SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


21.12.2021 SYMULACJA OBRAD PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTA

Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego stała się niejako jedną z wizytówek EUROPE DIRECT Lublin. Niestety, z powodu pandemii wirusa COVID-19, drugi rok z rzędu byliśmy zmuszeni do przeniesienia jej do przestrzeni wirtualnej.

Wspomniane wydarzenie miało miejsce w dniu 17.12.2021 r. za pośrednictwem platformy Zoom. Tegoroczna Symulacja była przeznaczona dla studentów lubelskich uczelni. Wspomniani studenci wcielili się w role Posłów do Parlamentu Europejskiego w ramach frakcji parlamentarnych. Celem konkursu było rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także zaznajomienie studentów z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Tematy

Młodzi parlamentarzyści zmierzyli się z następującymi tematami:

Czy działania Unii Europejskiej podejmowane w związku z Zielonym Ładem, są wystarczające?
Czy data 2050 jest realnym terminem osiągnięcia zero emisyjności w UE?
Czy środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są wystarczające?
Czy osiągnięcie celu neutralności klimatycznej będzie w dużej mierze uzależnione od wsparcia dla najbardziej potrzebujących państw?

Jury

Jury w składzie: dr Magdalena Lesińska-Staszczuk - adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych i Praw Człowieka na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, mgr Grzegorz Tutak - asystent w Katedrze Teorii Polityki i Studiów Wschodnich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Andrzej Skórski z EUROPE DIRECT Lublin, miało wyjątkowo twardy orzech do zgryzienia.

Laureaci

Ostatecznie, po długiej dyskusji, zostali wyłonieni następujący laureaci.

Pierwsze miejsce
zajęli studenci z Naukowego Studenckiego Koła Samorządowców, znajdującego się pod kuratelą Pani dr Justyna Wasil z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.

Drugie miejsce
przypadło studentom z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Trzecie miejsce
zdobyli studenci Koła z Naukowego Debat Oksfordzkich UMCS, którego opiekunem jest dr Grzegorz Gil z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.


Wszystkim uczestnikom oraz kadrze wykładowców,
którzy przygotowali studentów do debaty,
składamy serdeczne gratulacje.


Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie był EUROPE DIRECT Lublin, działający przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz Pani dr hab. Beata Piskorska, Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju KUL. Honorowy Patronat nad konkursem objął Piotr Majchrzak, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK