SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


26.04.2021 Ostatnia debata w Parlamencie przed podpisaniem umowy o stosunkach między UE i Wielką Brytanią

We wtorkowej debacie kluby polityczne Parlamentu opowiedziały się za umową, która określa zasady przyszłych relacji UE-Wielka Brytania.

Większość posłów, tak jak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i portugalska prezydencja Rady podkreślało, że żałują wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Posłowie uznali jednak, że aby zminimalizować negatywne skutki brexitu i zapewnić integralność jednolitego rynku trzeba poprzeć umowę o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią.

Wielu posłów odniosło się do jednostronnych działań Wielkiej Brytanii podejmowanych wbrew umowie o wystąpieniu z UE, a w szczególności protokołowi w sprawie Irlandii Północnej. Przeważała opinia, że umowa o współpracy dostarcza UE dodatkowych narzędzi prawnych, które pomogą zapobiegać naruszaniu zapisów, co do których obie strony podjęły zobowiązania.

Przez cztery miesiące, które upłynęły od momentu tymczasowego wejścia umowy w życie, Parlament bacznie obserwował, czy Wielka Brytania w pełni wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Teraz, gdy umowa zostanie ostatecznie ratyfikowana, Parlament chce nadal sprawdzać, czy Wielka Brytania przestrzega ustaleń.

Jeszcze dziś Parlament będzie głosował w sprawie wyrażenia zgody na umowę oraz nad rezolucją, w której posłowie ocenią zapisy umowy i swoje oczekiwania wobec niej. Wyniki głosowań ostaną ogłoszone w środę 28 kwietnia o 9.00.

Obejrzyj nagranie debaty tutaj, a konferencję prasową po debacie tutaj


Kontekst

Negocjatorzy UE i Zjednoczonego Królestwa uzgodnili 24 grudnia 2020 r. umowę o handlu i współpracy ustanawiającą zasady regulujące stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem. Umowa jest stosowana tymczasowo (od 1 stycznia 2021 do 30 kwietnia 2021) w celu ograniczenia komplikacji wynikających z brexitu. Aby umowa weszła w życie, konieczna jest zgoda Parlamentu.


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK