SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


02.06.2021 Polityka spójności UE: 310,5 mln euro dla Polski na łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu związanego z koronawirusem

Komisja zatwierdziła modyfikację Programu Operacyjnego „Inteligentny rozwój” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy REACT-EU, aby zwiększyć o 310,5 mln EUR środki dostępne na pomoc w zwalczaniu skutków pandemii koronawirusa i przygotowaniu odbudowy.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: „Z przyjemnością zatwierdzam pierwszą w Polsce zmianę Programu Operacyjnego w ramach REACT-EU. Polityka spójności zapewnia wsparcie obywatelom europejskim, gdy go najbardziej potrzebują, umożliwiając im powrót do normalnego życia jeszcze silniejszym. Zachęcam wszystkie państwa członkowskie do pełnego wykorzystania korzyści, jakie oferuje REACT-EU."

273,6 mln EUR ożywi "Fundusz pożyczkowy", który zapewni korzystne pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczki mogą być wykorzystane na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych, a także ewentualne wydatki inwestycyjne. Dodatkowo 25 mln EUR zostanie przeznaczone na bony na nowe rozwiązania w dziedzinie cyfryzacji przedsiębiorstw w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej gospodarki. Ponadto, 11,9 mln EUR zostanie przeznaczone na nową oś priorytetową pomocy technicznej REACT-EU, aby zapewnić jak najszerszy zakres pomocy dla przedsiębiorców.

Inicjatywa REACT-EU jest częścią NextGenerationEU i zapewnia dodatkowe 50,6 mld EUR (w cenach bieżących) w latach 2021 i 2022 na rzecz programów polityki spójności. Środki koncentrują się na wspieraniu odporności rynku pracy, miejsc pracy, MŚP i rodzin o niskich dochodach, a także na tworzeniu trwałych podstaw transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

Więcej informacji:

Vivian Loonela - Tel.: +32 229 66712; Veronica Favalli - Tel.: +32 229 87269

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK