SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


29.06.2017 Budżet UE na miarę przyszłości: Komisja otwiera debatę na temat przyszłości finansów UE

Europejczycy oczekują od Unii więcej działań. Dzisiaj UE robi więcej, niż kiedykolwiek, aby chronić, wzmacniać i bronić swoich obywateli, w związku z czym jej zasoby finansowe są wykorzystane aż do samego końca.

Ponieważ Europa podejmuje decyzje co do swojej przyszłości, UE potrzebuje budżetu, który będzie dostosowany do zamierzonych celów i pozwoli na optymalne wykorzystanie każdego euro z korzyścią dla obywateli.
W opublikowanym dziś dokumencie Komisji otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE przeanalizowano warianty opracowania takiego budżetu. Kwestie poruszone w tym piątym i ostatnim dokumencie z serii mają kluczowe znaczenie dla debaty, którą Komisja rozpoczęła 1 marca, publikując Białą księgę w sprawie przyszłości Europy. W dokumencie otwierającym debatę przedstawiono, w jaki sposób nasze wybory mogą wpłynąć na budżet.

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, powiedział: Jeżeli Europa ma sprostać nowym wyzwaniom, musi mieć na to pieniądze. Możemy albo wydawać mniej, albo znaleźć nowe źródła dochodów. Cokolwiek jednak zrobimy, każde euro zainwestowane z budżetu UE musi nieść wartość dodaną i wywierać pozytywny wpływ na życie codzienne mieszkańców.
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu dodała: Nadszedł czas na całkowitą przemianę budżetu UE. Uczyńmy go prostszym i bardziej elastycznym i zastanówmy się – ambitnie i z wyobraźnią – w jaki sposób możemy z niego zrobić skuteczne narzędzie, które pomoże nam w szybszym wzroście i bliższej integracji, nie zostawiając nikogo w tyle w tej zglobalizowanej gospodarce.

Budżet UE zmaga się z trudnym wyzwaniem finansowania większej liczby działań za mniej pieniędzy.

Od UE oczekuje się, że będzie odgrywała większą rolę w nowych obszarach polityki, takich jak migracja, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne czy obronność. Europa powinna też zachować swoją wiodącą rolę na arenie międzynarodowej – jako jeden z głównych darczyńców pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz lider w walce ze zmianą klimatu. Musi to uczynić przy pomocy budżetu UE, który po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii zmaleje.
W opublikowanym dzisiaj dokumencie otwierającym debatę rozważono to wyzwanie i podsumowano kluczowe elementy dyskusji, skupione wokół pięciu scenariuszy określonych w białej księdze: czy UE będzie kontynuować swoją działalność, będzie działać wspólnie, ale w mniejszym zakresie, będzie poruszać się z różną prędkością, czy też może działać mniej, lecz skuteczniej, a może podejmować wspólnie wiele więcej wyzwań? Każdy z tych scenariuszy miałby inne konsekwencje – zarówno pod względem tego, ile należy przeznaczyć i na jaki cel, jak tego, skąd pochodziłyby środki. Przedstawione warianty są różne: od ograniczenia wydatków na istniejące obszary polityki po zwiększenie dochodów.

Ponadto, w dokumencie otwierającym debatę określono podstawowe cechy budżetu UE i nakreślono zasadnicze tendencje i kierunki rozwoju kluczowych obszarów polityki, takich jak polityka spójności lub rolnictwo. Podjęto w nim również kwestie ogólne, takie jak wartość dodana finansów UE lub powiązania między finansami UE a reformami strukturalnymi w państwach członkowskich.

Kontekst

Rozważania zainicjowane publikacją białej księgi i oparte na serii dokumentów otwierających debatę staną się podstawą prac nad wnioskiem w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych dla UE-27, który Komisja zamierza przedstawić w połowie 2018 r.
Wieloletnie ramy finansowe określają maksymalne roczne kwoty, jakie UE może wydać każdego roku na poszczególne obszary polityki w okresie co najmniej 5 lat. Obecne wieloletnie ramy finansowe obejmują okres od 2014 do 2020 r. Każdy budżet roczny musi być zgodny z tymi ramami.
Aby podtrzymywać i stymulować debatę dotyczącą kwestii poruszonych w omawianym dokumencie, w nadchodzących miesiącach odbędzie się szereg wydarzeń, takich jak doroczna konferencja „Budżet zorientowany na wyniki” zorganizowana przez Komisję 25 września 2017 r.

Więcej informacji

- Biała księga w sprawie przyszłości Europy
- Dokument otwierający debatę dotyczący społecznego wymiaru Europy (26 kwietnia 2017 r.)
- Dokument otwierający debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji (10 maja 2017 r.)
- Dokument otwierający debatę w sprawie pogłębienia unii gospodarczej i walutowej (31 maja 2017 r.) na podstawie Sprawozdania pięciu przewodniczących z czerwca 2015 r.
- Dokument otwierający debatę na temat przyszłości europejskiej obronności (7 czerwca 2017 r.)
Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE (28 czerwca 2017 r.)
- „Przyszłe finansowanie UE”, sprawozdanie końcowe grupy wysokiego szczebla pod przewodnictwem Mario Montiego
- Wieloletnie ramy finansowe (2014–2020)
- Przyszłość finansów UE: Pięć scenariuszy
- Przyszłość finansów UE: Fakty i liczbyARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK