SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


ARCHIWUM - ROK 2021


Grudzień

SYMULACJA OBRAD PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTA
WIĘCEJ INFORMACJI

SYMULACJA OBRAD PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WIĘCEJ INFORMACJI

Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka
WIĘCEJ INFORMACJI

Nowe przepisy w dziedzinie VAT zapewniają państwom członkowskim większą elastyczność, a jednocześnie wspierają priorytety UE w zakresie ochrony środowiska, cyfryzacji i zdrowia publicznego
WIĘCEJ INFORMACJI

Listopad

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w kwestii zwiększenia udostępniania danych oraz wspierania europejskich przestrzeni danych
WIĘCEJ INFORMACJI

Koronawirus: Komisja proponuje wzmocnienie koordynacji działań na rzecz bezpiecznego podróżowania w UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Unia zdrowotna: tańsze i dostępniejsze leki
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Korpus Solidarności: ponad 138 mln euro na wsparcie projektów wolontariatu młodzieży w 2022 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja zainwestuje prawie 2 mld euro z programu „Cyfrowa Europa” w celu uzyskania postępów w realizacji transformacji cyfrowej
WIĘCEJ INFORMACJI

Oświadczenie przewodniczącej Ursuli von der Leyen w sprawie sytuacji na granicy między Polską a Białorusią
WIĘCEJ INFORMACJI

Październik

EuroChangeMakers
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja wzmacnia cyberbezpieczeństwo urządzeń i produktów bezprzewodowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja rozpoczyna prace nad ogłoszeniem roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejska Rada ds. Innowacji ogłasza nową edycję wyboru liderów wśród start-upów
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja zaoferuje młodym Europejczykom 60 tys. biletów kolejowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Oświadczenie Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja Europejska potwierdza pierwszeństwo prawa UE
WIĘCEJ INFORMACJI

EuroChangeMakers
WIĘCEJ INFORMACJI

Światowy Dzień Nauczyciela: Komisja uruchamia narzędzie, które ma pomagać nauczycielom szkół podstawowych i średnich w korzystaniu z technologii cyfrowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja przedstawia pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego
WIĘCEJ INFORMACJI

WRZESIEŃ

Connecting Europe Express już w Polsce
WIĘCEJ INFORMACJI

Jakie Niemcy po Angeli Merkel? Perspektywa państw Europy Środkowej i Wschodniej
WIĘCEJ INFORMACJI

Kolej na Polskę. Kolej na lubelskie p relacja z seminarium
WIĘCEJ INFORMACJI

Orędzie o stanie Unii za 2021 r., wygłoszone przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen
WIĘCEJ INFORMACJI

Kolej na Polskę. Kolej na lubelskie
WIĘCEJ INFORMACJI

SIERPIEŃ

Europejski Olsztyn Green Festival
WIĘCEJ INFORMACJI

LIPIEC

Jubileuszowy Europejski Piknik Rowerowy
WIĘCEJ INFORMACJI

Szkoła Europejska 2021 - zapraszamy młodzież do udziału
WIĘCEJ INFORMACJI

Stosowanie prawa UE w 2020 r.: ochrona naszych uzgodnionych zasad i wspólnych wartości podczas pandemii
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje nową strategię ochrony i odbudowy lasów w UE
WIĘCEJ INFORMACJI

INAUGURACJA PUNKTU EUROPE DIRECT LUBLIN
WIĘCEJ INFORMACJI

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje przekształcenie gospodarki i społeczeństwa UE, aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne
WIĘCEJ INFORMACJI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA EUROPEJSKI PIKNIK ROWEROWY!
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja wzywa państwa członkowskie do stworzenia bardziej konkurencyjnego i dynamicznego rynku usług biznesowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Prawa człowieka: Posłowie chcą, by korupcja była karana sankcjami UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Praworządność: Parlament chce niezwłocznego rozpoczęcia dochodzeń
WIĘCEJ INFORMACJI

Polityka spójności UE: 118 mln EUR dla Polski i Gujany Francuskiej
WIĘCEJ INFORMACJI

CZERWIEC

Wyniki konkursu Mój Dzień Europy” #EUCHALLENGE #DzieńEuropy2021.
WIĘCEJ INFORMACJI

Prawo klimatyczne: posłowie potwierdzili porozumienie o neutralności klimatycznej do 2050
WIĘCEJ INFORMACJI

Uruchomiono europejską platformę zwalczania bezdomności
WIĘCEJ INFORMACJI

UE otwiera drogę do unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19
WIĘCEJ INFORMACJI

Parlament wzywa do zniesienia patentu na szczepionkę przeciw COVID-19
WIĘCEJ INFORMACJI

Jaka przyszłość Europy? Wnioski organizacji pozarządowych woj. lubelskiego
WIĘCEJ INFORMACJI

Polityka spójności UE: 310,5 mln euro dla Polski na łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu związanego z koronawirusem
WIĘCEJ INFORMACJI

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19: unijna brama sieciowa obsługująca siedem krajów uruchomiona miesiąc przed terminem
WIĘCEJ INFORMACJI

MAJ

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: inauguracyjna sesja plenarna, wydarzenie z udziałem obywateli w czerwcu
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja wypłaca dwunastu państwom członkowskim 14,1 mld euro w ramach SURE
WIĘCEJ INFORMACJI

Koronawirus: Komisja podpisuje trzecią umowę z BioNTech-Pfizer na dodatkowe 1,8 mld dawek
WIĘCEJ INFORMACJI

Posłowie zatwierdzają nowy, bardziej integracyjny program Erasmus+
WIĘCEJ INFORMACJI

Opodatkowanie dostosowane do nadchodzących wyzwań: Komisja proponuje nową, ambitną strategię dotyczącą opodatkowania działalności gospodarczej
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Zielony Ład: Komisja przyjmuje strategiczne wytyczne dotyczące zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury w UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Cyfrowa dekada Europy: Komisja rozpoczyna konsultacje i debatę na temat unijnych zasad cyfrowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Wiosenna prognoza gospodarcza na 2021 r.: Gotowość do działania
WIĘCEJ INFORMACJI

Webinarium: 30 lat Trójkąta Weimarskiego: bilans, szanse i wyzwania
WIĘCEJ INFORMACJI

Konkurs Fotograficzny „Mój Dzień Europy” #EUCHALLENGE #DzieńEuropy2021.
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja proponuje nowe rozporządzenie, które ma rozwiązać problem zakłóceń powodowanych przez subsydia zagraniczne na jednolitym rynku
WIĘCEJ INFORMACJI

MŁODY GŁOS EUROPY - JAK MŁODE POLKI I POLACY WIDZĄ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejska Unia Zdrowotna: otwarte konsultacje publiczne Komisji poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia
WIĘCEJ INFORMACJI

KWIECIEŃ

Certyfikat szczepień UE na COVID-19 musi ułatwiać swobodne przemieszczanie się bez dyskryminacji
WIĘCEJ INFORMACJI

Zarządzanie migracjami: nowa strategia UE dotycząca dobrowolnych powrotów i reintegracji
WIĘCEJ INFORMACJI

Webinar: NATO 2030: perspektywa Polski, Niemiec i USA
WIĘCEJ INFORMACJI

Ostatnia debata w Parlamencie przed podpisaniem umowy o stosunkach między UE i Wielką Brytanią
WIĘCEJ INFORMACJI

CZY EUROPEJSKA UNIA ZDROWOTNA JEST POTRZEBNA?
WIĘCEJ INFORMACJI

PANDEMIA DEZINFORMACJI – CZY JEST NA NIĄ LEKARSTWO?
WIĘCEJ INFORMACJI

Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka – Online
WIĘCEJ INFORMACJI

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: uruchomienie wielojęzycznej platformy cyfrowej
WIĘCEJ INFORMACJI

NextGenerationEU: Komisja chce pozyskać do 800 mld euro, aby sfinansować odbudowę
WIĘCEJ INFORMACJI

Konferencja w sprawie Przyszłości Europy: start platformy dla obywateli 19 kwietnia
WIĘCEJ INFORMACJI

Koronawirus: Komisja uruchamia 123 mln euro na badania naukowe i innowacje w celu zwalczania zagrożeń związanych z wariantami
WIĘCEJ INFORMACJI

MARZEC

Praworządność: Komisja Europejska kieruje sprawę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów i zwraca się o zarządzenie środków tymczasowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja wypłaca sześciu państwom członkowskim kolejne 13 mld euro w ramach SURE
WIĘCEJ INFORMACJI

Zwiększenie zaufania do badań naukowych nad produktami spożywczymi: nowe przepisy sprzyjają większej przejrzystości i niezależności
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Zielony Ład: Komisja przedstawia działania w celu pobudzenia produkcji ekologicznej
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja proponuje działania na rzecz przestrzegania praw dziecka i wspierania dzieci w potrzebie
WIĘCEJ INFORMACJI

Sprawozdanie potwierdza: SURE skutecznie chroni miejsca pracy i dochody
WIĘCEJ INFORMACJI

Koronawirus: Komisja proponuje system zielonych zaświadczeń cyfrowych
WIĘCEJ INFORMACJI

ZJAZD SZKOLNYCH KLUBÓW AKTYWNEGO EUROPEJCZYKA
WIĘCEJ INFORMACJI

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: zaangażowanie we współpracę z obywatelami na rzecz budowania odporniejszej Europy
WIĘCEJ INFORMACJI

Zwalczanie lokalnych ognisk koronawirusa
WIĘCEJ INFORMACJI

Webinar: Plan odbudowy Europy po pandemii Covid-19
WIĘCEJ INFORMACJI

II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski filar praw socjalnych: od zasad do działań
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja przedstawia zaktualizowane podejście do działań w zakresie polityki fiskalnej w odpowiedzi na pandemię koronawirusa
WIĘCEJ INFORMACJI

Unia Europejska A.D. 2021: od prezydencji Niemiec do prezydencji Portugalii w Radzie UE
WIĘCEJ INFORMACJI

LUTY

Komisja proponuje nowe rozporządzenie, aby podróżni w UE mogli nadal korzystać z bezpłatnego roamingu
WIĘCEJ INFORMACJI

Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – nowa unijna strategia przystosowania się do zmiany klimatu
WIĘCEJ INFORMACJI

Pomoc państwa: ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania
WIĘCEJ INFORMACJI

Przemysł UE: Komisja podejmuje działania na rzecz zwiększenia synergii między przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosi pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”
WIĘCEJ INFORMACJI

Prognoza gospodarcza z zimy 2021 r.: Ciężka zima, ale widać światło na końcu tunelu
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie przez Parlament Europejski Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
WIĘCEJ INFORMACJI

Południowe sąsiedztwo: UE proponuje nowy program dla regionu Morza Śródziemnego
WIĘCEJ INFORMACJI

Plan działania SAMIRA: Technologie radiologiczne i jądrowe wspierają europejski plan walki z rakiem
WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski plan walki z rakiem: Nowe unijne podejście do profilaktyki, leczenia i opieki
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja wypłaca dziewięciu państwom członkowskim 14 mld euro w ramach SURE
WIĘCEJ INFORMACJI

STYCZEŃ

Przegląd stron internetowych pod kątem pseudoekologicznego marketingu: połowa twierdzeń dotyczących ekologiczności nie jest poparta dowodami
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja Europejska wyemitowała pierwsze w 2021 r. unijne obligacje w ramach instrumentu SURE.
WIĘCEJ INFORMACJI

Praworządność: Komisja podejmuje kolejne działanie w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby chronić niezawisłość sędziów w Polsce
WIĘCEJ INFORMACJI

Porozumienie w sprawie dodatkowego wsparcia finansowego dla osób najbardziej potrzebujących w ramach REACT-EU
WIĘCEJ INFORMACJI

Posłowie PE chcą nałożenia nowych sankcji na Rosję z powodu uwięzienia Nawalnego
WIĘCEJ INFORMACJI

Szczepienia przeciw COVID-19 - Konieczna jest wspólna i solidarna odpowiedź UE
WIĘCEJ INFORMACJI

Koronawirus: Komisja zakończyła wstępne rozmowy z firmą Valneva w sprawie zabezpieczenia dostępu do nowej potencjalnej szczepionki
WIĘCEJ INFORMACJI

COVID-19: Komisja wspiera placówki służby krwi w celu zwiększenia pobierania osocza ozdrowieńców COVID-19
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja proponuje zakup nawet 300 mln dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer
WIĘCEJ INFORMACJI

Komisja Europejska zatwierdziła drugą bezpieczną i skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19
WIĘCEJ INFORMACJI

FUNDUSZ EUROPEJSKIEJ RADY DS. INNOWACJI: PIERWSZE INWESTYCJE KAPITAŁOWE O WARTOŚCI 178 MLN EURO W PRZEŁOMOWE INNOWACJE
WIĘCEJ INFORMACJIARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK