SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


30.11.2022 Statement by President von der Leyen on Russian accountability and the use of Russian frozen assets

Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation and unspeakable suffering.
We all remember the horrors of Bucha.
First, Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state.
This is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialised court, backed by the United Nations, to investigate and prosecute Russia's crime of aggression.
We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialised court.
Secondly, Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. Russia and its oligarchs have to compensate Ukraine for the damage and cover the costs for rebuilding the country.
And we have the means to make Russia pay. We have blocked 300 billion euros of the Russian Central Bank reserves and we have frozen 19 billion euros of Russian oligarchs' money.
In the short term, we could create, with our partners, a structure to manage these funds and invest them. We would then use the proceeds for Ukraine.
And once the sanctions are lifted, these funds should be used so that Russia pays full compensation for the damages caused to Ukraine.
We will work on an international agreement with our partners to make this possible. And together, we can find legal ways to get to it.
Russia's horrific crimes will not go unpunished.


Robocze tłumaczenie:

Oświadczenie przewodniczącej von der Leyen
w sprawie odpowiedzialności Rosji i wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów

Rosyjska inwazja na Ukrainę przyniosła śmierć, zniszczenia i niewypowiedziane cierpienia.
Wszyscy pamiętamy okropności Buczy.
Po pierwsze, Rosja musi zapłacić za swoje przerażające zbrodnie, w tym za swoją zbrodnię agresji przeciwko suwerennemu państwu.
Dlatego też, kontynuując wspieranie Międzynarodowego Trybunału Karnego, proponujemy powołanie wyspecjalizowanego trybunału, wspieranego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, do badania i ścigania zbrodni rosyjskiej agresji.
Jesteśmy gotowi rozpocząć współpracę ze społecznością międzynarodową, aby uzyskać jak najszersze międzynarodowe wsparcie dla tego wyspecjalizowanego trybunału.
Po drugie, Rosja musi również zapłacić za zniszczenia, które spowodowała. Szkody poniesione przez Ukrainę szacuje się na 600 mld euro. Rosja i jej oligarchowie muszą zrekompensować Ukrainie szkody i pokryć koszty odbudowy kraju.
I mamy środki, by zmusić Rosję do zapłaty. Zablokowaliśmy 300 miliardów euro rezerw Rosyjskiego Banku Centralnego i zamroziliśmy pieniądze rosyjskich oligarchów, w kwocie 19 miliardów euro.
W krótkim okresie, moglibyśmy wspólnie z naszymi partnerami, stworzyć strukturę do zarządzania tymi funduszami i do ich inwestowania. Dochód przeznaczylibyśmy wówczas dla Ukrainy.
A po zniesieniu sankcji, środki te powinny zostać wykorzystane, aby Rosja wypłaciła pełne odszkodowanie za szkody wyrządzone Ukrainie.
Będziemy pracować nad międzynarodowym porozumieniem z naszymi partnerami, aby było to możliwe. I razem możemy znaleźć legalne sposoby, aby się to udało.
Przerażające zbrodnie Rosji nie pozostaną bezkarne.

 

Oryginalny tekst oświadczenia w języku angielskim:
President's statement on Russian accountability and (europa.eu)


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK