SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


18.07.2017 Debata na temat przyszłości Europy: już 1 750 wydarzeń, dzięki którym możemy dotrzeć do ponad 30 mln Europejczyków

Minęły cztery miesiące od przedstawienia przez Komisję  Białej księgi w sprawie przyszłości Europy . Debata na ten temat nabiera tempa, a bierze w niej udział już nawet ponad 30 milionów obywateli.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Bardzo cieszy mnie fakt, że tak wiele osób włącza się do debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej, którą Komisja zapoczątkowała, publikując białą księgę w dniu 1 marca 2017r. Wyrażono już wiele różnych opinii, daje się też odczuć silne dążenie do dokonania pozytywnych zmian. Ja swoją wizję przedstawię we wrześniu, ale tak naprawdę to wy nakreślicie kształt Europy przyszłości. To właśnie wy tworzycie historię. Bądźcie więc nadal aktywni i wyrażajcie swoje opinie!

Komisja zaproponowała pięć scenariuszy rozwoju UE w najbliższej dekadzie. Od tego momentu przy wsparciu instytucji politycznych i społeczeństwa obywatelskiego prowadzona jest szeroko zakrojona debata na ten temat. W ponad 1 750 wydarzeń zorganizowanych przez samą Komisję lub przy jej wsparciu wzięło do tej pory udział ponad 270 tys. obywateli. Jeszcze więcej osób uczestniczyło w tych wydarzeniach za pośrednictwem internetu (zob. dane poniżej). W nadchodzących miesiącach zorganizowane zostaną kolejne wydarzenia i debaty, a obywatele mogą również zabierać głos bezpośrednio, korzystając ze strony internetowej: https://ec.europa.eu/commission/give-your-comments_pl 

Zachęcamy Państwa do dalszego wyrażania opinii, zwłaszcza przed dorocznym orędziem o stanie Unii zaplanowanym na 13 września 2017 r., kiedy to przewodniczący Jean-Claude Juncker przedstawi swoją wizję przyszłości Europy.


Kontekst

Dnia 1 marca 2017 r., publikując Białą księgę na temat przyszłości Europy, Komisja zainaugurowała ogólnoeuropejską debatę, która umożliwi obywatelom i przywódcom kształtowanie wizji UE obejmującej 27 państw członkowskich. Zawarto w niej pięć scenariuszy ewolucji Unii do 2025 r.:

  • "Kontynuacja": UE-27 nadal realizuje pozytywny program reform;
  • "Nic poza jednolitym rynkiem": UE-27 będzie koncentrować się na jednolitym rynku, gdyż 27 państw członkowskich nie będzie w stanie porozumieć się w coraz liczniejszych dziedzinach polityki;
  • "Ci, którzy chcą więcej, robią więcej": UE-27 będzie funkcjonowała jak obecnie, ale zainteresowane państwa członkowskie będą mogły ściślej współpracować w określonych dziedzinach;
  • "Robić mniej, ale efektywniej": UE skoncentruje się na skuteczniejszej i sprawniejszej realizacji celów w wybranych dziedzinach polityki, ograniczy zaś swoje działania gdzie indziej;
  • "Robić wspólnie znacznie więcej": państwa członkowskie zdecydują się dzielić więcej uprawnień, zasobów i decyzji we wszystkich dziedzinach.

Scenariusze te obejmują szereg możliwości, a wyniki ich zastosowania mogą być różne, w zależności od obszaru polityki. Pokazują one obrazowo przyszłość Europy, nie wykluczają się wzajemnie ani nie są wyczerpujące.

Po zakończeniu szczytu w Rzymie Komisja przedstawiła również szereg dokumentów dotyczących kluczowych zagadnień dla Europy:

1) rozwoju społecznego wymiaru Europy;
2) pogłębienia unii gospodarczej i walutowej;
3) wykorzystania możliwości płynących z globalizacji;
4) przyszłości europejskiej obronności i
5) przyszłości finansów UE.

W orędziu o stanie Unii zaplanowanym na wrzesień 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker przedstawi dalsze wizje rozwoju tych koncepcji, a pierwsze wnioski mogą zostać sformułowane na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2017 r. Pomoże to w podejmowaniu decyzji co do dalszych działań, jakie należy zrealizować przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanymi na czerwiec 2019 r.


Dodatkowe informacje

Nota informacyjna: Debata na temat przyszłości Europy.
Obejrzyj przemówienie w mediach społecznościowych korzystając z hasztagu #SOTEU. Strona internetowa www.ec.europa.eu/soteu
Biała księga w sprawie przyszłości Europy
Proces refleksji nad białą księgą
Dialog obywatelski
Badania Eurobarometru na temat przyszłości Europy przeprowadzone w październiku 2016 r. i w kwietniu 2017 r.
Historia Europy: od 60 lat podążamy wspólnie jedną drogą
Zrób to sam: gołąb z origami z okazji 60-lecia UE
#EU60 #FutureOfEurope

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK