SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


29.10.2021 EuroChangeMakers

Narodowy Hackathon Obywatelski w Europie Środkowo-Wschodniej, który był częścią międzynarodowego projektu EuroChangeMakers, został zorganizowany przez Europejski Dom Spotkań oraz EUROPE DIRECT Lublin. Warsztaty odbyły się 25 października 2021 r. w godzinach: 10:00-14:00, w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W spotkaniu udział wzięło 36 uczestników w wieku 18-35 lat, którym tematy priorytetów Komisji Europejskiej i przyszłość Unii Europejskiej nie są obce. Zostali oni podzieleni na sześć grup, których zadaniem była identyfikacja problemów istniejących w naszym społeczeństwie oraz znalezienie na nie rozwiązań w trzech obszarach tematycznych: społeczeństwo, cyfryzacja i ochrona środowiska.

Uczestnicy, zgodnie z założeniami metody Design Thinking, zidentyfikowali potrzeby, jakie występują w naszym społeczeństwie, określili grono odbiorców i dostosowali swoje pomysły do rzeczywistości, jaka nas otacza. Po „burzy mózgów” grupy zostały poproszone o przelanie swoich rozwiązań na papier i zaprezentowanie ich przed uczestnikami. Po owocnych dyskusjach i konstruktywnych komentarzach kolegów i koleżanek otrzymaliśmy 6 propozycji, które prezentujemy poniżej:

  1. SPOŁECZEŃSTWO: Popularyzacja sportu niepełnosprawnych wśród Polaków. Program zakłada promowanie parasportu za pomocą mediów tradycyjnych i social media tak, aby zawodnicy paraolimpiady byli rozpoznawani przez rodaków. Taka promocja znacznie wpłynie na odbiór tych dyscyplin sportowych, co będzie miało wymierny wpływ na dofinansowanie zawodników i kadry przez zainteresowanych sponsorów.
  2. OCHRONA ŚRODOWISKA: Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w regionie. Program zakłada dofinansowanie oczyszczaczy powietrza i filtrów w gospodarstwach domowych oraz firmach o dużej emisji CO2.
  3. OCHRONA ŚRODOWISKA: Zwiększanie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród Polaków. Program zakłada powstanie niestandardowej reklamy „bycia eko”, do której zaangażowana zostałaby osoba ze świata show-biznesu. Akcja dotyczy wykupienia koszulki i zrobienia sobie w niej zdjęcia podczas zbierania i segregowania śmieci. Uczestnik akcji, który po umieszczeniu zdjęcia w koszulce w social media, który uzyska największy zasięg, zdobędzie nagrodę pieniężną.
  4. SPOŁECZEŃSTWO: Zapobieganie i zmniejszenie rosnącej liczby problemów związanych ze zdrowiem psychicznym w społeczeństwie. Program zakłada dofinansowania tego sektora ochrony zdrowia, kształcenie specjalistów w dziedzinie psychologii i psychiatrii, wyposażenie i dofinansowanie placówek.
  5. SPOŁECZEŃSTWO: Edukacja społeczeństwa na temat zdrowia i chorób. Program zakłada organizację konferencji naukowych skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Organizatorzy mieliby za zadanie przygotowanie materiałów konferencyjnych tłumaczących w prosty i nieskomplikowany sposób skutków i konsekwencji np. wystąpienia pandemii, przeciwdziałania występowania ognisk chorobowych oraz zachęcających społeczeństwo do profilaktyki zdrowia.
  6. CYFRYZACJA: Udostępnianie i popularyzacja narzędzi cyfrowych oraz dostępu do wiedzy w społeczeństwie. Program zakłada formę dofinansowania dla gmin wiejskich, aby uzyskały dostęp do Internetu. Przewidziana jest również organizacja warsztatów z obsługi narzędzi cyfrowych, które będą skierowane do różnych grup społecznych np. do seniorów lub osób wykluczonych cyfrowo. Dodatkowo przeprowadzone zostaną w każdej gminie prelekcje na temat identyfikowania fake newsów i poszukiwania wiarygodnych źródeł informacji.

Wydarzenie miało również na celu wyjawienie kandydatów do sieci 100 EuroChangeMakers, którzy będą reprezentować Polskę na międzynarodowym spotkaniu w Rumunii.


Partnerami wydarzenia byli:
Wspólnie.eu – społeczność działająca na rzecz Europy, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych – ERIA.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK