SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


08.04.2021 Konferencja w sprawie Przyszłości Europy: start platformy dla obywateli 19 kwietnia

  • Zaproszenie dla obywateli UE: "Przyszłość jest w Twoich rękach"
  • Trwają prace nad uruchomieniem platformy cyfrowej konferencji, zaplanowanym na 19 kwietnia
  • Przygotowania do inauguracji 9 maja (Dzień Europy)

Podczas posiedzenia w środę Rada Wykonawcza Konferencji w sprawie Przyszłości Europy pracowała nad przygotowaniem jej rozpoczęcia.

Rada Wykonawcza zatwierdziła wielojęzyczną platformę cyfrową, która umożliwi obywatelom z całej UE aktywne uczestnictwo w konferencji. Uzgodniła również swoje metody pracy i poczyniła zaawansowane przygotowania do inauguracji konferencji w Dniu Europy (9 maja).

Otwarta i integrująca debata na temat demokracji uczestniczącej

Od 19 kwietnia, dzięki nowej wielojęzycznej platformie cyfrowej, obywatele z całej Europy będą mieli możliwość przedstawienia swoich poglądów na każdy temat, który uznają za istotny dla przyszłości UE. Umożliwi to obywatelom - po raz pierwszy na szczeblu UE - przedstawianie swoich pomysłów, komentowanie pomysłów innych osób, tworzenie wydarzeń i uczestniczenie w nich. Platforma będzie centralnym punktem konferencji, miejscem, w którym gromadzone i udostępniane będą wszystkie materiały związane z konferencją, w tym wydarzenia zdecentralizowane, Panele Obywatelskie oraz Sesje Plenarne konferencji.

Specjalny mechanizm przekazywania informacji zwrotnych będzie gromadził i analizował najważniejsze poruszone kwestie, tak aby można je było uwzględnić również podczas Paneli Obywatelskich i Sesji Plenarnych konferencji. Platforma zapewni również informacje na temat struktury i prac konferencji, a także zasoby dla organizatorów wydarzeń, w tym katalog najważniejszych imprez, za pomocą którego będą oni mogli promować swoje inicjatywy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Obywatele będą mogli łatwo wyszukać wydarzenia, w których chcą uczestniczyć dzięki mapie wydarzeń.

Po zakończeniu obrad współprzewodniczący Rady Wykonawczej oświadczyli:

Guy Verhofstadt (RE, BE) z Parlamentu Europejskiego powiedział: "Musimy uczynić tę dyskusję tak żywą, jak to tylko możliwe, a w czasach COVID oznacza to, że powinniśmy jak najwięcej eksperymentować z platformami cyfrowymi. Dzięki tej platformie oferujemy narzędzia, które dadzą wszystkim obywatelom szansę na aktywne zaangażowanie się w debatę, a my zadbamy o to, by ich pomysły zostały uwzględnione w analizie i wnioskach z konferencji. To jest ich przyszłość, zatem to jest ich Konferencja."

Portugalska sekretarz stanu ds. UE w imieniu prezydencji w Radzie UE Ana Paula Zacarias stwierdziła, że "Platforma cyfrowa wprowadzi Europejczyków do przestrzeni publicznej. Dzięki niej będą mogli wyrazić swoje obawy, podzielić się marzeniami i oczekiwaniami oraz nawiązać kontakt ze swoimi przedstawicielami. Unia potrzebuje siły swoich obywateli, aby stać się silniejsza. Jest to decydujący moment, który pozwoli nam szczerze i bez tematów tabu dyskutować o różnych poglądach."

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. demokracji i demografii, Dubravka Šuica, stwierdziła: "Uruchomienie platformy cyfrowej za dziesięć dni zapewni naszym obywatelom wyjątkową przestrzeń, w której będą mogli angażować się w rozmowy i debaty w całej Europie. Pozwoli ona ludziom dzielić się swoimi pomysłami, obawami, nadziejami i marzeniami - i to we wszystkich językach urzędowych UE. Tempo jest coraz większe i z niecierpliwością czekam na wyniki."

Oficjalny hasztag Konferencji #PrzyszloscJestTwoja jest zaproszeniem dla obywateli UE do wzięcia udziału w określeniu przyszłości Europy: „Przyszłość jest w Twoich rękach”.

Inauguracja w Dniu Europy

Ponadto Rada Wykonawcza poczyniła znaczne postępy w przygotowaniach do inauguracji Konferencji w Dniu Europy (9 maja), o ile pozwolą na to warunki zdrowotne. Przyjęła również decyzję o własnych metodach pracy i przeprowadziła pierwszą dyskusję na temat projektu regulaminu dotyczącego składu i pracy Sesji Plenarnych konferencji.

Kolejne etapy

Rada Wykonawcza spotka się ponownie 21 kwietnia, aby zakończyć dyskusję nad regulaminem oraz zająć się innymi działaniami koniecznymi przy organizacji Konferencji.

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK