SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


PRAKTYCZNE INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wyjeżdżasz za granicę na wakacje lub do szkoły albo pracodawca oddelegował Cię do pracy za granicą na krócej niż 12 miesięcy? Zadbaj o EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne w Twoim stanie zdrowia do końca pobytu w danym kraju. Nie refunduje jednak leczenia planowanego.

EKUZ nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swoją kartę, także dziecko. EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica.

   jak korzystać z EKUZ w każdym z 28 państw Unii Europejskiej?
   gdzie zadzwonić w sytuacjach nadzwyczajnych?
   jaki zakres świadczeń obejmuje EKUZ?
   gdzie zwrócić się o zwrot kosztów leczenia?


Dowiedz się więcej w portalu pacjent.gov.pl


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK