SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


14.10.2021 Europejska Rada ds. Innowacji ogłasza nową edycję wyboru liderów wśród start-upów

Europejska Rada ds. Innowacji Komisji Europejskiej wybrała 65 innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, które otrzymają 363 mln euro na finansowanie innowacji przełomowych. Każde przedsiębiorstwo otrzyma finansowanie w postaci połączenia subwencji i inwestycji kapitałowych w wysokości do 17 mln euro w celu opracowania i zwiększenia skali swoich innowacji przełomowych w dziedzinie opieki zdrowotnej, technologii cyfrowych, energii, biotechnologii, przestrzeni kosmicznej i innych. Jest to pierwsza grupa przedsiębiorstw, która będzie finansowana w ramach pełnowymiarowego instrumentu „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: „Akcelerator” EIC jest wyjątkowym europejskim instrumentem finansowym Europejskiej Rady ds. Innowacji. Wspiera rozwój najwyższej klasy innowacji poprzez przyciąganie inwestorów prywatnych i oferuje szereg usług wspierających zwiększenie ich skali. Wraz z Europejską Radą ds. Innowacji dążymy do tego, by Europa stała się liderem w dziedzinie innowacji i nowych technologii, inwestując w nowe rozwiązania w zakresie wyzwań zdrowotnych, środowiskowych i społecznych, przed którymi stoimy.

Przedsiębiorstwa zostały wybrane w wyniku nowej dwuetapowej procedury wprowadzonej w ramach programu „Horyzont Europa”. Wnioski są rygorystycznie oceniane przez ekspertów zewnętrznych, po czym wnioskodawcy stają przed jury składającym się z doświadczonych inwestorów i przedsiębiorców. Wśród wybranych przedsiębiorstw znajdują się:

  • holenderska firma Sensius BV, która opracowała system termoterapii w celu leczenia raka głowy i szyi bez negatywnych skutków ubocznych;
  • francuskie przedsiębiorstwo Alice & Bob, które opracowało nowy rodzaj samonaprawiającego się kwantowego sprzętu komputerowego umożliwiającego budowę pierwszych na świecie komputerów kwantowych odpornych na awarie;
  • litewska firma UAB INOVATYVI MEDICINA, która opracowała inteligentny, sensoryczny, zdalny system robotyczny umożliwiający wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych bez narażenia na szkodliwe promieniowanie rentgenowskie;
  • norweska firma Bluegrove AS, która wprowadziła najbardziej zaawansowane rozwiązanie w zakresie monitorowania i przewidywania dobrostanu łososi w celu zapewnienia dobrostanu ryb.

65 zwycięskich przedsiębiorstw ma siedzibę w 16 krajach. Szczególnie wysokie było zainteresowanie finansowaniem kapitałowym za pośrednictwem nowego funduszu EIC – o tego rodzaju wsparcie zwróciło się 60 z 65 przedsiębiorstw. W związku z tym przewiduje się, iż z łącznej kwoty 363 mln euro 227 mln euro będzie miało postać komponentu inwestycyjnego.

Kontekst

„Akcelerator” EIC oferuje przedsiębiorstwom typu start-up i MŚP dotacje w wysokości do 2,5 mln euro, którym towarzyszyć będą inwestycje w ich akcje/udziały za pośrednictwem funduszu EIC w wysokości od 0,5 do 15 mln euro. Oprócz wsparcia finansowego wszystkie projekty korzystają z szeregu usług z zakresu przyspieszania rozwoju przedsiębiorstw, które zapewniają dostęp do najlepszej wiedzy fachowej, wartościowych partnerów korporacyjnych, inwestorów i innych podmiotów z ekosystemu innowacji. 

Europejska Rada ds. Innowacji została uruchomiona w marcu 2021 r., po udanym etapie pilotażowym w latach 2018–2020, jako główna nowość programu „Horyzont Europa”. Dysponuje ona budżetem w wysokości ponad 10 mld euro, z czego około 1,1 mld euro zostało w 2021 r. przeznaczone na instrument „Akcelerator” EIC. Większość funduszy przeznaczona jest na innowacje przełomowe w każdej dziedzinie, natomiast 495 mln euro przeznaczono na strategiczne technologie w dziedzinie zdrowia i technologii cyfrowych oraz rozwiązania w ramach Zielonego Ładu.

W pierwszej połowie tego roku, w styczniu i czerwcu, w ramach projektu pilotażowego EIC odbyły się dwie rundy naboru do uzyskania bezpośrednich inwestycji kapitałowych. 111 wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP otrzymało ponad 500 mln euro na rozwój innowacji przełomowych. Wśród nich znalazły się dwa przedsiębiorstwa typu jednorożec.

W tym roku w ramach programu „Horyzont Europa” wprowadzono nowy, przyjazny dla start-upów proces składania wniosków, w ramach którego przedsiębiorstwa mogą w każdej chwili przedstawić swoje pomysły w celu natychmiastowej szybkiej oceny. Zwycięzcy kandydaci proszeni są o przygotowanie pełnego wniosku przy pomocy bezpłatnego coachingu biznesowego. Pełne wnioski są następnie oceniane w regularnych odstępach czasu, w przybliżeniu co trzy miesiące. Od marca ponad 4 tys. przedsiębiorstw typu start-up i MŚP przesłało swoje pomysły, z czego 801 zgłosiło pełne wnioski w pierwszym terminie do 16 czerwca 2021 r., a kolejne 1098 w drugim terminie do 6 października. Są one obecnie poddawane ocenie. Wyniki tego drugiego naboru przedsiębiorstw w ramach „Akceleratora” EIC zostaną ogłoszone do końca roku, a kolejny termin składania wniosków spodziewany jest na początku 2022 r.

Więcej informacji

Lista wybranych przedsiębiorstw
Centrum danych projektów EIC
Zarejestruj się na szczyt EIC

Europejska Rada ds. Innowacji ogłasza nową edycję wyboru liderów wśród start-upów
Pobierz (47.741 kB - PDF)


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK