SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


14.03.2017 System powiadamiania o tajnych kartelach i innych naruszeniach prawa ochrony konkurencji

Komisja Europejska uruchamia dzisiaj nowe narzędzie, które ma ułatwić osobom fizycznym powiadamianie Komisji o tajnych kartelach i innych naruszeniach prawa ochrony konkurencji, a jednocześnie zapewnić im anonimowość.

Osoby fizyczne mogą od tej chwili w anonimowy sposób pomagać w zwalczaniu karteli i innych praktyk antykonkurencyjnych. Praktyki te obejmują uzgadnianie cen lub składanie ofert w ramach procedury udzielania zamówień publicznych, niedopuszczanie produktów na rynek lub niesłuszne wykluczanie konkurentów. Mogą one powodować ogromne szkody dla gospodarki europejskiej. Co więcej, mogą one pozbawiać klientów dostępu do szerokiego wyboru towarów i usług po rozsądnych cenach, hamować rozwój innowacji i powodować eliminowanie przedsiębiorstw z rynku.

Komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: „Osoby mające do czynienia z praktykami biznesowymi, które ich zdaniem są szkodliwe, mogą one pomóc unormować tę sytuację. Informacje wewnętrzne mogą być potężnym narzędziem wspierającym Komisję w wykrywaniu karteli i innych praktyk antykonkurencyjnych. To nowe narzędzie umożliwi nam gromadzenie i przekazywanie informacji przy zachowaniu anonimowości. Przekazywane informacje mogą w szybki i skuteczny sposób przyczyniać się do powodzenia prowadzonych przez nas dochodzeń z korzyścią dla konsumentów i całej gospodarki UE.

Dotychczas większość karteli wykrywano w ramach komisyjnego programu łagodzenia kar, który umożliwia przedsiębiorstwom zgłaszanie ich własnego udziału w kartelu w zamian za obniżenie nakładanych na nie grzywien.

Dzięki nowemu narzędziu Komisji również osoby posiadające wiedzę na temat istnienia lub funkcjonowania kartelu lub innych rodzajów naruszeń prawa konkurencji mogą przyczynić się do położenia kresu takim praktykom.

Nowy system zwiększa prawdopodobieństwo wykrywania i ścigania takich praktyk i zniechęca przedsiębiorstwa do przystępowania do karteli lub pozostawania w nich bądź do prowadzenia innych rodzajów nielegalnych zachowań antykonkurencyjnych. Tym samym uzupełnia on i wzmacnia skuteczność wprowadzonego przez Komisję programu łagodzenia kar.

Nowe narzędzie – anonimowe przekazywanie informacji

Nowe narzędzie zapewnia anonimowość osobom sygnalizującym zachowania nieetyczne dzięki specjalnie zaprojektowanemu w tym celu systemowi zaszyfrowanych komunikatów, który umożliwia dwukierunkową komunikację. Usługa jest świadczona przez zewnętrznego dostawcę usług specjalistycznych, który działa jako pośrednik i przekazuje wyłącznie treść otrzymywanych komunikatów bez podawania żadnych metadanych, które mogłyby umożliwić identyfikację osoby przekazującej informacje.

W szczególności nowe narzędzie:

  • nie tylko umożliwia osobom fizycznym przekazywanie informacji, ale również daje im możliwość zwrócenia się do Komisji z prośbą o udzielenie odpowiedzi na ich komunikaty,
  • pozwala Komisji zwracać się o wyjaśnienia i szczegółowe informacje,
  • gwarantuje osobom zachowanie anonimowości dzięki zaszyfrowanym komunikatom i korzystaniu z usług zewnętrznych usługodawców,
  • ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa, że otrzymane informacje będą wystarczająco precyzyjne i wiarygodne, aby umożliwić Komisji wszczynanie dochodzeń na ich podstawie.

Osoby chcące ujawnić swoją tożsamość mogą bezpośrednio kontaktować się ze służbami Komisji odpowiedzialnymi za ochronę konkurencję drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Więcej informacji o odpowiedzialnych służbach Komisji można znaleźć na stronie.

Kontakty z mediami:ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK