SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


08.07.2021 Praworządność: Parlament chce niezwłocznego rozpoczęcia dochodzeń

Rozporządzenie o warunkowości służącej ochronie budżetu UE nie wymaga żadnych dodatkowych wyjaśnień, a naruszenia praworządności muszą zostać niezwłocznie usunięte.

W rezolucji przyjętej w czwartek na sesji plenarnej 529 głosami do 150, przy 14 wstrzymujących się, posłowie wyrazili ubolewanie, że Komisja postanowiła zastosować się do niewiążących konkluzji Rady Europejskiej z grudnia 2020 roku i opóźnić stosowanie rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości budżetu UE poprzez opracowanie wytycznych dotyczących jego stosowania.

Wytyczne nie powinny ograniczać prawa

Posłowie podkreślają, że wytyczne nie mogą zmieniać, rozszerzać ani zawężać tekstu Rozporządzenia. Aby wnieść wartość dodaną, wytyczne muszą wyjaśniać, w jaki sposób przepisy Rozporządzenia będą stosowane w praktyce, i w związku z tym terminowo określać procedurę, definicje i metodologię, unikając zbyt szczegółowych definicji oraz abstrakcyjnych pojęć zawartych w rozporządzeniu.

Wzywają oni również Komisję do zawarcia w rozporządzeniu jasnego, precyzyjnego i przyjaznego dla użytkownika systemu składania skarg.

Należy bezzwłocznie zająć się naruszeniami praworządności

Posłowie wzywają Komisję do szybkiego zbadania wszelkich potencjalnych naruszeń zasad praworządności, "które mają lub mogą mieć poważny wpływ na należyte zarządzanie finansami z budżetu Unii", zaznaczając, że "sytuacja w niektórych państwach członkowskich już teraz uzasadnia podjęcie natychmiastowych działań".

Komisja powinna jak najszybciej przedstawić Parlamentowi sprawozdania dotyczące pierwszych analizowanych spraw, uważają posłowie.

Parlament może podjąć działania prawne przeciwko Komisji

Posłowie krytykują Komisję za niedotrzymanie terminu 1 czerwca 2021 roku, wyznaczonego przez Parlament na zastosowanie rozporządzenia i przyjęcie wytycznych. Przyjmując z zadowoleniem pismo przewodniczącego Parlamentu z 23 czerwca, w którym stwierdza on, że jeśli Komisja nie podejmie działań, PE wniesie sprawę do Trybunału Sprawiedliwości i dodają, że Parlament musi kontynuować niezbędne przygotowania na mocy art. 265 TFUE przeciwko Komisji za "zaniechanie działania".

Cytaty

"Ludzie obawiają się o swoje wolności, mniejszości są tłamszone, wolne media są zamykane lub kupowane przez rządowych oligarchów, systemy sądownicze są upolitycznione, a niezależni sędziowie zastępowani przez lojalistów partyjnych. Wszystko to odbywa się za pieniądze UE i nie powinno mieć miejsca w Europie w 2021 roku",  powiedział współsprawozdawca Petri Sarvamaa (EPP, FI) podczas debaty poprzedzającej głosowanie. "Parlament wszczął zatem procedurę prawną, aby Komisja stosowała rozporządzenie o systemie warunkowości budżetu od jesieni", dodał.

“Znów mówimy o mechanizmie uwarunkowania budżetu od praworządności. Ale kiedy wreszcie doczekamy się jakichś działań? Mechanizm wszedł w życie 1 stycznia, a mimo to nie został wdrożony. Od początku bardzo wyraźnie mówiliśmy, że te wytyczne nie są potrzebne. Uzgodniliśmy rozporządzenie i oczekujemy, że zostanie ono w końcu zastosowane”, powiedziała, podczas tej samej debty, współsprawozdawczyni Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES). 

Nagranie debaty

Kontekst

Rozporządzenie w sprawie uwarunkowań dotyczących praworządności, mające na celu ochronę funduszy UE przed ich ewentualnym niewłaściwym wykorzystaniem przez rządy UE, weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. W ramach nowych przepisów nie zaproponowano jednak żadnych instrumentów. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o opóźnienie ich stosowania, tak by państwa członkowskie mogły je zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości UE (Polska i Węgry uczyniły to 11 marca 2021 roku), oraz do czasu, gdy Komisja opracuje szczegółowe wytyczne dotyczące ich stosowania.

rezolucji przyjętej w marcu 2021 Parlament Europejski powtórzył, że stosowanie nowego rozporządzenia nie może podlegać żadnym wytycznym.

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK