SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


22.06.2017 Innowacje w UE: jest pewna poprawa, ale niezbędne bardziej równomierne postępy

Unijna innowacyjność nadal rosła w zeszłym roku, pomimo dość nierównomiernych postępów w całej Europie. Jest to jeden z głównych wniosków opublikowanej dziś przez Komisję Europejską najnowszej tablicy wyników innowacji. Ogólnie rzecz biorąc 15 państw osiągnęło lepsze wyniki w zakresie innowacyjności, ale występują duże różnice między państwami członkowskimi. Szwecja pozostaje liderem innowacji, a innowacyjność najszybciej rozwija się na Litwie, na Malcie, w Holandii, w Austrii i w Wielkiej Brytanii. Na świecie UE dogania Kanadę i USA, ale pozostaje w tyle za Koreą Południową i Japonią. Chiny odnotowują najszybsze postępy wśród konkurentów międzynarodowych.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: „Przemysł unijny nadal jest innowacyjny, ale wciąż pozostajemy w tyle za światowymi liderami innowacji. W czasach globalizacji i szybkich zmian technologicznych innowacje są kluczowe dla zapewnienia dobrobytu obywateli i rozkwitu gospodarki europejskiej. Inicjatywy Komisji „Start-up” i „Scale-up” oraz Nowy europejski program na rzecz umiejętności przyczynią się do dalszego rozwoju otoczenia sprzyjającego dalszym postępom w dziedzinie innowacji.”

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, stwierdził: „Tablica wyników jasno pokazuje, że wciąż można zrobić więcej, by poprawić rezultaty badań naukowych i wyniki w zakresie innowacji. Dlatego przygotowujemy się do wsparcia szczególnie innowacyjnych podmiotów za pośrednictwem pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” .”

Tablica wyników innowacji w UE w 2017 r., której towarzyszy tablica wyników innowacji regionów, pokazuje że:

  • Szwecja po raz kolejny została liderem innowacji UE, a za nią uplasowały się: Dania, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania – która po raz pierwszy dołączyła do grona liderów innowacji – oraz Niemcy.
  • W wybranych obszarach innowacji liderami UE są: Dania – zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom; Luksemburg – atrakcyjne systemy badań oraz aktywa intelektualne; Finlandia – finansowanie i wsparcie; Niemcy – inwestycje przedsiębiorstw; Irlandia – innowacje w MŚP i pozytywny wpływ na zatrudnienie; Belgia – sieci innowacji i współpraca w zakresie innowacji; Wielka Brytania – wpływ na sprzedaż.
  • Również w państwach zaliczających się do „umiarkowanych innowatorów” istnieją regionalne ośrodki innowacji, jak pokazano w tablicy wyników regionów: są to Praga (Czechy), Bratysława (Słowacja) i Kraj Basków (Hiszpania).
  • Wyniki innowacji poprawiły się najbardziej w dziedzinie międzynarodowych wspólnych publikacji, nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do internetu, liczby absolwentów szkół wyższych i studiów doktoranckich oraz szkoleń w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  • Inwestycje kapitału wysokiego ryzyka i udział MŚP wprowadzających innowacje bardzo zmalały.
  • W ciągu najbliższych dwóch lat wyniki w zakresie innowacji powinny wzrosnąć o 2 proc.

 


Europejska tablica wyników innowacji w 2017 r. – ranking państw
Oś Y: wyniki w zakresie innowacji w 2016 (słupki kolorowe), 2015 (kreski poziome) i 2010 r. (słupki szare) w stosunku do średniej UE w roku 2010 – zbiorczo dla 27 wskaźników
Oś X: Państwa UE

W tablicy wyników z 2017 r. zastosowano precyzyjną metodykę, która lepiej oddaje inwestycje w umiejętności, gotowość cyfrową, przedsiębiorczość i partnerstwa publiczno-prywatne w zakresie innowacji. Aby umożliwić śledzenie postępów, nową metodykę zastosowano również do danych z lat poprzednich (zob. porównanie na wykresie powyżej). Tablica wyników zawiera również wytyczne mające na celu poprawę jakości analizy i porównania różnic strukturalnych między krajami i regionami.


Kontekst

Coroczna europejska tablica wyników innowacji przedstawia ocenę porównawczą wyników w zakresie badań naukowych i innowacji, osiągniętych przez państwa członkowskie UE i wybrane państwa trzecie. Interaktywne narzędzie internetowe umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach.
Tablica wyników innowacji regionów zawiera ocenę wyników w różnych regionach Europy. Stosuje ona tę samą metodykę co europejska tablica wyników, w miarę dostępności danych.


Dodatkowe informacje
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK