SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


 

15.12.2017 Co współczesny młody człowiek może robić
jako obywatel/obywatelka UE

Polityka edukacyjna stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej, a jej adresatami są wszyscy członkowie społeczeństwa, bez względu na wiek.

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej minęło już ponad 12 lat, podczas których nie cichną głosy zarówno zwolenników jak i przeciwników naszej akcesji. Niezależnie od wszystkich opinii w tej kwestii faktem jest, że nasze najmłodsze pokolenia wychowują się świetle unijnych norm, przepisów i dotacji.Co daje wychowywanie się w unijnej rzeczywistości?


Swobodne podróżowanie czy swobodny przepływ ludzi i towarów. Inwestycje w infrastrukturę, obiekty sportowe czy kulturalne – czyli krótko mówiąc inwestycje powstające przy wsparciu środków unijnych, których w samym Lublinie jest całkiem sporo (chociażby budowa obwodnicy i stadionu, remont Ogrody Saskiego czy Teatru Starego). Dla starszych to są właśnie synonimy obecności Polski w UE. Jednak jest to coś, do czego młodzi ludzie przywykli – taka rzeczywistość otacza ich od najmłodszych lat.Czym więc jest dla nich nasze członkostwo w UE?


Dla młodego pokolenia obecność Polski w Unii Europejskiej to przede wszystkim szansa na rozwój osobisty.

Obecnie najbardziej popularnym projektem unijnym, z którego korzysta bardzo wielu studentów, jest program wymiany Erasmus+. Daje on możliwość nauki przez czas od 3 do 12 miesięcy na uniwersytetach wszystkich państw członkowskich. Dla wielu studentów jest to swoiste okno na świat – mają oni możliwość zdobywania nowych doświadczeń, poznawania kultur, miejsc oraz ludzi i to jednocześnie z kontynuacją kształcenia. Oprócz wyjazdu na studia, młodzi mogą ubiegać się o wyjazd na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z uczelnią studenta. Możliwości wyjazdu jest wiele – wystarczy tylko chcieć.

Nie tylko okres studiów jest czasem, w którym można rozwijać się przy wykorzystaniu unijnych środków. Osoby, które ukończyły już studia wyższe otrzymując tytuł umożliwiający otwarcie przewodu doktorskiego (czyli magister lub jego odpowiednik), mają możliwość skorzystania z działania "Maria Skłodowska-Curie". Jest to program, który wspiera szkolenia i rozwój kariery naukowej. Naukowcom na wszystkich szczeblach kariery umożliwia zdobycie nie tylko doświadczenia, ale również dotacji na prowadzone przez nich badania czy projekty.

Nie są to jedyne projekty, inicjatyw jest naprawdę dużo – kursy językowe, kursy zawodowe, dofinansowanie do własnej działalności, programy wspierania przedsiębiorczości. Dzięki takim działaniom pieniądze przestały już być przeszkodą w rozwoju dla młodych ludzi. Wystarczy mieć pasję i pomysł – reszta jest na wyciągnięcie ręki. I na szczęście współcześnie młodzi ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego jakie możliwości mają jako obywatele UE i w coraz większym stopniu z nich korzystają.


Autor: Monika DrągProjekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej "Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct" w latach 2013-2017.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za ewentualne skutki wykorzystania informacji zawartych w publikacjiARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK