SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


10.06.2021 Parlament wzywa do zniesienia patentu na szczepionkę przeciw COVID-19

  • Zniesienie patentu zwiększy globalny dostęp do przystępnych cenowo szczepionek przeciw COVID-19
  • Dobrowolne udzielanie licencji, transfer know-how i technologii kluczem do zwiększenia globalnej produkcji w perspektywie długoterminowej
  • Wezwanie USA i Wielkiej Brytanii do zniesienia zakazu eksportu szczepionek i surowców do ich produkcji
  • Większe wsparcie dla globalnego mechanizmu dystrybucji szczepionek COVAX

Aby przyspieszyć globalną dystrybucję szczepionek posłowie chcą czasowego zniesienia ochrony praw własności intelektualnej dla szczepionek przeciw COVID-19.

W rezolucji przyjętej 355 głosami za, przy 263 głosach przeciw i 71 wstrzymujących się, Parlament proponuje rozpoczęcie negocjacji w sprawie tymczasowego zwolnienia z postanowień porozumienia TRIPS WTO (Aspekty praw własności intelektualnej związane z handlem) w sprawie patentów w celu poprawy światowego dostępu do przystępnych cenowo produktów medycznych związanych z COVID-19 oraz rozwiązania problemu ograniczeń w światowej produkcji oraz niewystarczających dostaw. Posłowie zwracają jednak również uwagę na zagrożenie, jakie bezterminowe zwolnienie z postanowień porozumienia TRIPS stanowiłoby dla finansowania badań, w szczególności dla naukowców, inwestorów, deweloperów i badań klinicznych.

Dobrowolne licencje (kiedy twórca szczepionki decyduje, komu i na jakich warunkach można udzielić licencji na patent, aby umożliwić produkcję) oraz transfer know-how i technologii do krajów, w których istnieje przemysł produkujący szczepionki, są najważniejszym sposobem na zwiększenie skali i przyspieszenie globalnej produkcji w dłuższej perspektywie, uważają posłowie.

Aby rozwiązać problem wąskich gardeł w produkcji, posłowie wzywają UE do "szybkiego wyeliminowania barier eksportowych i zastąpienia własnego mechanizmu zezwoleń na eksport wymogami przejrzystości eksportu". Z kolei USA i Wielka Brytania powinny "natychmiast znieść zakaz eksportu szczepionek i surowców". Do uodpornienia 70 procent światowej populacji potrzeba 11 miliardów dawek, a wyprodukowano zaledwie ułamek tej ilości.

Produkcja szczepionek w Afryce

Ponieważ zdecydowana większość z 1,6 mld dawek szczepionek podanych do tej pory trafiła do krajów uprzemysłowionych produkujących szczepionki, a jedynie 0,3 proc. do 29 najbiedniejszych krajów, UE musi wspierać produkcję w Afryce - podkreśla Parlament. Innym ważnym narzędziem dostarczania szczepionek gospodarkom o niskich dochodach jest globalny mechanizm dystrybucji szczepionek COVAX, do finansowania którego zachęca Parlament.

Przejrzystość przy szczepionkach kolejnej generacji

Wreszcie, posłowie domagają się pełnej jawności przyszłych umów na zakup szczepionek, zwłaszcza szczepionek nowej generacji, oraz uwzględnienia w tych umowach wymogów przejrzystości obowiązujących dostawców.

Kontekst

Wszelkie decyzje w sprawie zrzeczenia się praw własności intelektualnej zostaną podjęte przez Radę TRIPS WTO, obradującą w dniach 8-9 czerwca, podczas której Komisja przedstawia europejski wniosek nieuwzględniający uchylenia praw patentowych Podczas debaty poprzedzającej przyjęcie rezolucji kilka grup politycznych opowiedziało się za zniesieniem ochrony praw własności intelektualnej w odniesieniu do szczepionek związanych z COVID-19.

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK