SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


11.12.2017 Brexit: Zalecenie Komisji Europejskiej dla Rady Europejskiej (art. 50) w sprawie osiągnięcia wystarczających postępów

Komisja Europejska zaleciła dzisiaj Radzie Europejskiej (art. 50), aby ta uznała, że pierwszy etap negocjacji prowadzonych ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50 zakończył się osiągnięciem wystarczających postępów.

Decyzja leży teraz w rękach Rady Europejskiej (art. 50) – podczas posiedzenia w dniu 15 grudnia 2017 r. zadecyduje ona, czy poczyniono wystarczające postępy, co umożliwiłoby przejście do drugiego etapu negocjacji.

Ocena Komisji opiera się na wspólnym sprawozdaniu uzgodnionym przez negocjatorów Komisji i rządu Zjednoczonego Królestwa. Premier Theresa May potwierdziła wyniki tej oceny podczas dzisiejszego spotkania z przewodniczącym Jeanem-Claude'em Junckerem.

Komisja jest przekonana, że osiągnięto wystarczające postępy w każdym z trzech priorytetowych obszarów, tj. praw obywatelskich, dialogu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej i rozliczeń finansowych, zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2017 r. Negocjator Komisji zapewnił, że wybory życiowe dokonane przez obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie będą chronione. Po opuszczeniu Unii przez Zjednoczone Królestwo prawa obywateli UE żyjących w tym państwie oraz prawa obywateli Zjednoczonego Królestwa żyjących w UE-27 pozostaną niezmienione. Komisja dopilnowała również, aby procedury administracyjne dla obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie były tanie i nieskomplikowane.
Jeżeli chodzi o rozliczenie finansowe, Zjednoczone Królestwo potwierdziło, że zobowiązania podjęte przez UE-28 będą honorowane przez wszystkie państwa z tej grupy, w tym przez Zjednoczone Królestwo.

W kwestii granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną Zjednoczone Królestwo uznaje wyjątkową sytuację wyspy Irlandii i podjęło ważne zobowiązania, aby zapobiec powstaniu tam "twardej" granicy.

Więcej informacji na temat oceny Komisji można znaleźć w komunikacie Komisji w sprawie postępów w negocjacjach ze Zjednoczonym Królestwem.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Negocjacje są trudne, ale dokonaliśmy w nich pierwszego przełomu. Jestem usatysfakcjonowany uczciwym porozumieniem, które wypracowaliśmy ze Zjednoczonym Królestwem. Jeżeli 27 państw członkowskich zgodzi się z naszą oceną, Komisja Europejska wraz ze swoim głównym negocjatorem, Michelem Barnierem, jest gotowa do natychmiastowego rozpoczęcia prac nad drugim etapem negocjacji. Będę nadal dbać o to, aby Parlament Europejski pozostawał ściśle zaangażowany w ten proces, ponieważ instytucja ta będzie ratyfikować ostateczną umowę o wystąpieniu.

Michel Barnier, główny negocjator Komisji Europejskiej, powiedział: Ocena Komisji opiera się na realnych, faktycznych postępach osiągniętych w każdym z trzech priorytetowych obszarów. Po uzgodnieniu tych kwestii i uporządkowaniu spraw z przeszłości możemy przejść do kolejnego etapu, czyli do rozmów o naszej przyszłej relacji opartej na zaufaniu.

Dalsze działania: Jeżeli Rada Europejska (art. 50) uzna, że dokonano wystarczających postępów, negocjatorzy Komisji Europejskiej i rządu Zjednoczonego Królestwa rozpoczną prace nad przygotowaniem umowy o wystąpieniu na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, opierając się na wspólnym sprawozdaniu i wynikach negocjacji w sprawie innych kwestii związanych z wystąpieniem. Kiedy tylko państwa członkowskie zatwierdzą ocenę Komisji, jest ona gotowa – zgodnie z wytycznymi z dnia 29 kwietnia 2017 r. – do niezwłocznego rozpoczęcia prac nad ewentualnymi rozwiązaniami przejściowymi oraz wstępnych rozmów na temat przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem.

Kontekst

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 TUE. W dniu 29 kwietnia 2017 r. Rada Europejska (art. 50) przyjęła zbiór wytycznych o charakterze politycznym. W dniu 22 maja 2017 r. Rada do Spraw Ogólnych (art. 50) upoważniła Komisję Europejską do otwarcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem i przyjęła wytyczne negocjacyjne.

Negocjacje powinny zakończyć się do jesieni 2018 r., aby pozostawić Radzie dostateczny czas na zawarcie umowy o wystąpieniu, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Następnym krokiem, który powinien nastąpić do dnia 29 marca 2019 r., jest zatwierdzenie tej umowy przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z procedurami wewnętrznymi tego państwa.

Dodatkowe informacje

Komunikat Komisji do Rady Europejskiej (art. 50)
Wspólne sprawozdanie negocjatorów Unii Europejskiej i rządu Zjednoczonego Królestwa
Wspólne posiedzenia techniczne UE–Zjednoczone Królestwo dotyczące praw obywatelskich
Wytyczne Rady Europejskiej, 29 kwietnia 2017 r.
Wytyczne negocjacyjne Rady, 22 maja 2017 r.
Konkluzje Rady Europejskiej, 20 października 2017 r.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK