SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


10.01.2017 Rozbudowa warszawskiego metra

Unia Europejska zainwestuje ponad 432 mln EUR z Funduszu Spójności w rozbudowę warszawskiego metra, zgodnie z założeniami strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej w ramach unii energetycznej.

Miasta to ośrodki rozwoju i innowacji, ale równocześnie wiążą się z nimi poważne wyzwania, takie jak zanieczyszczenie powietrza i zatory komunikacyjne. Dzięki inwestycjom w ramach polityki spójności Komisja Europejska realizuje ogólnunijne cele niskoemisyjnej mobilności i poprawia jakość życia osób dojeżdżających do pracy.

Przyjęty dzisiaj duży projekt w Warszawie dotyczy współfinansowania rozbudowy linii metra nr 2, która łączy wschodnią i zachodnią część miasta.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Zrównoważona mobilność miejska ma kluczowe znaczenie dla jakości życia w naszych miastach. Dzięki inwestycji w rozbudowę warszawskiego metra zachęcamy mieszkańców do zmiany nawyków, rezygnacji z samochodu i korzystania z dostępnego szybkiego i nowoczesnego systemu transportu publicznego.

Inwestycja o wartości 432 mln EUR posłuży sfinansowaniu budowy sześciu nowych stacji metra: „Trocka”, „Targówek”, „Szwedzka” na północno-wschodnim odcinku linii oraz „Księcia Janusza”, „Młynów” i „Płocka” na odcinku zachodnim. Sfinansowana zostanie również budowa terminalu technicznego, zakup 13 nowych pociągów, jak również prace przygotowawcze do dalszej rozbudowy linii. Prace mają zostać zakończone do listopada 2019 r.

 

Kontekst

Warszawskie metro składa się obecnie z dwóch linii. Pierwszy odcinek linii nr 2 został otwarty w 2015 r. i był współfinansowany przez Unię Europejską.

Zrównoważona mobilność miejska stanowi filar unijnej strategii gospodarki niskoemisyjnej. Jest to również kluczowe założenie w programie UE dla miast, wraz z powiązanym partnerstwem. Komisja niedawno ogłosiła nowe zaproszenie do składania innowacyjnych projektów, również w dziedzinie mobilności w miastach.

Dodatkowe informacje

Otwarta platforma danych w obszarze spójności

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Polsce na lata 2014–2020

Pojedynczy punkt informacyjny na temat polityki miejskiej

@EU_Regional@CorinaCretuEUARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK