SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


06.01.2021 Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji: pierwsze inwestycje kapitałowe o wartości 178 mln euro w przełomowe innowacje

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie pierwszej tury bezpośrednich inwestycji kapitałowych za pośrednictwem nowego Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji. 42 wysoko innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP otrzymają łącznie finansowanie kapitałowe o wartości ok. 178 mln euro, z przeznaczeniem na rozwijanie i intensyfikację przełomowych innowacji w dziedzinie zdrowia, gospodarki o obiegu zamkniętym, zaawansowanej produkcji oraz w innych obszarach. Pierwszym spośród tych przedsiębiorstw, w które zainwestuje Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji, jest francuska spółka CorWave.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: „Mamy w Europie wiele innowacyjnych, uzdolnionych start-upów, jednak często przedsiębiorstwa te nie mogą się rozwijać lub przenoszą się gdzie indziej. Ta nowa forma finansowania – połączenie dotacji i kapitału – to wyjątkowe rozwiązanie stosowane przez Europejską Radę ds. Innowacji. Pozwoli ono wypełnić lukę w finansowaniu dla wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw i uruchomić dodatkowe inwestycje prywatne. Dzięki temu przedsiębiorstwa te będą mogły rozwinąć swoją działalność w Europie na większą skalę.”

Inwestycje kapitałowe, których wartość wynosi pomiędzy 500 tys. euro a 15 mln euro na beneficjenta, stanowią uzupełnienie finansowania w formie dotacji, które było już przekazywane poprzez pilotażowy „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji, aby umożliwić przedsiębiorstwom szybsze rozwijanie się na większą skalę. Komisja po raz pierwszy dokonuje bezpośrednich inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, tj. inwestycji kapitałowych połączonych z dotacją, w przedsiębiorstwa typu start-up, a udziały własnościowe mają wynosić od 10 do 25 proc.
Od grudnia 2019 r. w ramach „Akceleratora” EIC do finansowania o wartości ponad 563 mln euro zakwalifikowano łącznie 293 przedsiębiorstwa. 159 spośród nich zostało zakwalifikowanych dodatkowo do otrzymania finansowania w ramach nowych inwestycji kapitałowych z Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji. W pierwszej ogłoszonej dziś grupie przedsiębiorstw, które pomyślnie przeszły procedurę oceny i analizy due diligence, znalazły się 42 spółki. Pozostałych 117 przedsiębiorstw otrzyma finansowanie w formie inwestycji, jeśli wyniki odpowiednich procesów ewaluacyjnych okażą się pozytywne. 

CorWave: pierwsze unijne przedsiębiorstwo, które podpisało umowę inwestycyjną z Funduszem Europejskiej Rady ds. Innowacji

Pierwszym przedsiębiorstwem, które otrzyma finansowanie w formie inwestycji kapitałowej, jest wysoce innowacyjna francuska spółka CorWave. Misją CorWave jest podniesienie standardów opieki nad pacjentami z zagrażającą życiu niewydolnością serca. Inwestycja z Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji w wysokości 15 mln euro odegrała kluczową rolę w pozyskaniu innych inwestorów w celu wsparcia francuskiego MŚP, dzięki czemu zgromadzono środki w wysokości 35 mln euro na inwestycje w czwarty etap finansowania na rzecz CorWave.
To znaczące przedsięwzięcie pozwoli CorWave na udane wprowadzenie na rynek i rozwijanie swojego innowacyjnego rozwiązania medycznego „Urządzenie wspomagające pracę lewej komory serca” (LVAD), które znacząco wpłynie na życie osób z zaawansowaną niewydolnością serca – zmniejszając o połowę ryzyko poważnych powikłań oraz potrzebę ponownej hospitalizacji, a równocześnie poprawi znacząco jakość ich życia. Wysoki potencjał wzrostu CorWave przełoży się również na wysokiej jakości miejsca pracy w UE.

Kolejne etapy w odniesieniu do beneficjantów

Obecnie finalizowane są umowy inwestycyjne z pozostałymi przedsiębiorstwami. Wkrótce zostaną opublikowane informacje na ten temat. Przykłady niektórych inwestycji, które zostaną zrealizowane w pierwszej turze:

  • Hiber (Niderlandy): międzynarodowa spółka świadcząca usługi komunikacyjne i satelitarne, oferująca niedrogą łączność z internetem rzeczy na całym świecie;
  • XSUN (Francja): spółka działająca w branży samolotów zasilanych energią słoneczną, która projektuje samowystarczalne energetycznie drony, będące w pełni autonomiczne, tj. działające bez żadnej ludzkiej interwencji;
  • GEOWOX LIMITED (Irlandia): spółka technologiczna, która dostarcza modele zautomatyzowanej wyceny nieruchomości, lewarowania wysokiej jakości otwartych danych oraz uczenia maszynowego;
  • EPI-ENDO PHARMACEUTICALS EHF (Islandia): spółka farmaceutyczna, której działalność skupia się na tworzeniu chronionego prawem własności portfolio leków, które pomogą w zmniejszeniu globalnych obciążeń związanych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.

Te pierwsze inwestycje będą poprzedzone szczegółową oceną przeprowadzoną przez zewnętrznych ekspertów, analizą due diligance nadzorowaną przez specjalistów zewnętrznych i inwestorów zasiadających w komitecie inwestycyjnym Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji oraz ostateczną decyzją Zarządu Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Kontekst

Utworzony w czerwcu 2020 r. Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji to przełomowa inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem są inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe (o wartości od 500 tys. euro do 15 mln euro) w kapitał przedsiębiorstw typu start-up oraz MŚP. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie – zaangażowanie UE w bezpośrednie inwestycje kapitałowe. Na obecnym etapie Fundusz dokonuje takich inwestycji, w połączeniu z dotacjami, w ramach finansowania mieszanego za pośrednictwem „Akceleratora” EIC. Przyznane finansowanie (dotacje i wsparcie kapitałowe) będzie mogło wynosić maksymalnie 17,5 mln euro.

Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji ma za zadanie wypełnienie istotnej luki w finansowaniu, z którą borykają się innowacyjne przedsiębiorstwa podczas przenoszenia swoich technologii z wysokich poziomów gotowości technologicznej do etapu wprowadzania do obrotu. Fundusz przyczyni się do wypełnienia tej luki w finansowaniu na etapie rozruchu, na którym unijny rynek wysokiego ryzyka jest nadal słabiej rozwinięty niż rynek światowy. Jego głównym celem nie będzie maksymalizacja zysków z inwestycji, ale jak największe oddziaływanie poprzez towarzyszenie przedsiębiorstwom dysponujących przełomowymi technologiami w ich rozwoju jako długoterminowy inwestor kapitałowy.

Założeniem Funduszu jest wspieranie równości oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a także zdecydowane przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia, odporności oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej. Obecnie odgrywa on nawet większą rolę, ponieważ kryzys związany z koronawirusem ma bardzo duży wpływ na liczne MŚP w UE, w tym na wiele innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up.

Dodatkowe informacje

Europejska Rada ds. Innowacji – możliwości inwestycyjne
Europejska Rada ds. Innowacji - strona internetowa
Komunikat prasowy CorWave z dnia 6 stycznia 2021 r.

Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji: pierwsze inwestycje kapitałowe Pobierz (51.167 kB - PDF)

Podobne media

Reportaż

© Prawa autorskie: Komisja Europejska 2021


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK