SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


05.10.2021 Światowy Dzień Nauczyciela: Komisja uruchamia narzędzie, które ma pomagać nauczycielom szkół podstawowych i średnich w korzystaniu z technologii cyfrowych

Z okazji Światowego Dnia Nauczyciela Komisja uruchamia nowe narzędzie internetowe dla nauczycieli, które ma im ułatwić refleksję nad wykorzystywaniem technologii cyfrowych w pracy pedagogicznej. Narzędzie o nazwie „SELFIEforTEACHERS” może pomóc im w ocenie – na podstawie serii pytań – ich poziomu kompetencji cyfrowych i określeniu obszarów, w których potrzebują oni dalszego szkolenia i wsparcia. Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel i słoweńska minister edukacji, nauki i sportu Simona Kustec oficjalnie uruchomiają dziś to narzędzie w Lublanie.

Komisarz Marija Gabriel stwierdziła: Nauczyciele wykonują fantastyczną pracę, za co pragnę im podziękować z okazji Światowego Dnia Nauczyciela. Dzięki technologiom cyfrowym możemy uzyskać nowe metody nauczania i uczenia się, w dodatku o charakterze bardziej integracyjnym i dostosowanym do kształcenia cyfrowych tubylców. Uruchamiane przez nas dziś narzędzie pozwoli europejskim nauczycielom uzyskać obraz – swoiste selfie – ich umiejętności wykorzystywania technologii oraz uzyskać na ten temat informacje zwrotne i porady dotyczące doskonalenia zawodowego. Komisja Europejska powinna towarzyszyć nauczycielom w uczeniu się przez całe życie.

Narzędzie będzie od dziś działać w językach angielskim, francuskim, niemieckim i słoweńskim. Jego wersje we wszystkich językach urzędowych UE zostaną udostępnione w ciągu najbliższych tygodni. 

Jak działa nowe narzędzie?

Dostęp do narzędzia mają wszyscy nauczyciele szkół podstawowych i średnich. Po rejestracji w systemie muszą oni zareagować na serię stwierdzeń dotyczących wykorzystywania przez nich technologii w sześciu różnych obszarach:

  • nauczanie i uczenie się
  • poszukiwanie, wykorzystywanie i tworzenie zasobów cyfrowych
  • personalizacja uczenia się i angażowanie uczniów dzięki zajęciom praktycznym
  • ocena i informacje zwrotne od uczniów
  • komunikacja i współpraca z uczniami, rodzinami i innymi nauczycielami
  • rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów

Następnie nauczyciele otrzymują automatycznie wygenerowany raport z wynikami (odpowiadającymi poziomom od „użytkownika początkującego” do „innowatora”) Narzędzie oferuje dobry sposób na pierwsze określenie swoich mocnych stron i wskazania obszarów, które wymagają doskonalenia i wsparcia. Każda osoba, która ukończy autorefleksję, może otrzymać świadectwo i cyfrową odznakę uczestnictwa.

Nauczyciele mogą stosować narzędzie indywidualnie albo w ramach zespołu, np. w grupie nauczycieli z ich szkoły albo razem z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu z całego regionu lub kraju. Może to ułatwić planowanie w szkole, w ramach sieci szkół, w ośrodku kształcenia nauczycieli lub miejscowej administracji odpowiedzialnej za edukację.
Wszelkie odpowiedzi uzyskane w ramach narzędzia są anonimowe, a dane osobowe nie są nikomu przekazywane. Uzyskane informacje nie służą do tworzenia rankingów nauczycieli ani oceniania ich pracy, lecz pokazują im, jak można efektywnie wykorzystywać technologie w pracy pedagogicznej oraz wspierać zdobywanie umiejętności cyfrowych przez uczniów.

Wersja pilotażowa SELFIEforTEACHERS została wiosną tego roku przetestowana przez ponad 4 tys. nauczycieli w pięciu krajach: w Estonii, Irlandii, na Litwie, w Portugalii i we Włoszech. Opinie na jej temat były pozytywne – nauczyciele uznali narzędzie za bardzo wartościowe i istotne dla ich pracy. Komisja opracowuje obecnie nowe zasoby i materiały pomocnicze dla nauczycieli, m.in. w zakresie wymiany praktyk przez nauczycieli, którzy używają narzędzia do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Przebieg procedury

Finansowane ze środków programu Erasmus+ narzędzie SELFIEforTEACHERS zostało opracowane przez Komisję we współpracy z ministerstwami edukacji i ekspertami z całej Europy. SELFIEforTEACHERS oparte jest na europejskich ramach kompetencji cyfrowych dla nauczycieli, które określają różne umiejętności cyfrowe coraz bardziej potrzebne nauczycielom. Narzędzie obejmuje 22 kompetencje pogrupowane w sześciu obszarach na sześciu poziomach biegłości od „użytkownika początkującego” do „pioniera”.
SELFIEforTEACHERS to jeden z 13 elementów Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, który ma na celu asystowanie europejskim systemom edukacji w dostosowywaniu się do przemian w epoce cyfrowej. Głównym celem planu działania jest wspieranie efektywnego wykorzystywania technologii w nauczaniu i uczeniu się, przede wszystkim przez umożliwienie nauczycielom wykorzystywania technologii w codziennej pracy.

Nowe narzędzie można stosować w połączeniu z ogólnym narzędziem SELFIE do celów planowania cyfrowego na poziomie całej szkoły. Narzędzie to, używane przez ponad 1,7 mln użytkowników w ponad 13 tys. szkół z 82 krajów od czasu jego uruchomienia przed 3 laty, skupia się na szkole jako całości. Nowe narzędzie SELFIEforTEACHERS umożliwia dokładniejsze spojrzenie na umiejętności cyfrowe nauczycieli. Wyniki mogą posłużyć do wskazania obszarów, w których potrzebne jest dodatkowe szkolenie i wsparcie, oraz ustalenie priorytetów w tym zakresie. 

Dodatkowe informacje:

Zestawienie informacji: SELFIEforTEACHERS
Narzędzie SELFIEforTEACHERS
Narzędzie SELFIE  
Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej
Europejski obszar edukacji
Erasmus+

Światowy Dzień Nauczyciela: Komisja uruchamia nowe narzędzie Pobierz (48.581 kB - PDF)

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK