejski Piknik Rowerowy
WIĘCEJ INFORMACJI

Ukraina: Zwiększenie wsparcia w ramach polityki spójności w celu zaradzenia skutkom rosyjskiej agresji na Ukrainę poprzez „elastyczną pomoc dla terytoriów”
WIĘCEJ INFORMACJI

Oświadczenie komisarz Kadri Simson w sprawie rozpoczęcia handlu energią elektryczną między Ukrainą a UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejska komisarz ds. równości Helena Dalli o wizycie w Warszawie i marszu Warsaw-Kyiv Pride, 24-25 czerwca
WIĘCEJ INFORMACJI

12. konferencja ministerialna WTO przynosi kluczowe rezultaty w zakresie dotacji dla rybołówstwa, reagowania na pandemię, reformy WTO, bezpieczeństwa żywnościowego i handlu elektronicznego
WIĘCEJ INFORMACJI

Ukraina: Komisja przedstawia wytyczne mające ułatwić osobom uciekającym przed wojną dostęp do rynku pracy, szkoleń i kształcenia dorosłych
WIĘCEJ INFORMACJI

Ukraina: UE zapowiada dodatkową pomoc humanitarną o wartości 205 mln euro podczas wizyty komisarza Lenarčiča w Ukrainie
WIĘCEJ INFORMACJI

EUROPEJSKI PIKNIK ROWEROWY!
WIĘCEJ INFORMACJI

Oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na temat polskiego planu odbudowy i zwiększania odporności
WIĘCEJ INFORMACJI

NextGenerationEU: Komisja Europejska zatwierdza polski plan odbudowy i zwiększania odporności o wartości 35,4 mld euro
WIĘCEJ INFORMACJI

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Warszawie
WIĘCEJ INFORMACJI

Sprawozdanie z konwergencji – przegląd gotowości państw członkowskich do przystąpienia do strefy euro – daje Chorwacji zielone światło dla przyjęcia euro w dniu 1 stycznia 2023 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

Maj

Wspólne oświadczenie Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w sprawie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski semestr – pakiet wiosenny: Podtrzymanie ekologicznej i trwałej odbudowy w obliczu większej niepewności
WIĘCEJ INFORMACJI

Debata pt. „Przyszłość Europy”
WIĘCEJ INFORMACJI

Dzień Europy w Lublinie
WIĘCEJ INFORMACJI

Spotkanie z Konsulem Honorowym Austrii
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja ustanawia korytarze solidarnościowe, aby pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych
WIĘCEJ INFORMACJI

Nowa strategia UE na rzecz ochrony i wzmocnienia pozycji dzieci w internecie
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja zwiększa wsparcie dla wysiedlonych naukowców z Ukrainy
WIĘCEJ INFORMACJI

Badanie Eurobarometru na temat Europejskiego Roku Młodzieży: Młodzi Europejczycy coraz bardziej się angażują
WIĘCEJ INFORMACJI

Ursula von der Leyen
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejska Gra Miejska na Dzień Europy
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejska Unia Zdrowotna: europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia dla ludzi i nauki
WIĘCEJ INFORMACJI

Kwiecień

UE i partnerzy międzynarodowi przedstawili deklarację dotyczącą przyszłości internetu
WIĘCEJ INFORMACJI

Staże i praca w instytucjach Unii Europejskiej
WIĘCEJ INFORMACJI

3,5 mld EUR dla państw członkowskich na wsparcie w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja ogłasza listę 100 miast uczestniczących w misji UE w zakresie neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

UE–Indie: Wspólny komunikat prasowy w sprawie ustanowienia Rady ds. Handlu i Technologii
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisarz UE ds. energii Kadri Simson z wizytą w Polsce
WIĘCEJ INFORMACJI

„Staże i praca w instytucjach UE – instrukcja obsługi”
WIĘCEJ INFORMACJI

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program o wartości 836 mln euro na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.
WIĘCEJ INFORMACJI

Stosunki UE – Zjednoczone Królestwo
WIĘCEJ INFORMACJI

Nowy europejski Bauhaus
WIĘCEJ INFORMACJI

Strategiczne rezerwy na wypadek sytuacji wyjątkowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Połączenia przedsiębiorstw: Komisja wszczyna szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia przedsiębiorstwa Pfleiderer Polska przez przedsiębiorstwo Kronospan
WIĘCEJ INFORMACJI

Oświadczenie przewodniczącej von der Leyen w sprawie piątego pakietu sankcji wobec Rosji
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisarz UE Elisa Ferreira z wizytą w Polsce
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja przyznaje ponad 1 mld euro na innowacyjne projekty na rzecz transformacji klimatycznej UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Marzec

Nowy europejski Bauhaus: wsparcie dla miast i obywateli w zakresie inicjatyw lokalnych
WIĘCEJ INFORMACJI

Zielony Ład - nowe wnioski
WIĘCEJ INFORMACJI

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w UE: liczba ofiar śmiertelnych w 2021 r. znacznie poniżej poziomu sprzed pandemii
WIĘCEJ INFORMACJI

Unijna polityka spójności: Komisja przyjmuje pierwsze programy współpracy Interreg na lata 2021–2027
WIĘCEJ INFORMACJI

Emerytury indywidualne: ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) już działa
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia państw członkowskich przyjmujących uchodźców z Ukrainy i stopniowego zmniejszenia zależności tych państw od paliw kopalnych z Rosji.
WIĘCEJ INFORMACJI

Unijna polityka spójności: wykaz ponad 1,5 mln projektów finansowanych przez UE dostępny na nowej platformie publicznej<
WIĘCEJ INFORMACJI

Przyszłość Europy: kolejna sesja plenarna poświęcona wnioskom obywateli
WIĘCEJ INFORMACJI

UE wypłaca 300 mln euro w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy
WIĘCEJ INFORMACJI

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2022: Komisja proponuje ogólnounijne przepisy dotyczące zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
WIĘCEJ INFORMACJI

Luty

Oświadczenie przewodniczącej Ursuli von der Leyen na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i przewodniczącym Charles’em Michelem
WIĘCEJ INFORMACJI

Oświadczenie przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę
WIĘCEJ INFORMACJI

Zielony Ład: UE inwestuje ponad 110 mln euro w projekty LIFE na rzecz środowiska i klimatu w 11 krajach UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie wyroków Trybunału Sprawiedliwości dotyczących rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości
WIĘCEJ INFORMACJI

Polityka UE NIE odpowiada za 60% Twojego rachunku za prąd!
WIĘCEJ INFORMACJI

Porozmawiajmy o przyszłości Europy
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski plan walki z rakiem: nowe działania na rzecz lepszego dostępu do profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów oraz do opieki
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja proponuje pakiet nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o wartości 1,2 mld euro, zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej von der Leyen
WIĘCEJ INFORMACJI

Styczeń

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią na 2022 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

Oświadczenie przewodniczącej Ursuli von der Leyen z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
WIĘCEJ INFORMACJI

Oświadczenie przewodniczącej von der Leyen w sprawie wsparcia finansowego UE dla Ukrainy
WIĘCEJ INFORMACJI

REACT-EU: 136 mln euro na wsparcie sześciu polskich regionów w walce z pandemią koronawirusa oraz na wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja intensyfikuje działania na rzecz wysokiej jakości wolontariatu młodzieży sprzyjającego włączeniu społecznemu
WIĘCEJ INFORMACJI

XVII EDYCJA OLIMPIADY – STARTUJEMY!
WIĘCEJ INFORMACJI

FUNDUSZ O WARTOŚCI 47 MLN EURO NA RZECZ OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UNIJNYCH MŚP PODCZAS ODBUDOWY PO PANDEMII COVID-19 ORAZ W TRAKCIE TRANSFORMACJI EKOLOGICZNEJ I CYFROWEJ
WIĘCEJ INFORMACJI

POMOC PAŃSTWA: KOMISJA ZBIERA UWAGI NA TEMAT PROPONOWANYCH ZMIAN UNIJNYCH ZASAD POMOCY PAŃSTWA DLA SEKTORÓW ROLNICTWA, LEŚNICTWA I RYBOŁÓWSTWA
WIĘCEJ INFORMACJIARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK