SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


19.05.2021 Posłowie zatwierdzają nowy, bardziej integracyjny program Erasmus+

  • Budżet programu jest dwukrotnie większy niż w poprzedniej edycji.
  • Erasmus+ będzie teraz dostępny dla uczących się dorosłych.
  • Program będzie bardziej inkluzywny, ekologiczny i przyjazny dla użytkowników.

We wtorek, posłowie przyjęli program ERASMUS+ na lata 2021–2027. To najważniejszy program unijny w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych, młodzieży i sportu.

Program ten, który w bardzo dużym stopniu przyczynia się do budowania tożsamości europejskiej, będzie mieć w latach 2021–2027 prawie dwukrotnie wyższy budżet (ponad 28 mld euro z różnych źródeł) w porównaniu z poprzednią edycją programu (14,7 mld euro).

W ostatniej fazie rozmów z Radą europosłowie wynegocjowali zasilenie budżetu programu dodatkową kwotą 1,7 mld euro.

Podczas debaty plenarnej poprzedzającej zatwierdzenie programu większość mówców stwierdziła, że Covid-19 wpłynął na życie młodych ludzi i podkreśliła znaczenie programu Erasmus+, ocenionego przez obywateli jako najbardziej udany ze wszystkich programów UE, dla przyszłych pokoleń Europejczyków. Nagranie wideo z debaty można odsłuchać tutaj.

Więcej integracji

Nowy program oferuje więcej narzędzi i funduszy, by wspierać integrację społeczną. Komisja i państwa członkowskie muszą opracować plany działania, aby ułatwić dostęp do uczenia się osobom, które zwykle mają ku temu mniej możliwości – osobom z niepełnosprawnościami, żyjącym w ubóstwie, mieszkającym w oddalonych miejscach lub migrantów. Program ma poprawić mobilność tych osób.

Osoby, które nie posiadają środków na wstępne koszty udziału w programie (np. na zakup biletu kolejowego lub rezerwację zakwaterowania), mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie, na przykład w postaci zaliczek. Nie można odrzucić wniosku z powodu zbyt wysokich kosztów, jeżeli koszty te zapewniają integrację.

Mobilność uczących się dorosłych

W nowej edycji programu Erasmus+ dorośli kształcący się w innym kraju Unii będą mogli przedłużyć pobyt w nim do sześciu miesięcy. Dzięki temu osoby w różnym wieku i z różnych środowisk będą mogły zdobywać nowe umiejętności zawodowe i doświadczenie. Tym samym będą mogły lepiej przystosować się do zmian, jakie niosą ze sobą transformacja cyfrowa i ekologiczna oraz pandemia COVID-19.

Łatwiejszy dostęp do Erasmusa+

Nowy Erasmus+ będzie mniej skomplikowany – wnioskodawcy będą mogli korzystać z łatwego w obsłudze oprogramowania, będzie też znacznie mniej formalności administracyjnych. Z programu będą finansowane partnerstwa na małą skalę, takie jak stowarzyszenia młodzieży i kluby sportowe.

Program ma się także przyczynić do osiągania unijnych celów, jeżeli chodzi o wydatki na działania klimatyczne – pod tym względem będzie podlegać ocenie. Na przykład ma się zmniejszyć ślad środowiskowy programu, a to dzięki zachęcaniu jego uczestników do korzystania z przyjaznych dla środowiska środków transportu.

Innowacyjne modele edukacji

Częścią nowej edycji programu Erasmus+ będzie inicjatywa Discover EU. Dzięki niej młodzi ludzie będą mogli ubiegać się o bezpłatny bilet kolejowy na podróże po Europie, by uczyć się (np. by wziąć udział w intensywnym kursie językowym lub w warsztatach muzealnych) i by odkrywać kulturową i językową różnorodność Europy.

Dzięki inicjatywie „Uniwersytety Europejskie” studenci będą mogli zdobyć dyplom w trybie łączenia studiów w kilku krajach UE. Z kolei trzecia inicjatywa, „Centra doskonałości zawodowej”, sprawi, że powstaną lokalne, połączone ze sobą na poziomie międzynarodowym ekosystemy umiejętności. Kliknij tu, by dowiedzieć się więcej

Cytat

„Erasmus+ to jeden z programów unijnych, który zasilono znacznie większymi środkami i znacząco zmieniono i udoskonalono. Dzięki temu będzie mógł stale wzmacniać w Europejczykach poczucie przynależności do Unii i oferować im lepsze szanse zatrudnienia”, powiedział sprawozdawca Milan Zver (PPE, SL). „Parlament będzie uważnie przyglądać się realizacji programu Erasmus+, aby bardziej sprzyjał on integracji i oferował możliwości jak największej liczbie osób”, dodał.

Sabine Verheyen (PPE, DE), przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji, powiedziała: „Erasmus+” to przykład pomyślnej inicjatywy europejskiej. Dzięki naszym wysiłkom będziemy mogli kontynuować jej sukces. Erasmus+ zbliża do siebie ludzi z różnych środowisk i pozwala tworzyć prawdziwie europejską społeczność. Pandemia postawiła ogromne wyzwania przed młodzieżą i wszystkimi, którzy chcą się uczyć, studiować i spotykać nowych ludzi. Ludziom z marginalizowanych środowisk jest jeszcze trudniej. Dlatego szczególnie teraz ważne jest, aby Europa wyciągnęła pomocną dłoń i zapewniła im narzędzia, by mogli się rozwijać, nawiązywać ze sobą kontakty i mierzyć wyżej. Nikogo nie można zaniedbać. Tego właśnie chcemy dokonać za pomocą nowego programu Erasmus+”.

Kolejne kroki

Aby przejście od poprzedniego do nowego okresu programowania przebiegało sprawnie, przepisy rozporządzenia przewidują, że nowy program Erasmus+ wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. Komisja ogłosiła już zaproszenia do składania wniosków i w wielu państwach członkowskich są już one przyjmowane.

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK