SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


06.02.2017 Europejski Korpus Solidarności - konsultacje.

Komisja Europejska rozpoczyna dzisiaj konsultacje społeczne, by zasięgnąć opinii młodych ludzi, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą, organizacji, pracodawców i innych zainteresowanych podmiotów na temat priorytetów i wzmocnienia utworzonego w grudniu zeszłego roku Europejskiego Korpusu Solidarności

Przez pierwszą połowę 2017 r. Komisja planuje przygotować zapowiedziany wówczas wniosek legislacyjny dotyczący stworzenia oddzielnej podstawy prawnej Europejskiego Korpusu Solidarności. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w pracach Komisji i tym samym wpłyną na dalszy proces kształtowania i konsolidowania struktur Europejskiego Korpusu Solidarności.

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: Cieszy mnie, że tworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności postępuje zgodnie z planem. Fakt, że zarejestrowanych jest tak wielu młodych ludzi, dowodzi, że młodzi Europejczycy chętnie korzystają z tej nowej możliwości poprawienia swoich szans na rynku pracy i jednocześnie wyrażają swoją solidarność. Jestem bardzo ciekawa ich opinii, a także wkładu ze strony wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Tibor Navracsics, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, dodał: Z powodzeniem powołaliśmy do życia Europejski Korpus Solidarności. Doceniam duże zainteresowanie wielu młodych ludzi, którzy są gotowi poświęcić swój czas i energię, aby pomagać innym. Teraz musimy starannie opracować kolejne działania. Informacje zwrotne od młodych ludzi, a także organizacji, które wcielają w życie wartości i aspiracje Europejskiego Korpusu Solidarności, mają kluczowe znaczenie dla powodzenia tej inicjatywy.

Konsultacje społeczne potrwają osiem tygodni i będą opierać się na wcześniejszych konsultacjach z zainteresowanymi podmiotami, które miały miejsce pod koniec 2016 r. przy okazji przygotowań do inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności w grudniu. Ludzie młodzi i organizacje, którzy uczestniczą w konsultacjach społecznych, będą mieli możliwość ocenić różne cele tej inicjatywy, wyrazić zainteresowanie udziałem w niej, zgłosić potrzebę uzyskania dalszych informacji i wskazówek, a także podzielić się najlepszymi praktykami. Ponadto planowane są ukierunkowane konsultacje z najważniejszymi zainteresowanymi podmiotami zaangażowanymi w pracę z młodzieżą w UE.

Przebieg procedury

W dniu 7 grudnia 2016 r. Komisja Europejska zainaugurowała Europejski Korpus Solidarności. Dzięki niemu młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą zaangażować się w działania solidarnościowe, których celem jest zaradzenie trudnej sytuacji w całej UE. Udział w tej inicjatywie pozwoli im nie tylko zdobyć bezcenne doświadczenie i ważne umiejętności na początku kariery zawodowej, ale również sprawi, że będą mogli przyczynić się do promowania i umacniania poczucia solidarności, które jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej.

W swoim komunikacie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności Komisja przyjęła podejście zakładające stopniowe działania, w oparciu o istniejące programy i instrumenty w fazie wstępnej. Jednocześnie Komisja pracuje nad wnioskiem w sprawie odrębnego aktu prawnego, który ma zostać przyjęty w pierwszej połowie 2017 r.

Od czasu inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności w jego szeregi wstąpiło już ponad 21 tys. młodych ludzi. Prognozuje się, że organizacje uczestniczące będą mogły rozpocząć poszukiwanie odpowiednich kandydatów na początku marca, natomiast już wiosną w działania solidarnościowe zaangażują się pierwsi uczestnicy. Docelowo do końca 2020 r. w szeregi Europejskiego Korpusu Solidarności ma wstąpić 100 tys. młodych Europejczyków. 

Dodatkowe informacje

Konsultacje społeczne w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności

Rejestracja w Europejskim Korpusu Solidarności

Europejski Korpus Solidarności na Facebooku

Komunikat prasowy: Inwestowanie w młodych Europejczyków: Komisja inauguruje Europejski Korpus Solidarności

Notatka prasowa: Pytania i odpowiedzi na temat Europejskiego Korpusu Solidarności

Komisarz Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze

Komisarz Tibor Navracsics na Facebooku i Twitterze

#EUSolidarityCorps

Kontakty z mediami:ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK