SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


ARCHIWUM - ROK 2017


GRUDZIEŃ

Bezpieczne produkty na jednolitym rynku UE Działania Komisji na rzecz zwiększenia zaufania
WIĘCEJ INFORMACJI

Już 278 mld euro inwestycji w gospodarkę realną Europy z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
WIĘCEJ INFORMACJI

XVII Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich "Moja Unia Europejska"
WIĘCEJ INFORMACJI

Brexit: Zalecenie Komisji Europejskiej dla Rady Europejskiej (art. 50) w sprawie osiągnięcia wystarczających postępów
WIĘCEJ INFORMACJI

Co współczesny młody człowiek może robić jako obywatel/obywatelka UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Korpus Solidarności – rok istnienia
WIĘCEJ INFORMACJI

KE: wsparcie dla regionów UE współpracujących w zakresie projektów zaawansowanych technologicznie
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja prezentuje plan działania na rzecz pogłębienia europejskiej unii gospodarczej i walutowej
WIĘCEJ INFORMACJI

LISTOPAD

Oświadczenie Komisji Europejskiej dotyczące Międzynarodowego Dnia przeciwko Przemocy wobec Kobiet
WIĘCEJ INFORMACJI

XVII Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
WIĘCEJ INFORMACJI

Oświadczenie przewodniczącego Junckera w sprawie proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych
WIĘCEJ INFORMACJI

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powołał dzisiaj oficjalnie "Grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i »robić mniej, ale efektywniej«".
WIĘCEJ INFORMACJI

Kształcenie ogólne i zawodowe w Europie: wyzwaniem pozostają nadal nierówności
WIĘCEJ INFORMACJI

UE oczekuje znacznych postępów we wdrażaniu porozumienia paryskiego na konferencji klimatycznej ONZ w Bonn
WIĘCEJ INFORMACJI

PAŹDZIERNIK

Komisja przeznaczy 30 mld euro na nowe rozwiązania w zakresie wyzwań społecznych oraz na przełomowe innowacje
WIĘCEJ INFORMACJI

Unia bezpieczeństwa: Komisja prezentuje nowe środki mające lepiej chronić obywateli UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Sprawozdanie Komisji na temat zmian na rynku pracy w Europie: bezrobocie spada, płace rosną.
WIĘCEJ INFORMACJI

Przyszłość finansów UE: nowe sprawozdanie w sprawie spójności przyczynkiem do dyskusji na temat funduszy UE po 2020 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja przyjmuje inicjatywę na rzecz przygotowania zawodowego w Europie
WIĘCEJ INFORMACJI

Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w październiku
WIĘCEJ INFORMACJI

WRZESIEŃ

Sprawozdanie Komisji na temat zmian na rynku pracy w Europie: bezrobocie spada, płace rosną
WIĘCEJ INFORMACJI

Przyszłość finansów UE: nowe sprawozdanie w sprawie spójności przyczynkiem do dyskusji na temat funduszy UE po 2020 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja przyjmuje inicjatywę na rzecz przygotowania zawodowego w Europie
WIĘCEJ INFORMACJI

Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w październiku
WIĘCEJ INFORMACJI

Unia bezpieczeństwa:
Komisja energiczniej zwalcza nielegalne treści w internecie
WIĘCEJ INFORMACJI

Orędzie o stanie Unii:
Utrzymanie i umocnienie strefy Schengen w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony wolności w Europie
WIĘCEJ INFORMACJI

Podwójna jakość produktów spożywczych:
Komisja pomaga państwom członkowskim skuteczniej walczyć z nieuczciwymi praktykami
WIĘCEJ INFORMACJI

Wejście w życie umowy handlowej między UE a Kanadą
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja zapewnia wsparcie finansowe dla polskich hodowców trzody chlewnej dotkniętych afrykańskim pomorem świń
WIĘCEJ INFORMACJI

Orędzie o stanie Unii 2017: – pakiet dotyczący demokracji: reforma inicjatywy obywatelskiej i zasad finansowania partii politycznych
WIĘCEJ INFORMACJI

Orędzie o stanie Unii 2017: chwycić wiatr w żagle
WIĘCEJ INFORMACJI

Orędzie o stanie Unii 2017
WIĘCEJ INFORMACJI

SIERPIEŃ

Opinie na temat przyszłości Europy
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejska wiosna? Według standardowego badania Eurobarometr optymizm wzrasta
WIĘCEJ INFORMACJI

LIPIEC

VRelokacja uchodźców: Kolejny etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Czech i Węgier
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja Europejska podjęła dziś szereg działań, aby chronić praworządność w Polsce.
WIĘCEJ INFORMACJI

VI Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej
WIĘCEJ INFORMACJI

Debata na temat przyszłości Europy: już 1 750 wydarzeń, dzięki którym możemy dotrzeć do ponad 30 mln Europejczyków
WIĘCEJ INFORMACJI

Przyszłość finansów UE: grupa wysokiego szczebla przedstawia rozwiązania służące uproszczeniu dostępu do funduszy europejskich
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Korpus Solidarności: ruszają miejsca pracy i staże
WIĘCEJ INFORMACJI

Przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie: jeszcze niewystarczające
WIĘCEJ INFORMACJI

CZERWIEC

Pomoc państwa: Komisja uznała, że polski podatek w sektorze detalicznym narusza unijne zasady
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja wprowadza nowy ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny
WIĘCEJ INFORMACJI

Budżet UE na miarę przyszłości: Komisja otwiera debatę na temat przyszłości finansów UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące transgranicznych postępowań upadłościowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Transport: KE proponuje przeznaczenie 2,7 mld euro na dofinansowanie 152 projektów
WIĘCEJ INFORMACJI

Innowacje w UE: jest pewna poprawa, ale niezbędne bardziej równomierne postępy
WIĘCEJ INFORMACJI

Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski program w zakresie migracji: Komisja wzywa wszystkie zainteresowane strony do utrwalenia postępów oraz podjęcia dalszych działań
WIĘCEJ INFORMACJI

MAJ

Inicjatywy KE na rzecz młodzieży mające na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia sprzyjającego włączeniu społecznemu
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja Europejska tworzy podstawy dla przyszłych działań w dziedzinie prawa konsumenckiego UE
WIĘCEJ INFORMACJI

EBI i BGK ustanawiają platformę inwestycyjną w ramach Planu Junckera na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski dialog na temat umiejętności i migracji: pracodawcy oraz Komisja razem na rzecz integracji migrantów
WIĘCEJ INFORMACJI

Od dziś europejski nakaz dochodzeniowy ułatwia organom wymiaru sprawiedliwości zwalczanie przestępczości i terroryzmu
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski semestr 2017 – pakiet wiosenny: Komisja wydaje zalecenia dla poszczególnych krajów
WIĘCEJ INFORMACJI

Sportowe świętowanie Dnia Europy!
WIĘCEJ INFORMACJI

Dzień Europy w Lublinie juz za nami - zapraszamy na relację!
WIĘCEJ INFORMACJI

Relokacja i przesiedlenia: Komisja wzywa państwa członkowskie do wypełnienia zobowiązań
WIĘCEJ INFORMACJI

W 2017 r. ponad 1 300 studentów studiów magisterskich otrzyma stypendia Erasmus Mundus
WIĘCEJ INFORMACJI

Serdecznie zapraszamy na sportowe świętowanie Dnia Europy!
WIĘCEJ INFORMACJI

KWIECIEŃ

Europejski filar praw socjalnych
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja pokazuje, jak unijna polityka spójności może wesprzeć regiony o niskim dochodzie i słabym wzroście
WIĘCEJ INFORMACJI

Dzień Europy w Lublinie - zapraszamy!
WIĘCEJ INFORMACJI

Polityka spójności UE przyczynia się do poprawy otoczenia inwestycyjnego w Europie
WIĘCEJ INFORMACJI

MARZEC

Komisja zachęca do mobilności młodzieży w Europie
WIĘCEJ INFORMACJI

Większy wybór usług finansowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Brexit w KE
WIĘCEJ INFORMACJI

EBI i BGK finansują budowę Trasy Łagiewnickiej w ramach planu Junckera
WIĘCEJ INFORMACJI

Problemy z mediami społecznościowymi
WIĘCEJ INFORMACJI

System powiadamiania o tajnych kartelach i innych naruszeniach prawa ochrony konkurencji
WIĘCEJ INFORMACJI

Gazprom a konkurencja na rynkach gazu
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Korpus Solidarności
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
WIĘCEJ INFORMACJI

Polityka powrotów
WIĘCEJ INFORMACJI

Biała Księga o przyszłości Europy
WIĘCEJ INFORMACJI

LUTY

Czy wiesz, na ile konkurencyjny jest twój region? Komisja publikuje Indeks konkurencyjności regionalnej za 2016 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejski „Europa i My”
WIĘCEJ INFORMACJI

Debata obywateli na 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich
WIĘCEJ INFORMACJI

CETA wyznacza początek nowej ery w stosunkach między UE a Kanadą
> WIĘCEJ INFORMACJI

Dostępne mieszkania. Inicjatywa na rzecz przeciwdziałania wyłączeniu społecznemu w Polsce
WIĘCEJ INFORMACJI

Rozliczalność wdrażania prawodawstwa UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Relokacje i przesiedlenia w sytuacjach nadzwyczajnych
WIĘCEJ INFORMACJI

Przepisy gospodarowania odpadami, przyrody i różnorodności biologicznej, jakości powietrza oraz jakości wody i gospodarki wodnej
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Korpus Solidarności - konsultacje.
WIĘCEJ INFORMACJI

Wspólna polityka rolna UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Negocjacje UE - Meksyk
WIĘCEJ INFORMACJI

Bliski koniec roamingu
WIĘCEJ INFORMACJI

STYCZEŃ

UE inwestuje w strategiczne połączenia drogowe w Polsce
WIĘCEJ INFORMACJI

Gospodarka o obiegu zamkniętym
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
WIĘCEJ INFORMACJI

Na szlaku emigracji
WIĘCEJ INFORMACJI

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Lepsze połączenia między północną a południową częścią Europy ze wsparciem w ramach Polityki Spójności
WIĘCEJ INFORMACJI

Ocena negocjacji TTIP
WIĘCEJ INFORMACJI

Unijne przepisy BHP
WIĘCEJ INFORMACJI

Pakiet na rzecz usług
WIĘCEJ INFORMACJI

Rozbudowa warszawskiego metra
WIĘCEJ INFORMACJIARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK