PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.15.02.2017
Rozliczalność wdrażania prawodawstwa UE

W dniu dzisiejszym Komisja zaproponowała zmianę rozporządzenia dotyczącego procedury komitetowej w celu zwiększenia przejrzystości i rozliczalności procedur dotyczących wdrażania prawodawstwa UE.

Komisja wywiązuje się tym samym z obietnicy przewodniczącego Junckera, który w orędziu o stanie Unii we wrześniu 2016 r. stwierdził: „Nie powinno być tak, że w przypadku, gdy państwa członkowskie UE nie mogą zdecydować między sobą, czy wprowadzić zakaz stosowania glifosatu w herbicydach, Komisja zostaje zmuszona przez Parlament i Radę do podjęcia decyzji w tej sprawie. Dokonamy zatem zmiany tych przepisów.”.

Przedstawiony pakiet czterech ukierunkowanych zmian przyczyni się do zwiększenia przejrzystości na temat stanowisk przyjmowanych przez państwa członkowskie, umożliwi lepsze kierownictwo polityczne oraz zapewni większą rozliczalność w procesie podejmowania decyzji. Cztery proponowane zmiany to:

W przypadku znacznej większości decyzji procedura komitetowa funkcjonuje dobrze. Jednakże w kilku ważnych i głośnych sprawach w ciągu ostatnich lat państwa członkowskie nie były w stanie osiągnąć wymaganej większości, by przyjąć lub odrzucić niektóre projekty aktów prawnych (tzw. scenariusz „braku opinii”). W takich przypadkach odpowiedzialność za podjęcie ostatecznej decyzji spoczywa na Komisji, zobligowanej wówczas do podjęcia decyzji bez wyraźnego poparcia politycznego ze strony państw członkowskich. W 2015 r. i 2016 r. Komisja była zobowiązana do przyjęcia 17 aktów prawnych, które dotyczyły zezwolenia wrażliwych produktów i substancji takich jak glifosat lub organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO), mimo że państwa członkowskie nie były w stanie zająć stanowiska za decyzją ani przeciwko niej.

Wniosek ten został ogłoszony jako jedna z głównych inicjatyw w programie prac Komisji na rok 2017. Zostanie on obecnie przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady.

Więcej informacji:

Pytania i odpowiedzi: Reforma procedury komitetowej

Orędzie o stanie Unii z 2016 r.

Program prac Komisji na rok 2017

Projekt rozporządzenia

Rejestr dokumentów procedury komitetowej

Kontakty z mediami:PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY